Renesanční filosofe – maturitní otázka

 

Otázka: Renesanční filosofe

Předmět: Společenské vědy, filosofie

Přidal(a): xxx

 

Definice: 

 • = návrat k antice, znovuzrození antiky 
 • do popředí se dostává zájem o člověka
 • upozadění vlivu církve (člověk chce vědět, a ne se jen modlit a čekat, co se stane)

3 důležité mezníky:

 • Gutenbergův knihtisk (= zaznamenávání nových poznatků)
 • kompas (z Číny) – pomoc u zámořských plaveb
 • střelný prach (téměř likvidace tradice rytířů v Evropě)
 • kolébka renesance = Florencie – Itálie
 • rozvoj měst, obchodu, řemesla, zájem o matematiku a astronomii-přírodní fie
 • zakládání manufaktur
 • rozvoj literatury: Dante, Petrarca, Boccacio

 

Přírodní filozofie

 • do té doby geocentrismus = Země je středem vesmíru
 • v renesanci přechod k heliocentrismu = Slunce je středem vesmíru

 

Mikuláš Koperník

 • razí teorii heliocentrismu
 • středem vesmíru je Slunce
 • kolem Slunce obíhají planety
 • navíc říká, že se Země otáčí kolem své osy

 

Johannes Kepler

 • podporuje názory Koperníka
 • říká, že pomocí matematiky lze vypočítat pohyby planet, Keplerovy elipsy

 

Giordano Bruno

 • byl knězem
 • zajímal se o astronomii
 • pro své názory (vymykající se názorům církve) musel odejít z Itálie do Švýcarska
 • žil i ve Francii, Británii či Praze
 • nakonec se tajně, na pozvání přítele, vrátil do Benátek
 • při jednom večírku začal přednášet
 • nakonec byl udán církevní inkvizici, přítel ho udal
 • byl tak pro výstrahu všem upálen

Názory:

 • odmítá geocentrismus
 • nesouhlasí však ani s heliocentrismem
 • říká, že vesmír je nekonečný a nemůže tak mít žádný střed

 

Galileo Galilei

 • údajně sestrojil první teleskop
 • přišel s řadou různých tvrzení
 • rozlišil Mléčnou dráhu
 • teorie o existenci měsíců Jupitera
 • říká, že na Měsíci jsou krátery a v nich voda – na Měsíci je život
 • snaha matematicky vyjádřit dráhu pádu těles
 • za své názory a tvrzení byl postaven před soud
 • aby nebyl upálen (jako Bruno), své učení odvolal

 

Leonardo da Vinci

 • malíř, sochař, vynálezce (předchůdce tanku, kulometu, tkacího stavu, létající stroj)
 • všestranně nadaný, pragmatik-jeho vynálezy by měly zjednodušit život
 • přirovnává vědu a loď
 • každá loď má mít svého kapitána, který ji řídí (= matematika)
 • loď musí mít také mužstvo (= praxe, která objev potvrdí/vyvrátí)

 

Sociální teorie

a) předchůdci utopických socialistů

Thomas More (Angličan)

 • za kritiku krále byl odsouzen
 • dílo: Utopie
 • část: kritika společenských poměrů v Anglii
 • část: ukazuje vlastní představu ideální společnosti
 • Utopie = pomyslný ostrov, ke kterému dorazili námořníci po cestě do Ameriky
 • vládl tam socialismus(komunismus) = pracovní povinnost pro všechny (6 hodin týdně); rovnovážné rozdělení obyvatel do měst – kdo je přes počet = mimo, všichni jsou si rovni
 • odmítají všechny druhy umění kromě hudby
 • k cestování musí mít svolení svého voleného panovníka

 

Thomasso Campanella

 • postavil se do čela proti-španělského povstání v Itálii
 • přípravy na povstání však byly prozrazeny
 • Campanella odsouzen na 27 let žaláře
 • zde napsal svůj spis:
 • dílo: Sluneční stát
 • naivní představa dokonalého komunistického státu
 • vše je společné, soukromé vlastnictví neexistuje-příčina sociální nerovnosti
 • propaguje řízené rozmnožování
 • „neplodné“ ženy se stávají majetkem mužů
 • to vše pod záštitou úřadů
 • na rozdíl od Utopie, zde používají lidé určité vynálezy
 • již v době vydání děl velká kritika
 • bráno jako nereálné, neskutečné (- utopické)

 

b) Niccolo Machiavelli

 • stojí pevně nohama na zemi
 • dílo: Vladař
 • popisuje zde reálný stav společnosti
 • “radí“ Lorenzi Medicejskému, jak vytvořit silný, jednotný stát (Itálie tehdy rozdrobená)
 • jedině 1 velký silný stát má šanci se ubránit a uživit hospodářsky, spojení malých států 
 • nadčasové dílo
 • vladař má vyhladit rod předchozího panovníka (včetně všech sympatizantů)
 • vyhlazeni mají být naprosto všichni a okamžitě
 • vladař by neměl měnit zákony ani daně
 • říká, že lidem je vlastně jedno, kdo jim vládne, pokud se mají dobře
 • „člověk zapomene snáz na smrt v rodině, než na ztrátu majetku“
 • vladař by se měl inspirovat ve světě zvířat:
 • a) lev = síla
 • b) liška = vychytralost
 • vladař nesmí a nemůže držet slovo
 • od tohoto díla vzniká směr – tzv. machiavelismus) – druh politického jednání, které se cíle snaží dosáhnout jakýmikoli prostředky, ať už jsou morální či nikoli
 • dílo nadčasové, dnes spojováno s diktátory (Maduro [Venezuela], Kim, Lukašenko)

 

Francis Bacon

 • řazen na pomezí renesanční a novověké filosofie, přichází s naivní teorií – ideální společnost
 • od mala veden ke vzdělání
 • rozhodoval se mezi právy a životem vědce
 • vystudoval práva
 • následně navázal spolupráci s hrabětem z Essexu
 • ten mu výrazně pomohl v jeho politické kariéře (= nejvyšší prokurátor – lord kancléř; titul baron)
 • hrabě byl však obžalován za přijímání úplatků
 • obžalovací řeč proti němu vedl právě Bacon
 • později byl z téhož obviněn sám Bacon
 • vyvázl bez trestu
 • jeho politická kariéra však skončila…. otevírá se mu svět vědy
 • stanovil si cíle (rozdělit vědu; zjistit proč věda stagnuje; popsat všechny tehdejší vynálezy; najít metodu, pomocí které by člověk pochopil a ovládl přírodu)
 • dílo: Nové Organon
 • empirické dílo
 • reakce na Aristotelovo dílo Organon
 • hledá zde metodu, pomocí které by bylo možno pochopit a ovládnout přírodu
 • říká, že této metody dosáhneme, když se zbavíme 4 Idolů (= omylů)
 • a) Idol rodu
 • neměli bychom podléhat smyslovému vnímání (smysly klamou), rozumu (je nedokonalý) ani emocím (omezují nás), zbavím se obecně špatných vlastností lidské povahy
 • b) Idol jeskyně
 • každý má své osobní špatné vlastnosti, chyby, omyly (získané výchovou, prostředím) – toho je třeba se zbavit
 • c) Idol trhu
 • lidé si nerozumí, byť bychom mluvili jedním jazykem (chaos, hluk)
 • chce vytvořit jeden jednoduchý prostředek vyjadřování, aby se zjednodušila komunikace a nedocházelo k nedorozumění mezi lidmi
 • d) Idol divadla
 • neměli bychom přebírat to, co už je dáno
 • měli bychom se o všem přesvědčit vlastními zkušenostmi představitel empirismu

Nová Atlantida

 • bývá řazeno k naivnímu socialismu, naivní představa ideální/utopická společnosti
 • mluví o ostrově, který řídí volený panovník, ve veřejných úřadech zasedají ti nejchytřejší = vědci; na ostrově žijí lidé, kteří díky vyspělé technice a vědě ovládají přírodu.
 • hospodářství i zemědělství je samostatné, využívá se síly větru a vody,
 • 1x/12 měsíců ostrov/laboratoř opouští skupina lidí, kteří se vydají do jiných zemí – průmyslová špionáž, tyto země zkoumají a získávají informace o fungování země
 • následně se vrací na ostrov a aplikují to, co by se jim mohlo hodit.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!