Rodinné právo – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Rodinné právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Veronika

 

 

Právo rodinné – pojem a prameny práva rodinného, uzavření a zánik manželství, zákonné překážky manželství

 • Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči, dětmi a dalšími příbuznými
 • Účelem těchto právních norem je ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí
 • Hlavními prameny rodinného práva – od 1.1. 2014, v novém občanském zákoníku a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí

MANŽELSTVÍ

 • Trvalé společenství muže a ženy

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

 • Veřejný slavnostní obřad, uskutečněn za přítomnosti dvou svědků buď před státním orgánem (občanský sňatek)
 • Před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti (církevní sňatek)

ZÁNIK MANŽELSTVÍ

 • Buď smrtí jednoho z manželů, nebo soudním rozhodnutím o rozvodu

PŘEKÁŽKY

 • Překážka bigamie
 • Překážka nezletilosti
 • Překážka nezpůsobilosti
 • Překážka duševní choroby
 • Překážka příbuzenství

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!