Řídicí systémy NC, CNC, DNC, pohony, servopohony

 

Téma: Řídicí systémy NC, CNC, DNC, pohony, servopohony

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Řídicí systémy NC:

 • Program je ve formě děrné pásky nebo štítku, při jakékoliv změně se musí vyjet nový program.
 • Řídicí systém je řešen hardwarově.
 • Stroj: jde o soustruh, jejž je doplněný digitálním odečítáním souřadnic pohybu nástroje, jenž se aktuálně zobrazuje na displeji obsluze.

 

Řídicí systém CNC:

 • Systém je vybaven programovatelným počítačem, je řešen softwarově. Ovládání CNC stroje je prováděno řídicím systémem pomocí vytvořeného programu. Obsluha zadává potřebný pracovní cyklus přímo do CNC stroje přes uživatelské rozhraní pomocí klávesnice. Tyto stroje využívají kartézský souřadnicový systém os XYZ.
 • CNC se dělí
  • a) podle tvaru opracovaných ploch na za
   • 1) stroje pro opracování rotačních obrobků
   • 2) stroje pro opracování skříňových a plochých obrobků
  • b) rozdělení podle počtu chodů operací
   • 1) jedno profesní
   • 2) více profesní – obráběcí centra

 

Řídicí systém DNC:

 • Řízení chodu celého pracoviště jedním nadřazeným počítačem.
 • DNC sériovým serverem upevněným na stro­ji nebo v jeho blízkosti na dílně.
 • Bezdrátový DNC sériový server může být připojen k 1, 2 nebo až 4 CNC strojům a při­jímat/vysílat NC data, propojení pomocí kabelu rs 232.

 

Pohony, = hlavní (vřeteno)

 • Posuvů, pomocné pohony
 • Pohony vřetena:
  • Vzorec: Ns = 60 * F (frekvence) / p (počet pólových dvojic)
  • Změna otáček je buď stupňovitá, nebo plynulá.
  • Frekvence v sítí je 50 Hz.
  • Frekvenční měnič.
  • Motor vřetena je plynule regulovatelný, motory střídavé, neboli stejnosměrné s rychlostní vazbou, umožňují změnu otáček (řezné rychlosti během pracovního procesu).
  • Náhon vřetena = čím je poháněno.
  • Může mít uložený převod, řemenem, ozubenými koly, převodovkou, přímý náhon, spojení servo-pohnu s vřetenem, elektro-vřeteno, vřeteno je v podstatě elektromotorem.
 • Pohony posuvů, pomocné pohony:
  • Zajišťuje se pomocí střídavých servo-pohonů, případně se používají krokové motory, pracují po krocích.

 

Lineární servopohony:

 • Servo-pohon = pohon, který má zpětnou vazbu. Pohyb – krouticí moment se přenáší z motoru buď přímo na kuličkový šroub, nebo přes pastorek na ozubený hřeben. Servo-pohon je zajišťován kuličkovým šroubem.
 • Servo-pohon je napojen na hřídel kuličkového šroubu. Je vybaven frekvenčním měničem a většinou snímačem rychlosti a polohy.
 • Lineární motor, posuvová síla je vyvozována elektromagnetickými silami na suport stroje, elektromagnetická síla vzniká: mezi primárním dílem upevněným na stole a sekundárním dílem na pohyblivé části.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!