Řecká přírodní filosofie

 

   Otázka: Řecká přírodní filosofie – milétská škola, pythagorejci…

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): ondrackova.l

 

 

 

 

Řecká přírodní filosofie     – rozvíjí se v období Antiky, hledá se arché (prvopočátek), hlavně ontologie → materialismus (svět je z hmoty), hylozoismus (hmota má duši)

a) starší = mílétská

b) mladší = pythagorejci

c) Herakleitos z Efesu (solitérní)

d) eleaté

e) atomisté

 

Milétská škola

–          Tháles z Milétu

Spočítal výšku pyramidy (změřil délku jejího stínu), tvořil mapy, obchodník

Arché = voda (jasný důkaz – pevnina je obklopena vodou, vodu potřebujeme k přežití, mění skupenství)

 

–          Anaximenés

Arché = vzduch – ten se může zředit = oheň, zahustit = voda, zahustit více = země

→ *4 živly

 

–          Anaximandros

Arché =  apeiron – rotuje a díky odstředivé síle se oddělují 4 živly

 

→ u všech je monismus (teorie 1 látky)

 

Pythágorejci

–          Pythágoras

Matematik (pythagorova věta, odmocniny)

Arché = číslo (- svět je hmota, ale ta hmota se dá vyjádřit počty)

Základní čísla 1- 10 (př. 1 = bod, 2 = přímka, 3 = plocha,….)

Důkaz dokonalosti 10 → 10 prstů, 10 vesmírných sfér,..

 

Herakleitos z Efesu „temný filosof“  (→ složitější výklady, neměl rád lidi,..)

–          Arché = oheň – probíhá věčné vznikání a zanikání

–          → 1. Filosofický zákon jednoty a boje protikladů (= co nemá protiklad neexistuje, nemůžeme to ani poznat, protože to neznáme)

–          Logos = vyšší síla

–          Dialektika = nový způsob myšlení v souvislostech, pohledy z více úhlů

 

Elejská škola

„Jsoucno je, nejsoucno není“

–          Svět je stálý, nemění se

–          Musíme věřit jen tomu, co říká rozum neboť smysly klamou

–          Zabývají se otázkou gnoseologie – Jak probíhá poznání?

 

–          Parmenidas z Eleje

Vše jsou jen smyslové klamy

 

–          Zenón z Eleje

Aporie – důkazy o tom, že pohyb neexistuje (př. Achiles a želva)

–          Xenofanés z Kofolonu

Vyvrací antropomorfismus – říká, že stačí jen 1 Bůh, který je všem (panteismus) a neznáme jeho podobu

 

Atomisté

–          Arché = atom

 

–          Empedokles

Svět je z částeček – vzájemně se spojují a rozpojují – LÁSKA x SVÁR

 

–          Anaxágoras

  1. Filosof v Atenách (poté vyhnaný)

Na počátku chaos – ten byl uspořádán vyšší silou (= Nús)

„Nic nelze vědět, nic se nelze naučit, nic není jisté“

 

–          Leukippos

Zákon kauzality – vše má svoji příčinu

 

–          Demokritos „smějící se filosof“

Kmitající atomy s háčky – když se zaháčkují *agregát – mají stejnou kvalitu, jinou kvantitu

Determinace –  srážky jsou předem určené

Smysl lidského bytí →Ataráxia – člověk necítí bolest na těle a neklid na duši

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!