Revoluční rok 1848 v Českých zemích – otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Revoluční rok 1848 v Českých zemích

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): fallenik

 

Revoluce 1848 v Čechách:

 • revoluce v Čechách je ovlivněna březnovou revolucí ve Vídni a zprávami o revoluci v Paříži
 • dochází k oslabení absolutistické vlády, vzniká české národní hnutí
 • 11. 3. 1848 svolaly přední české spolky schůzi do Svatováclavských lázní

 

Výsledky jednání:

 • Vzniká petice císaři s požadavky českého národního hnutí
 • vznik Svatováclavského výboru, který se stal mluvčím české veřejnosti
 • petice obsahovala požadavek na občanská práva, národní práva a sociální požadavky
 • vláda petici neodmítla
 • v dubnu 1848 proběhla další jednání delegace s vídeňskou vládou, výsledkem byl kabinetní list kde císař slíbil úpravu poměrů
 • vzniká národní výbor, byl to rozšířený Svatováclavský výbor, byl stočlenný,
 • proběhlo živelné hnutí na venkově, za zrušení roboty, hnutí dělníků za zlepšení pracovních podmínek
 • vyhrotily se rozpory mezi Čechy a Němci v Čechách v souvislosti s jednání o zastoupení českých zemí v budoucím německém národním shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem, rakouské země se podílely na volbách do národního shromáždění, Češi ne
 • František Palacký poslal do Frankfurtu zamítavý dopis, zdůvodňoval, že jako příslušník českého národa se nemůže podílet na formulování německého národa a státu
 • účast pak odmítla i česká většina národního výboru
 • Palackého krok byl krokem, který rozhodl o budoucím vývoji české moderní politiky
 • vznikla nezávislá kampaň Němců v Čechách proti Čechům a naopak
 • v květnu se začaly v Praze připravovat korky proti revoluci, zemský velitel Alfred Windischgrätz začal připravovat Armádu, předseda civilní obrany hrabě Lev Turn jmenoval prozatímní vládní radu pro Čechy, byl to orgán sestavený z předních osobností českého a německého tábora, tím se podařilo rozdrobit opoziční síly, liberálové se v červnovém povstání nepostavili na stranu revoluce
 • v červnu se v Praze sešel Slovanský sjezd, byl to sjezd slovanských národů v Rakouské monarchii, jednalo se o spolupráci a o společném postupu vůči rakouské vládě, jednání sjezdu bylo přerušeno revolucí v Praze

 

Svatodušní bouře:

 • 12. 6. se konala Svatodušní sbratřovací mše u sochy sv. Václava na Koňském trhu
 • studenti s obyvateli Prahy ji využili k veřejnému protestu proti opatřením vojenského velitelství
 • kolem Prahy byla umístěna děla, po ukončení mše se dav přesunul k vojenskému velitelství, kde byl napaden vojáky, vypuklo povstání, začaly se stavě barikády, hlavním organizátorem byl Josef Václav Frič, po šesti dnech za použití bombardování bylo povstání poraženo
 • nad Prahou a okolím je vyhlášen výjimečný stav

 

Příčiny neúspěchu povstání:

 • povstalci neměli jasné cíle a zůstali v izolaci, ani Pražská národní garda a ani národní výbor i účastníci stavovského sjezdu se nepostavili na stranu povstání, nezastalo se jich ni české liberální měšťanstvo

 

Výsledky revoluce:

 • rozpuštěn národní výbor, Česká národní garda, prozatímní vládní rada pro Čechy¨
 • 9. 1848 vydán dekret o zrušení roboty
 • nový císař František Josef I. vydal v březnu 849 oktrojovanou ústavu, původně připravoval novou ústavu říšský sněm (v době revolučních událostí ve Vídni zasedal v Kroměříži)
 • v okamžiku, kdy se schylovalo ke schválení ústavy, obsadilo Kroměříž vojsko a sněm byl rozpuštěn, okrojovaná ústava znamenala oproti Kroměřížskému návrhu krok zpět, posilovala výkonnou moc na úkor zákonodárné
 • vydáním ústavy končí revoluce ve Vídni, i v Čechách
 • projevy nespokojenosti s oktrojovanou ústavou jsou je v Čechách, všechny protesty využila vláda jako záminku k represím (Borovský je ve vyhnanství)
 • po odhalení tzv. Májového spiknutí (údajné přípravy protistátního převratu) zatčena řada radikálních demokratů, (Sabina, Sladkovský, Arnold, Frič, – tresty smrti, nebyly vykonány, v 2. pol. 50. let amnestováni
 • po revoluci nastává období Bachova absolutismu

 

Bachův absolutismus

Oktrojovaná ústava:

 • zavádí absolutismus, v čele státu je vláda v čele s Felixem Schwarzenbergem, provádí represe proti těm, kteří nesouhlasí s ústavou, provádí rozsáhlou reformu státní správy

 

Silvestrovské patenty:

 • zveřejněny roku 1851
 • zrušily oktrojovanou ústavu a obnovovaly absolutismus bez ústavy, oporou absolutismu je římskokatolická církev, došlo k utlumení veřejného a politického života
 • roku 1852 se stal Alexandr Bach ministrem vnitra , stal se zosobněním režimu – proto Bachův absolutismus
 • roku 1859 padl Bachův absolutismus po porážce Rakouska se Sardinským královstvím, je to počátek národně – osvobozeneckých bojů v Itálii, skončily sjednocením Itálie, Rakousko ztrácí Milánsko
 • František Josef I. z obavy před národním hnutím v Rakousku slíbil změny a propustil Bacha
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!