Rodina a její význam pro utváření osobnosti dítěte

 

   Otázka: Rodina – význam pro utváření osobnosti dítěte

   Předmět: Společenské vědy, Sociologie

   Přidal(a): alice

 

 

Rodina = základní jednotka společnosti

 • charakteristika: malá sociální skupina
 • je pro dítě významný identifikační vzor (ztotožnění, nápodoba)

 

Znaky rodiny:

 • společensky schvalovaná forma partnerského soužití
 • členové spojeni pevnými příbuzenskými svazky (manželství, rodičovství, adopce, sourozenské vztahy, pěstounská péče…)
 • rodina žije v jedné domácnosti
 • členové rodiny spolupracují, navzájem si pomáhají, výchova a výživa dětí (povinnost)
 • vztahy jsou neformální založené na emocionalitě

 

Funkce rodiny:

základní funkce

 • biologicko-reprodukční (zajistit pokračování lidského rodu)
 • výchovná (socializační a kultivační, začlenění do společnosti)
 • ekonomická (hmotné zajištění domácnosti, jednotlivých členů)
 • emocionální a ochranná (pocit jistoty, bezpečí, utváření životní perspektivy)

druhotné funkce

 • rekreační (odpočinek po práci, společná dovolená, výlety o víkendech)
 • zájmová (možnost provozovat své zájmy uvnitř rodiny – cyklistika, hudba…)
 • morální (manželská věrnost, rodičovská etika, životní styl rodiny)

 

Současné trendy a problémy v rodině:

 • nesezdané soužití (nesezdaní partneři, péče o děti, stejná rodičovská práva)
 • sezdané nesoužití (rodiče jsou oddáni, ale nežijí spolu v jedné domácnosti)
 • patchwork rodiny, matky samoživitelky, registrovaná partnerství
 • příliš mladí rodiče, odkládání rodičovství (kariéra), bezdětnost

 

Typy rodiny:

 • z hlediska velikosti:
  • základní (rodina moderní, malá, 2 generace – rodiče a děti)
  • rozšířená (rodiče, děti, prarodiče, další příbuzní – soužití, pravidelný kontakt)
  • vícegenerační (pod jednou střechou prarodiče, rodiče a děti, zvl.„sendvičová“)
 • z hlediska úplnosti:
  • úplná (všichni členové rodiny žijou společně)
  • neúplná (chybí jeden z rodičů – rozvod, úmrtí, svobodná matka)
  • skrytě neúplná (jeden z rodičů se nepodílí na chodu domácnosti, upřednostňuje záliby)
  • rekonstruovaná (po rozvodu nový partner…)
  • dvoukariérová (rodiče zaměřeni na kariéru, au-pair, hospodyně…)
 • z hlediska vývoje: (z hlediska jedince)
  • orientační (výchozí) – primární rodina, do které se jedinec narodí
  • rozmnožující (reprodukční) – sekundární, od které se očekává potomstvo
  • druhotně vzniklá – po rozvodu nový sňatek, nově rekonstruovaná rodina
 • význam rodiny pro členy:
  • zázemí, bezpečí, jistota, důvěra, uspokojování potřeb, významný sociální činitel, seberealizace – smysl života

 

Dělení rodin podle funkčnosti:

 • funkční (plní všechny funkce, harmonická rodina, uspokojuje potřeby všech členů)
 • problémová (má problémy, vyřeší je sama, krátkodobá pomoc,neohrožuje vývoj dítěte)
 • disfunkční (vývoj dítěte výrazně ohrožen, narušen),př.:nezralá, přetížená, ambiciózní, disociovaná, zanedbávající dítě, týrající…
 • afunkční, nefunkční (dítě nutno odebrat z rodiny!)

 

Poruchy rodiny ve vztahu k dítěti:

 • rodiče se o dítě…
  • nemohou
  • nechtějí
  • nedokáží
  • …starat

 

Styly rodinné výchovy:

základní dělení

 • autoritativní (rodič málo respektuje přání a potřeby dětí, tresty – apatie, boj proti autoritě)
 • liberální (slabé vedení, nedůslednost – nízká úroveň vědomostí, dovedností, nevytrvalost…)
 • demokratický (porozumění, respektování individuality, spolurozhodování – snižuje opozici)

nesprávné typy rodinné výchovy

 • rozmazlující
 • příliš úzkostná
 • protekční
 • perfekcionistická
 • nejednotná
 • zavrhující

 

Zákon o rodině:

4 části:

 • manželství
 • vztahy mezi rodiči a dětmi
 • výživné
 • závěrečná ustanovení

 

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect)

= souhrn příznaků týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

 • základní charakteristika:
  • nenáhodné jednání rodičú (jiné osoby), které je v danné společnosti nepřijatelné
  • poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, případně smrt
  • v současnosti se daří objevit jedna pětina případů
  • trestný čin → odnětí svobody (1-5 let, těžší 2-8 let, osoba usmrcena 5-12 let)
  •  ! oznamovací a přikazovací povinnost ! (trest do 3 let)
 • základní formy:
  • zanedbávání
  • týrání
   • fyzické
   • psychické
  • zneužívání
   • pedofilie
   • syndrom CSA (sexuální zneužití)
   • incest
   • znásilnění
 • faktory:
  • věk, vztah k pachateli, délka zneužívání, postavení rodiny k zneužívání

 

Systémové týrání

 • dítě týrá dále ten u koho hledá pomoc (příbuzný, policie, soud…)

 

Münchausenův syndrom by proxy

 • duševní porucha, předstírání tělesné nebo duševní nemoci u dítěte, pro kterou má být léčeno

 

Fond ohrožených dětí

 • pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!