Rusko a SSSR v první polovině 20. století – maturitní otázka

dějepis

 

   Otázka: Rusko a SSSR v 1. polovině 20. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kuře

 

 

Od roku 1894 vládne v Rusku Mikuláš II.

 

rusko-japonská válka (1904-1905) na Dálném východě

-obléhání ruských jednotek v přístavu Port Arthur, který později kapituloval

-do Tichého oceánu připlula část Baltské flotily, jež byla poražena v bitvě u Cušimy

-Rusko ztratilo část Sachalinu a přístav Port Arthur

-odhalená slabost samoděržaví vedla k první ruské revoluci (1905-1907)

-leden 1905 krvavá neděle v Petrohradě (pobití snad 1000 dělníků)

-dále vzpoura na křižníku Potěmkin, generální stávka a ozbrojené povstání v Moskvě

-svolána Duma (zdánlivý parlament), ale všechnu moc stále kontroluje car

 

ruská účast v první světové válce

-poměrně rychlá mobilizace

-1914:po počátečních úspěších porážky u Tannebergu (od Němců) a Krášniku (od R-U)

-obrat v bitvě o Halič, R-U ustupuje až za Karpaty

-1915:porážka u Gorlice (Němci se dostali až k Rize)

-1916:Brusilovova ofenzíva (úspěšná, pak se zadrhla a Rusové opět ustupují)

-1917:neúspěšná Kerenského ofenzíva; 3.3 1918 Brestlitevský mír

 

druhá revoluce=únorová (1917)

-v Petrohradě ozbrojené povstání, Mikuláš abdikuje

-ustanovena Prozatimní vláda vedená Kerenským (chce pokračovat ve válce)

-zároveň vznikají Sověty (lidové rady), chtějí mír

 

třetí ruská revoluce=říjnová (1917)

-Lenin se vrací ze švýcarského exilu, ozbrojený převrat v Petrohradě

-7.11 svržení Prozatimní vlády

-Lenin vydává dekrety (o půdě; o míru; o vytvoření rady lidových komisařů)

 

Občanská válka (1917-1923)

-mnoho válčících uskupení, zjednodušené rozdělení Bělogvardějci a Rudoarmějci

-kromě Rusů bojují intervenční sbory Britů, Američanů a Japonců; československé legie

-nejednotnost a rozpory v protibolševické opozici způsobily vítězství Rudé armády

-výjimkou boje s nově vzniklým polským státem

-zemřelo kolem 8 milionů lidí, to je více než ruských padlých v první světové válce

-Rudý i Bílý teror

 

prosinec 1922 vyhlášen SSSR

-1924 umírá Lenin, moc přebírá Stalin

-ruská tajná policie Čeka-GRU-NKVD a KGB

-likvidace odpůrců-příměstské tábory a gulagy

-hospodářství:orientace na těžký průmysl, plánování, kolektivizace

-Stalin provádí časté čistky, 1937 a 1939 likvidace armádních špiček

 

zahraniční vztahy SSSR

-1922:Rappal (Německo) odpuštění reparací, obnovení diplomatických styků

-1935:Spojenecká smlouva s Francií (a ČSR)

-1939:pakt Ribentrop-Molotov

-dohoda o neútočení, rozdělení Polska; SSSR obsazuje pobaltské republiky

 

Druhá světová válka

-operace Barbarossa (od 22.6 1941) „překvapivý“ německý útok na SSSR

-tři směry útoku:skupina armád Sever (cílem Leningrad)

skupina armád Střed (cílem Moskva)

skupina armád Jih (cílem Kyjev, Stalingrad a ropná pole na Kavkaze)

-zpočátku úspěchy, hlavně severní armády, která se probila k Leningradu a oblehla ho (9/41-1/44)

– Střed se dostal k Moskvě (operace Tajfun), před ní byl ale odražen

-Jih obsadil Ukrajinu

-1942:postup Jihu na Stalingrad (bitva o něj 7/1942-2/1943) a na Kavkaz

-sovětský protiútok (operace Uran), obklíčení Němců ve Stalingradu

-po jejich kapitulaci, útok na Ukrajinu, protiútok Němců-stabilizace fronty (Charkov)

-1943: operace Citadela, největší tanková bitva v historii u Kurska

– po ní už Němci v podstatě jen ustupují

-9.5 1945 přijímají kapitulaci

-Zimní válka s Finskem, boje s Japonskem

 

konference a schůzky

-1943:schůzka ministrů zahraničí v Moskvě; Teherán

-1945:Jalta, Postupim

-poválečné rozdělení sfér vlivu

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!