Renesanční sloh v Itálii s přesahy do vývoje umění

 

Otázka: Renesanční sloh v Itálii s přesahy do vývoje umění

Předmět: Dějiny umění

Přidal(a): Dasha

 

 

Technologie fresky

 • 15. stol = raný novověk v Itálii

Renesance = znovuzrození, návrat k antice

 • Počátek 1401

 

Humanistické hnutí = víra ve schopnost člověka poznávat a ovládat svět

 • Věda, umění, člověk, příroda, pozemský svět
 • Literární průkopníci: Dante, Petrarca, Bocaccio
 • Kalokaghatia (harmonie těla a duše)
 • Charakteristický realismus a racionalismus

 

Itálie

 • Raná renesance / Trecento (15. stol, Florencie)
 • Vrcholná / klasická renesance / Quattricento – manýrismus
 • (1500 – 2630, hl Řím, Florencie, Benátky)
 • Pozdní renesance / Cinoquecento (1520 – 1590, Řím, Florencie, Benátky, Parma, Vincenza,..)
 • Do evropských zemí na přelomu 15 a 16. stol v podobě pozdní renesance
 • Popření gotických principů a myšlenek:
 • Dynamika, vertikalita x statičnost, horizontalita
 • Skelet ze žeber x plná zeď
 • Antické vzory: podélný i kruhový půdorys, okna s valeným obloukem, pilíře, arkády, průčelí zdobená bosáží, sgrafita, střechy zakryté štíty (= atika)
 • Světská architektura rovnocenná chrámové
 • proporce měřeny zlatým řezem
 • architekti většinou zároveň sochaři a malíři
 • nově zřízeny akademie
 • základem pravý úhel, základní geometrické obrazce: čtverec, obdélník, krychle, koule
 • centrem Florencie – bankéřský rod Mediceiů
 • 1401 umělecká soutěž na severní bronzové dveře florentského babtiseria
 • Obětování Izáka – Fillipo Brunelleschi [bruneleski] x Lorenzo Ghilberti (vítěz)
 • LG nakonec vyhrál i třetí „Rajské dveře“ – motiv vyhnání Adama a Evy z ráje

 

Fillipo Bruneleschi

 • 1418 soutěž na kopuli Maria del Fiore
 • Ještě goticky převýšená osmiboká kláštěrní stavba
 • průměr kopule asi 42,5 m (Římský Pantheon asi 43 m)
 • vzor pro kupoli Sv. Petra (Řím, Michelangelo)
 • florentský nalezinec Ospedale Degli Innocenti
 • první renezanční dílo
 • kostel Lorenzo (sv. Vavřinec) – všechny rovnoběžky se sbíhají v oltáři
 • palác Pitti
 • objevil matematický základ perspektivy

 

Leone Alberti 

 • velmi úzce navazuje na antické vzory
 • průčelí chrámu Maria Novella
 • první volutový štít
 • kostel Andrea v Mantově – typ jako vzor pro baroko

 

Sochařství:

 • uvolnění vztahu k architektuře -> volná plastika
 • dokonalá anatomie

 

Donatello

 • socha sv. Jiří (1416) – první renesanční socha
 • Gattamellaty – první jezdecká monumentální poantická socha (Padova)
 • Prorok Habakuk

 

Lucia Della Robbia

 • plastika z glazované terakoty (Medailony na Nalezinci, Florencie)
 • (Terakota / terra cotta (lat. pálená hlína) = druh neglazované keramiky vysokého žáru)

 

Andrea Verrocchio

 • jezdecká socha Colleoniho (= ten vyobrazený pán, Benátky)
 • Ježíš a nevěřící Tomáš

 

Malířství:

 • fresco, desková malba, knižní iluminace, malba na skle
 • Jako podložka i plátno
 • Převrat rozšíření olejomalby (1415 Jan Van Eyck)
 • Bratři Eyckové z Brugg odstranili zlaté gotické pozadí (Madona kancléře Rolina)
 • Osamostatnění krajinomalby až v nizozemském a německém malířství v 16. stol

 

Giotto

 • předstaitel gotiky, ale předchůdce renesance
 • Vyjádření objemu, realističnosti (x symbolická stylizace)

 

Massacio (1401 – 1428)

 • zakladatel raně renes. malířství
 • Obraz jako realistickým vyuobrazením viděného světa – prespektiva
 • Tvoří fresky ve Florencii:
 • Fresky v kapli Brancacciů (Santa Maria del Carmine, Florencie) – Sv. Petr + JC
 • Vyhnání Adama a Evy z ráje – první renes akty + exprese
 • Peníz daněizokefalie = hlavy na obraze v jedné linii (ve výši očí diváka)
 • Nejsvětější trojice – na rovné zdi výklenku iluze reálné kaple – užití centrální prespektivy, Otec+Syn+Duch Svatý, Panna Marie + Sv. Jan, u diváka donátoři, vespod Adamova kostra

 

Další malíři:

Paolo Uccello

 • Bitva u San Romana

 

Sandro Botticceli

 • Primavera
 • Zrození Venuše
 • Ilustrace Dantovy Božské komedie

 

Střední Itálie (umbrijská škola): Piero Della Francesca – Zvěstování

Padovská škola: Andrea Mantegna – Svatý Šebestián

 

Vrcholná renesance

Architektura:

 • vůdčí osobností Bramante

 

Pietro In Montorio

 • na místě ukřižování Sv. Petra v Římě (Neronův cirkus)
 • Chrám Sv. Petra
 • Dostavby se ujímá Michelangelo Buonarotti – kopule
 • Prostorové úpravy Kapitolu v Římě – jezdecký pomník Marka Aurelia

 

Giorgio Vasari – ovlivněn Michelangelem

 • Galerie Iffozo (Florencie)

 

Sansovino

 • knihovna Sv. Marka na náměstí Sv. Marka

 

Palladio

 • bazilika ve Vicenze
 • Giorgio Maggiore (Benátky)

 

Sochařství:

MichelangeloDavid (1504) – z poškozeného kusu mramoru, se kterým si nikdo nevěděl rady

 • Socha Vousatého otroka
 • Medicejský náhrobek

 

Malířství:

Leonardo da Vinci – malíř, sochař, architekt, přírodovědec, filosof

 • Symbol renesance
 • Vynálezce šerosvitu (postavy vystupují z polostínu)
 • Sfumata (zahalení části obrazu mlžným závojem – prohlubuje prostor)
 • Zkoumal lidskou anatomii, pitvy
 • Zrcadlové písmo ve svých zápiscích
 • Poslední večeře – freska v jídelně kláštera Sta Maria (Miláno)
 • Vitruviánský muž, Zvěstování, Madona ve skalách, Anna samotřetí, Mona Lisa, Sv. Jan Křitel

 

Michelangelo – fresky v Sixtinské kapli

 • Poslední soud
 • Libyjská Sibyla
 • Fresky v Cappella Paolina (Vatikán) – Obrácení sv. Pavla, Ukřižování Sv. Pavla

 

Rafael Santi

 • vatikánské Stance v Římě
 • Dvorní malíř císaře Julia II ve Vatikáně
 • Fresky v papežových pokojích = stanzy
 • Disputace o Nejsvětější svátosti
 • Tapiserie pro Sixtinskou kapli
 • Sixtinská madona

 

GiorgioneVenkovský koncert

Tizian – Podobizna Karla V. na koni

 • Peníz daně
 • Venuše na mnoho způsobů

 

Manýrismus od „maniera“ (napodobování)

 • Umělci dospěli k přesvědčení, že vrcholná díla jsou laťkou -> snažili se je napodobit
 • Umění je svými možnostmi a prostředky dokonalejší než příroda
 • Hl kresba (disegno)
 • Změna významu : napodobování x vlastní pravidla
 • Deformace tvarů, proporce lidské postavy, šroubovitost, prespektivní zkratky
 • Přechod v pozdní renesanci

 

Parmigianino – Madona s dlouhým krkem

Tintoretto – Bičování Krista

Paolo Veronese

 

Architektura – svévolné zacházení s přirozenou logikou stavby

Andrea Palladio

 • Villa Rotonda

 

Giovanni Bologna

 • Únos Sabinek – postavy ze sebe „vyrůstají“

 

Historický přesah renesance

Neorenesance (novorenesance) = historizující umělecký sloh 2. poloviny 19 stol, vychází z renesance

 • Ke konci 19 stol i secesní prvky
 • zámek Ferrières (Francie)
 • Bazilika Sv. Štěpána (Budapešť)
 • Uměleckohistorické muzeum (Vídeň)

 

Česko: generace národního divadla

 • Národní divadlo, Nár muzeum, Rudolfinum, Muzeum hl města Prahy, Nuselská radnice
 • Přesah do umění 20. století
 • postmoderna, motiv harmonie člověka a přírody v linii
 • Giorgionne – Venkovský koncert
 • Edouard Manet – tematicky navázal na Giorgionneho, harmonie člověka a přírody
  • Snídaně v trávě (1863)
 • Claude Monet – benátská barevná uvolněnost, světlo, nenucenost, pohoda
  • Snídaně v trávě (1866)
 • Alain Jacquet [elen žake] – Snídaně v trávě (1964).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!