Renesance – dějepis a dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Renesance

   Předmět: Dějepis a dějiny umění

   Přidal(a): adelinka

 

 

RENESANCE

 • Zrodila se v Itálii ve 14. století
 • Umělecký a životní styl, znovuzrození
 • Navazuje na antiku –obnovení antických hodnot a vzorů
 • Počátek nového věku lidstva, harmonie
 • Námětem je člověk – porozumění lidskosti, radosti života, světská tématika
 • Itálie byla roztříštěná:
  • Neapol + Sicílie = Aragonská dynastie (dříve Anjouvci)
  • Střed= papežský stát
  • Sever = republiky (aristokracie)
 • V čele republik na severu stál Signore – monarcha a městská rada = Signorie (Florencie,Sienna)
 • Bohaté Benátky ekonomicky soupeří s Janovem
 • Ve středu dění se ocitl člověk a jeho pozemský prospěch = STUDIA HUMANA
 • Renesance zpochybnila církevní dogma a autoritu církve

 

Raná renesance

 • Trecento, 14. století – část15.století
 • Centrem je Florencie
 • Idea sjednocené Itálie -> Dante Alighieri (dílo Monarchia)
 • Revolucionář Cola di Rienzo – 1347 římský převrat, dal se zvolit tribunem, začal užívat titul Augustus, prosazoval republiku a stavěl se proti šlechtě.
  • Snažil se ovládnout Řím, ale dav ho zabil a spálil jeho tělo, popel vysypali do Tiberu.
 • Význam Florencie začal, když se signorem stal COSIMO MEDICI. Cosimo zajistil přesídlení koncilu z Ferrary, který jednal o založení církevní unie s byzantskou říší. Do města přijeli myslitelé, vynálezci, učenci a teologové. Byla založena novoplatonská akademie zabývající se humanismem. Cosimův vnuk – Lorenco IL Magnifico se stal mecenášem umění.  Kladl si za cíl přeměnit Florencii v ideální a příkladnou obec.

 

Malířství – používání perspektivy, zaujetí krajinou, nahé postavy, realistické obrázky, portréty,zachycení nahoty

 • přirozenost člověka

 

Massaccio ( 1401-1428)  

 • Ukázal jak začlenit postavy přirozeně do prostoru.  Využívá perspektivu.

 

Fra Angelico (1387-1455)

 • Vytvořil fresky, oltářní obrazy, náboženská tématika, doznívající gotika

 

Paolo Ucello   ( 1397-1475)

 • Realistické výjevy z bitev

 

Sandro Botticelli (1445-1469)

 • Náměty v mytologii a náboženství

 

Vrcholná renesance

 • 1450 – 1520
 • Quatrocento
 • Centra: Florencie, Benátky, Řím

 

Leonardo da Vinci (1452-1519)

 • malíř, sochař, architekt, tanečník, vynálezce, fyzik, inženýr, vědec, hudebník a básník
 • Florencie, Miláno, Vatikán
 • Ludvík XII. A František I.
 • létací stroje, anatomie, optika, astronomie, válečné stroje, tkací

 

Raffael Santi (1483-1520)                                                                                                                                                    –

 • malíř a architekt
 • Řím, Urbin, Florencie, Siena,
 • ovlivněn Leonardem i Michelangelem
 • maloval madony na plátna, vlastní vyjádření ducha a těla

 

Michelangelo Buonarrotti (1483-1520)

 • sochař, malíř, architekt, básník
 • Benátky, Bologna, Florencie
 • služby papeže Julia II.
 • vynikal v kresbě, udělat fresky v Sixtínské kapli

              

Pozdní renesance

 • 1520-1590
 • Manýrismus
 • CINQUECENTO
 • Florencie, Benátky, Řím, Parma, Vicenze
 • Benátská škola – Tiziano Vecellio, Tintoretto

 

ARCHITEKTURA

 • Světské stavby –domy, paláce, vily, letohrádky, zámky – velké zahrady
 • Souměrnost, tektoničnost, tvarová určitost
 • Klenba valená
 • Kupole –hranatá, melounová
 • Svislá opora – sloup, pilíř
 • Zdi –členěny, rustiky, bosáže, římsy, polosloupky, pilastry
 • Arkády na lodžiích, porticích a ochozech

 

Fillippo Brunelleschi

 • kupole Florentské katedrály

 

SOCHAŘSTVÍ

 • Sochy volně v interiéru
 • Součást oltářů a náhrobků
 • Formy portrétu a sochy v zahradách
 • Mytologie a náboženství
 • Donatello – (1386-1466) poprvé představuje nahé tělo
 • Ghiberti (1378-1455) reliéfy u florentského baptisteria
 • Andrea del Verocchio (1436-1466)
 • Michelangelo

 

ŠÍŘENÍ RENESANCE

 • Po roce 1500 na sever od Alp
 • Literatura – Shakespeare, Rabelaise, Durer
 • K šíření pomáhaly sňatky princezen a vévodkyň
 • I zahraniční zakázky umělců

 

LITERATURA

 • Proti katolické nadvládě
 • Představy o lidské formě vlády
 • Zájem o člověka jako jedince
 • Vzorem je antická mytologie, latinské i řecké eposy, písně, eposy, dialogy,komedie
 • Píše se latinsky, řecky a národními jazyky
 • Rozvoj renesanční literatury jde souběžně s humanismem (studium antické literatury)

 

Itálie:

 • Dante Alighieri (1265-1321) – proti papežským nárokům, vyhnanství z Paříže
 • 3období:
  • 1.kult milostné poezie ( Nový život)
  • 2.nadšení pro vědu
  • 3. touha po politické a náboženské reformě (Monarchie, Božská komedie)
 • Francesco Petrarca (1304-1374)
  • básník, humanista, předchůdce renesance
  • žádal o pořádek a přesídlení do Říma Karla IV.
  • korespondence = počátek humanismu v Čechách
  • sběr latinských rukopisů
  • Afrika, Pastýřská báseň, O tajném rozporu mých lásek
 • Giovanni Boccaccio (1313-1375)
  • novelista, epik, studium práv v Neapoli-humanisté
  • milostné vzněty, prozaické elegie
  • Fiametta, Fiesolské nymfy
  • Dekameron
 • Matteo Maria Boiardo (1441-1494) – nedokončený epos Zamilovaný Roland
 • Pietro Aterino (1492-1556)
  • básně, próza, drama
  • Rozkošnické sonety, Rozpravy o mravech hříšných kurtizán
 • Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – Básně
 • Gaspara Stampa (1523-1554) – Verše
 • Maria Bandello (1485-1561)
  • 208 novel
  • předloha k hrám W. Shakespeara

 

Francie: 

 • básnická škola Plejáda
 • Francois Villon (1429/32-1463)
  • středověk/renesance
  • chudá rodina
  • původně de Montcorbier/des Loges
  • jméno si zvolil podle kaplana,který ho vychoval
  • studium na pražské univerzitě,zabil kněze
  • uteče,milost, krade,toulá se, má být oběšen
  • 1463 zmizí všechny zmínky
  • Odkaz, Velká závěť
 • Pierre de Ronsard (1524-1585)
  • Plejáda, vojenská kariéra – hluchý ½
  • epigramy,ódy,hymny,elegie
  • oslavoval krále,vévody,přátele humanisty
  • Lásky,Lásky a jiné verše,Sonety Heleně
 • Joachima du Bellay (1522-1560) – básnické cykly Stesky

 

Španělsko: zlatý věk španělské literatury

 • Miguel de  Cervantesy Saavedra (1547-1616)
  • prozaik, básník,dramatik
  • neměl ruku – námořní bitva
  • zajetí Turky
  • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
  • Příkladné novely, Lišák Pedro

 

Portugalsko:

 • Luís de Camoes(1524-1580)-lyrik a epik, cestovatel, vzdělanec, humanista
  • národní epopej Lusovci
  • Vasco de Gama – plavba po moři k Indii
  • Trýzeň i útěcha
 • Gil Vincente ( 1465-1536) – autor 46 her
  • Hra o pekelné lodi

 

Anglie:

 • Geoffrey Chaucer (1344-1400) – první velký anglický básník, královské služby
  • diplomat ve Florencii, poznal Dante i Boccaccioa
  • Toilus a Cryseida (trojská válka) – 1.anglpsychoromán
  • Cantenburské povídky
 • W.Shakespeare (1564-1616)
  • komedie,tragédie,historie
  • Komedie plná omylů, Zkrocení zlé ženy,Marná lásky snaha
  • Dva šlechtici veronští,Sen noci svatojánské
 • Edmund Spencer (1552-1599) – Královna Víl
 • Thomas Kid/Kyd (1589-1594) – Španělská tragédie aneb Jeronimo už zase třeští

 

Dalmácie, Dubrovník: Dubrovnická renesanční poezie

 •  Jan Kochanowski (1500-1584)
  • největší básník ren. básník
  • latinské elegie, frašky, epigramy
  • královský sekretář
  • Frašky, Písně,Odmítnutí řeckých vyslanců
  • Šachy, Renesanční loutna

 

ČECHY: převážně humanismus, reformační literatura

 •  J.A.Komenský
 • Hynek z Poděbrad (1452-1492)
  • překlad a podoba Boccaccia
  • nemravné veršované skladby
  • Májový sen, Veršové omilovníku, Neuburský sborník
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!