Řešené příklady dynamiky – fyzika

 

   Otázka: Řešené příklady dynamiky

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): bubu

 

 

Příklad č.1

Zadání:

Jan vážící 45 kg se na bruslích odrazil od Oty 98 kg a odjíždí rychlostí 7 km/h. Jakou rychlostí se pohybuje Ota?

 

Řešení:

p=mv

Jan: p=45*7 = 315

Ota: 315=98v  v = 3,21 km/h

 

Poznámky:

Hybnost těles se nemění, ve výchozí soustavě mají oba hoši p=0, poté, co se Jan rozjede je jeho p=315, proto musí být Otovo p=315.  Po dosazení do vzorce vyjde rychlost Oty.

 

Příklad č.2

Zadání:

Kosmonaut 75 kg se chtěl dostat po přetržení lana do raketoplánu, a tak odhodil 0,5 kg vážící kleště rychlostí 35 km/h.

a) Jakou rychlost tím získal?

b) Za jak dlouho vlétl do lodi pokud byla ve vzdálenosti 15 m?

 

Řešení:

a) p=mv

kleště:

p = 0,5*35= 17,5

Kosmonaut:

17,5=75v

v = 0,23333 km/h

 

b) s = vt

0,015 = 0,233333t

t = 0,06 h

 

Poznámky:

a) platí stejné pravidlo jako u předchozího příkladu. Hybnost musí zůstat zachována.

b) rychlost z př. A dosadíme do vzorce pro dráhu za čas a rychlost.

 

Příklad č.3

Zadání:

Na kolejích za sebou jely 3 vozíky s uhlím vážící 80 kg, 95 kg a 60 kg. Jejich rychlosti byly 55 km/h, 40 km/h a 25 km/h. Postupně do sebe narazili, zámky zacvakly a dál se pohybují společně. Jakou rychlostí?

 

Řešení:

p1+p2+p3 = m1+m2+m3Vk

p=mv

p1: 80*55

p2: 95*40   p = 9700

p3: 60*25

m1: 80

m2: 95   m = 235

m3: 60

 

9700/235 = v

v = 41,2 km/h

 

Poznámky:

Každý z vozíků má vlastní hybnost závislou na jeho hmotnosti a rychlost. Součet těchto hybností je hybností zacvaklých vozíků. Hmotnost zacvaklých vozíků je součtem hmotností každého vozíku zvlášť. Pokud do vzorce p = mv dosadíme hybnost a hmotnost zacvkalých vozíků musí nám vyjít jejich společná hmotnost.

 

Další příklady:

Zadání č.4:

Na stole 3 m od kraje leží kvádr 4 kg a je spojen přes kladku vláknem se závažím 12 kg, které ho stahuje k okraji. Urči za jak dlouho a jakou rychlostí narazí na okraj stolu, pokud zanedbáme tření.

 

Zadání č.5:

Hranol 9 kg klouže po šikmé rovině s úhlem 32° z výšky 6 m. Urči, kdy a jakou rychlostí narazí do země.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy