R. U. R. – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: R. U. R. (Karel Čapek)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Kadlec

 

Karel Čapek

 • prozaik, dramatik, novinář, překladatel, kritik
 • česká meziválečná próza – demokratický proud literatury
 • narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině venkovského lékaře, zemřel v Praze
 • bratr: Josef Čapek (o 3 roky starší); manželka: herečka Olga Scheinpflugová; blízký přítel: T. G. Masaryk
 • vystudoval filozofii, po studiích novinářská činnost (Národní listy, Lidové noviny)
 • hodně cestoval (Itálie, Anglie, Španělsko, Holandsko, Skandinávie) à cestopisy (výborný pozorovací talent)
 • v polovině 30. let opakovaně navrhován na NC – nezískal kvůli politické situaci (píše proti Německu)
 • vyčerpán štvanicemi (např. ze strany novin)
 • zemřel o Vánocích 1938 na zápal plic; pohřben na Vyšehradě do hrobu, který byl připraven pro K. H. Máchu
 • první práci ve spolupráci s bratrem Josefem
 • témata: Obava ze zneužití techniky proti člověku, Obava z nastupujícího fašismu
 • řazen k autorům, kteří tvoří antiutopickou literaturu:
  • antiutopismus – zpočátku dobrá myšlenka, která se zvrhne, myšlenka fiktivní společnosti, která začíná ideálem, ale vyvíjí špatným směrem a končí špatně
  • utopismus (řec. ú-topos = žádné místo, nikde) – společnost.

 

Další díla:

  • Bílá nemoc
  • Matka
  • Ze života hmyzu
  • Válka s mloky
  • Továrna na absolutno apod.

 

Literárně historický kontext

Česká meziválečná próza

 • události, které tvorbu ovlivnily:
  • válka urychlila vývoj techniky à obava, že se bude rozvíjet tak rychle, že to společnost nebude morálně stíhat
  • hospodářská krize (1929) à sociálně zaměřené texty
  • velká dělnická vrstva (sociální myšlenky)
  • nástup nacismu v Německu (polovina 30. let)
  • obavy z další války (ze strany Německa)
  • komunismus v Rusku (časté sympatie autorů)

 

Další autoři tohoto období:

  • Karel Poláček
  • Jaroslav Žák
  • Eduard Bass
  • Zdeněk Jirotka
  • George Orwell

 

Rozbor díla: R. U. R.

Literární druh:

 • drama

 

Literární žánr:

 • antiutopické (vědeckofantastické)
 • drama (tragédie, předehra komedie)

 

Téma:

 • Střet člověka s technikou, který vyústí v obrodu lidstva
 • Varování před zneužitím techniky lidstvem – může vést k zániku lidstva

 

Motivy:

 • moderní technologie
 • pokrok
 • lidská práce
 • emoce

 

Kompozice:

 • chronologický postup (děj)
 • repliky, scénické poznámky
 • Členění: Předehra, 3 dějství (PRVNÍ – TŘETÍ), + Osoby (popis)

 

Jazyk:

 • spisovný jazyk
 • nespisovný jazyk – jen u Nány („Ten pominutej“, „Eště“)
 • odborné termíny (katalyzátory, protoplazma, enzymy, koloidální rosol)
 • neologismus (robot)

 

 

Časoprostor:

 • Doba: budoucnost, dějství o 10 let později než předehra
 • Prostředí: opuštěný ostrov

 

Typy promluv:

 • přímá řeč
 • dialogy, monology (Alquist)
 • větné ekvivalenty, věty jednoduché i souvětí

 

Postavy:

 • Helena (Gloryová) – dcera prezidenta, 21 let (v předehře), stane se manželkou Domina, neplodná, laskavý citlivý přístup k lidem i robotům
 • Harry Domin – centrální ředitel R.U.R.; chce udělat z člověka pána, zbavit ho dřiny
 • Alquist – šéf staveb R.U.R., starší než ostatní; když je mu úzko, je zedníkem; váží si lidského života a práce
 • Inž. Fabry – generální technický ředitel R.U.R.
 • Dr. Gall – přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R., vytvoří inteligentní Roboty
 • Dr. Hallemeier – přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů
 • Konsul Busman – generální komerční ředitel R.U.R.
 • Nána – chůva Heleny, nesnáší roboty, pobožná
 • robot Primus, robotka Helena
 • robotský sluha, Marius, Radius, Damon, Sulla – roboti

 

Obsah:

PŘEDEHRA (ústřední kancelář R.U.R.)

 • Sulla sedí za psacím strojem, Domin diktuje objednávky (150 d/kus)
 • Marius otevírá Heleně, přijela se podívat na výrobu umělých lidí (Robotů), Domin předem zná její otázky (všichni se ptají stejně)
 • popis vzniku: r. 1920, Rossum (filozof, tehdy učenec) chtěl chemickou syntézou napodobit živou hmotu; v r. 1932 objevil látku, která se chovala stejné jako živá hmota, ale odlišné chem. složení; postupně snaha napodobit přírodu (nejprve zakrnělé tele, poté pokusy vytvořit člověka); starý Rossum chtěl udělat inteligentního člověka, mladý Rossum začal vytvářet pracovní stroje
  à vytvořil dělníka s nejmenšími potřebami (vybavil ho jen tím, co potřebuje k práci, bez emocí)
 • Helena mluví se Sullou, nejprve ji považuje za člověka, nevěří, že je to Robot à Domin to chce doložit pitvou, Marius (robot) nemá s obětováním Sully problém à nezná lítost
 • Domin ukazuje výrobnu kostí, přádelnu nervů, žil, školu
 • vstupují Inž. Fabry, Dr. Gall. Dr. Hallemeier, Alquist (=muži); Helena je nejprve považuje za Roboty; vysvětluje, že přijela za Ligu Humanity (má dohlížet na dobré zacházení s roboty)
 • Domin žádá Helenu o ruku (i ostatním se líbí), hostina

DĚJSTVÍ PRVNÍ (Helenin salon; uplynulo 10 let)

 • Helena dostává od mužů dary k příležitosti oslavy 10 let od doby, kdy přijela; od Domina dostává loď; Helena se diví, že jsou na ní děla (válečná loď Ultimus), ptá se, jestli se něco děje
 • ostatní naznačují nějaký problém, doufají, že to Helena nezjistí
 • Helena se z novin dozvídá o Válce na Balkáně, ve které bojují Roboti, vyvraždili 700 tisíc lidí; v Havru vznikla první organizace robotů; obava o populaci, v posledním týdnu žádné narození; Nána to považuje za boží trest, prý Bůh dobře ví, proč Heleně nedal dítě; Heleně je úzko
 • Helena mluví s Alquistem (pracuje jako zedník); vysvětluje, že „Ultimus“ = „poslední“; Alquistovi je z pokroku úzko, prosí Boha, aby zničil Roboty a lidé se vrátili k práci, lidí už není potřeba à ženy jsou neplodné, lidstvo vyhyne
 • Radius říká, že nesnáší lidi, jen poroučí, nepracují, chce být pánem lidí; Radius má záchvaty à musí ho dát do stoupy
 • Helena vyjadřuje myšlenku zastavit výrobu Robotů, Dr. Gall ale říká, že by to byla pro lidi velká rána
 • Helena postupně spálí všechny dokumenty na výrobu Robotů (rukopis starého Rossuma)
 • přicházejí muži, mají radost, že je po všem a začnou to Heleně vysvětlovat: organizace Robotů vydala výzvu k Robotům světa, očekávali revoluci, ale na ostrov pluje obyčejná poštovní loď Amélie, má přijet na čas à svět je v pořádku, za svou případnou záchranu považují vlastnictví rukopisu starého Rossuma, bez kterého by Roboti nemohli vyrábět další; Helena si uvědomuje svoji chybu, přesvědčuje ostatní, aby zavřeli továrnu a okamžitě odjeli; Domin má ale v plánu rozšířit výrobu a vyrábět nacionální Roboty
 • loď přijíždí včas, ale bez lidí, přivezla jen letáky „Roboti světa“; organizace Rossumových Univerzálních Robotů prohlašuje člověka za nepřítele a psance vesmíru; považují se za inteligentnější a silnější; nařizují vyvraždit lidstvo, uchovat mají jen továrny, dráhy, stroje, doly, suroviny
 • Roboti obsadili Ultimus, obklíčili továrnu

DĚJSTVÍ DRUHÉ (Helenin salon)

 • Robotů přibývá, obléhají mlčením, nerozeznatelní od lidí, všichni stejné obličeje, v čele Radius
 • Fabry přináší dráty, chce napojit zahradní mříž na el. proud à pár Robotů to zabije
 • Roboti vykládají zbraně z Amélie, obracejí děla na Ultimu proti lidem
 • Gall obviňuje Evropou, protože naučila Roboty válčit; Alquist říká, že vyrábět Roboty byl zločin; Domin ale nelituje (byla to veliká věc; chtěl udělat z člověka pána, proti chudobě, bolesti, ponížení)
 • 316 milionů à 370 milionů à 452 milionů à 520 milionů
 • Alquist chce vědět, kdo je vinen à Gall se přiznává: tajně vyráběl lepší Roboty (několik set à jeden na 1 milion obyčejných); Helena ho brání: chtěla, aby dal Robotům duši (bála se, že budou lidi nenávidět; ALE: člověk člověka nenávidí nejvíce), Dr. Gall ji nemohl odmítnout, protože ji miluje (jako všichni)
 • Busman to považuje za nevyhnutelný osud; udělali příliš Robotů, bylo jen otázkou času, kdy budou Roboti silnější než lidstvo; vinen je celý svět, každý chtěl Robota à vysoká poptávka
 • Busman chce s Roboty vyjednávat přes Rossumův rukopis à prodat ho za záchranu
 • Helena se přiznává (chtěla, aby vše bylo jako dříve, aby se rodily děti), Domin jí odpouští, nikdo si nepamatuje celý postup zpaměti à Helena si vyčítá, že svým činem zahubila lidstvo
 • Fabry považuje její čin za správný – Roboti vyhynou do 20 let à poté nová šance pro lidstvo
 • Busman si vzpomene na 500 milionů v pokladně, chce je vykoupit à Busman zabit proudem
 • zhasíná žárovka à padla elektrárna; Nána oznamuje, že přišla hodina soudu
 • střelba, výbuchy, Hallemeier probodnut
 • Alquist po nich nestřílí, pracuje rukama jako Roboti à nezabijí ho, bude jim sloužit
 • Radius prohlašuje, že moc člověka padla à etapa lidstva překonána, nový svět à Vláda Robotů
 • Alquist upozorňuje, že Roboti bez lidí zahynou

DĚJSTVÍ TŘETÍ (pokusná laboratoř továrny)

 • Alquist se snaží vyzkoumat tajemství výroby Robotů, neví; žádný jiný člověk nežije
  à „Není-li lidí, ať jsou aspoň Roboti“
 • přichází Výbor (5 robotů), nemohou vyrábět Roboty, chtějí s Alquistem vyjednávat, dali by mu vše, on ale tajemství nezná; hrozí vyhynutí Robotů à má dělat pokusy na živých Robotech
 • Damon se dobrovolně nechá rozřezat, Alquistovi se to příčí
 • Helena slyší Damonův křik à je jí z toho špatně, zakrývá si oči, bledá
 • Helena a Primus zkoumají laboratoř, začnou se spolu bavit o svých pocitech, Primus říká Heleně, že je krásná, hledí na sebe do zrcadla, Helena Primovi češe vlasy, smějí se, tluče jim srdce à emoce
 • Alquist je slyší, myslí si, že jsou to lidé (snoubenci); oba udělal Dr. Gall před 2 lety à Alquist chce udělat pokusy na Gallových robotech
 • Primus má připravit Helenu k pitvě, vyhrožuje Alquistovi, že jestli jí něco udělá, rozbije mu hlavu; Primus nabízí sebe místo Heleny, nechce žít bez Heleny
 • Alquist se rozhodne pitvat Prima, ale Helena pláče a nabízí sebe (jinak skočí z okna)
 • Primus říká, že s Helenou patří k sobě à Alquist si uvědomí, že mezi nimi vzniklo citové pouto àposílá je pryč („Jdi Adame, jdi Evo“ = biblické podobenství)
 • Alquist vylévá zkumavky, otevírá Bibli a čte z ní o stvoření člověka
  à život nezahyne
 • humanistický závěr: Lidská podstata je nezničitelná

 

Vliv díla:

 • mezinárodní úspěch (hráno v zahraničí, překlad do 30 jazyků)
 • poprvé užito slovo „robot“ à mezinárodně uznávaný termín
 • téma stále aktuální (rozvoj zbraní, umělé inteligence)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!