Renesanční a barokní filosofie – maturitní otázka

 

Otázka: Renesanční a barokní filosofie

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): xxx

 

 

Renesanční filosofie

 • 14. – 16. století
 • oživuje zájem o antickou filozofii, hlavně Platon
 • renessaince = znovuzrození
 • snaží se o obrození společnosti na základě antických ideálů
 • důraz kladen na poznání a vzdělání
 • proti středověké teologii
 • velký důklad kladen na individualismus, zkoumání člověka a tajemství přírody

 

Humanismus

 • myšlenkový proud
 • zdůrazňuje svobodný rozvoj lidské osobnosti
 • vrací se zpět k antickému názoru na člověka a postoji k životu
 • zaměřen antropocentricky= člověk je nejdůležitější realita a hodnota světa, přírody i spol.
 • nové pojetí naturalismu= příroda je zkoumána jako svébytná oblast, rozvíjí se přírodní filozofie

 

Individualismus

 • klade důraz na jedince, jeho nezávislost a soběstačnost
 • ,,kult silného jedince”
 • síla jsou schopnosti, které v sobě člověk má, sám se může rozhodnout něco dělat
 • ve středověku člověk nemohl dělat, co si zamanil, pouze co určil Bůh

 

Filosofický pantheiusmus

 • Bůh řídí celé universum
 • Bůh je obsažen ve všem (i v nás)

 

Antropocentrimus

 • člověk je středem pozornosti všeho

 

Renesanční přírodověda

 • heliocentrický model byl znovu objeven
 • nečerpala z antiky, sama podložila matematické výpočty a důkazy

Mikuláš Koperník

 • polský astronom
 • popisuje heliocentrismus= Slunce je středem SS a celého vesmíru
 • tvrdil, že Země je jednou z planet, která krouží kolem Slunce a také se točí podél své osy (v díle O obězích nebeských sfér, nebyl církví za to stíhán či odsouzen)
 • církvi vadí, že Země není střed vesmíru (Bůh pečuje o Zemi, tudíž musí být ve středu)
 • církvi vadí názor, že země je kulatá, jelikož nemají kam dát peklo a nebe

Johannes Kepler

 • potvrdil heliocentrismus Koperníka
 • matematicky formuloval zákony pohybu planet
 • vypočítal, že planety neobíhají po kruhových, ale po eliptických drahách

Giordano Bruno

 • upálen za své myšlenky
 • stojí si za tím, že existují i jiné planety a slunce, vesmír je nekonečný a vše je v pohybu
 • byl panteista (Bůh je všudypřítomný, součástí všech věcí a jevů a celé přírody)

 

Renesanční humanismus

 • směr zabývající se člověkem samým

 

Utopismus

 • představa světa, kde vše funguje dokonale

Francis Bacon

 • Velké obnovení věd – vědění je moc, má sílu přetvářet přírodu i člověka
 • Nová Atlantida – spis o ideální spol., kde lidi vládnou nad přírodou pomocí vědy
 • Nové Organon – návod jak vykládat přírodu, klade důraz na soustavné pozorování přírody, zdůrazňuje induktivní metodu-souvislost mezi věcmi, nejdůležitější je, aby se naše myšlení očistilo od předsudků a omylů
 • idoly= předsudky a omyly
 • idol rodu= mylné představy celého kmene
 • idol jeskyně= předsudky vznikající vlivem naší individuality
 • idol tržiště= vznikají ve spol. styku, jelikož si nevážíme slov, vzájemné dohadování
 • idol divadla= přebíráme názory autorit

 

Barokní filozofie

 • doba protikladů, důraz kladen na člověka, přírodu, objevy a vědu
 • hlavní téma filozofie je gnozeologie= věda o poznání (co nás přivede k pravdivému poznání)
 • reaguje na renesanční objevy a vědu

 

Anglický empirismus

 • vznik moderní ekonomie
 • vědomosti jsou nástroj konkurenčního boje

John Locke

 • zakladatel senzualismu (člověk přijde na svět jako nepopsaný list)
 • poznání prostřednictvím vnímání
 • vnější – smyslové počitky přivádějí do mysli vjemy
 • vnitřní – reflexe vznikají na základě sebepozorování
 • v náboženství by měla být všeobecná tolerance (kvůli relativismu náboženských pravd)
 • vyloučil by ateisty, nedokáže si připravit mravnost bez představy boha

dílo: Dvojí pojednávání o vládě

 • otec politického liberalismu
 • poprvé trojí dělené moci (zákonodárná, výkonná, soudní), podle Hobbse
 • popisuje co vláda může a co ne, aby byla legitimní
 • proti nelegitimní vládě může lid vyvolat revoluci

David Hume

 • významný především pro jeho kritiku kauzality = nestačí, že to nefunguje, musí se vědět proč, není to kauzalita, pokud nelze vědecky vysvětlit

 

Racionalismus

 • metodika skepse=smysly nás klamou, ničím si nemůžeme být jistí, o všem můžeme pochybovat
 • jediná jistota= mohu o všem pochybovat rozumem.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy