Česká filosofie – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Česká filosofie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Veronika V.

 

 

 

 

– 2.pol 13.stol

•mistr ŘEHOŘ-překládal Aristotelovu logiku

•Tomáš ŠTÍTNÝ ze Štítného-náboženství,soc.problematika,úvahy

•Jan HUS-proti odpustkům,ať si každý vyloží Bibli podle sebe, realista

•Petr CHELČIČKÝ-proti dělení na stavy, pacifista(proti bojům)

 

Jan AMOS KOMENSKÝ – dílo:Listy do nebe, Labyrint, Všeobecná porada o nápravě věcí lidských

– pansofie = vševěda,navazuje na Bacona,máme poznávat vírou,smysly a rozumem,má být

soulad a ten má právě vést k nápravě věcí lidských

– panharmonie – život bez válek v míru,musíme zvolit dobrý peagog.postup

 

Bernard BOLZANO – utopista, dílo: O nejlepším státě a Vědosloví

– kritizuje Kanta,máme se snažit poznat obj.pravdy tedy věco o sobě

– logika – uspořádání dosavadního vědění,aby co nejvíc pomohlo člověku

– Bůh existuje

– český Leivnitz – svět je tvořen substancemi,které mají duchovní podstatu

 

František PALACKÝ – dialektitk,dějiny jsou neustálý boj mezi tělesnem a dichovnem,cílem je svoboda,humanista

– máme se snažit být čím dál víc dokonalý,abychom dospěli k božnosti(ideálnímu stavu)

 

Augustin SMETANA – stoupenec Hegela,dílo:Blažené říše lásky,staví proti sobě konečnost a nekonečnost

 

HERBARTISMUS – 2.pol 19.stol

-usilují o vědeckou střízlivost, racionalitu,exaktnost,chtějí přesné schéma výuky,vznikl z něj pozitivismus,x metafyzika

•Josef DURDÍK

•František KREJČÍ-zajímé se o psychologii duše není substance,řeší jestli je transcendetno důležité-NE

– paralelismus-tělo a duše existují jako jednota!

– psychický stav-stav představování,citový a volné

•Josef KRÁL-psychologie

 

IRACIONALISMUS

•František MAREŠ-vitalismus,Bergsonův typ

•Vladimír HOPPE-kontemplace(ponoření do nitra),intuice(mimo rozum),zabývá se hodnotami

•Jan PATOČKA-dílo:Přirozený svět jako filosofický problém-svět má svůj význam

– Kacířské eseje o filosofii dějin-přechod mezi předdějiným obd(mýty) a vlast.dějinami,čl je svobodný

odpovědný

– svoboda je podstata existence

3 základní pochody:
– pohyb zakotvení ve světě- sebezbavení sebeprodloužením-staráme se o sebe obstaráváme si věci(užitečnost)
– neautentičnost
– pohyb sebenalezení-uvědomíme si konečnost bytí,autentičnost plat.péče o duši

 

SOLIPCISMUS

•Ladislav KLÍMA-dílo: Svět jako vědomí a nic,ovlivněn Schopenhauerem a Nietschem,vůle nás nutí k výkonu

– člověk je pod úrovní zvířete

POZITIVISMUS doplněný o emocionální stránku-KRITICKÝ REALISMUS

 

Tomáš G.MASARYK – dílo:O sebevraždě(kvuli krizi nábož),Otázka sociální,Ideály humanitní

– odmítá institucializovanou rolu náboženství a klekarismus,obdivuje Kanta a PLatona

– mravnost-spojení vědy a víry,člověk potřebuje víruumění je daleko hum.než věda

 

•Ladislav ZÁPOTOCKÝ-překlady děl,kritzuje Masaryka po 48 roce jeho ideologie uznávána

•Jiřina POPELOVÁ-zak.filosofie dějina n UK

•Ferdinand PEROUTKA-dílo: Rudování státu

•Erazim KOHÁK-fenomenolog,ekocentrismus,svoboda=rovnost

•Václav BĚLOHRADSKÝ-postmodernismus,biocentrismusxantropocentrismu,nechce nadvládu ideologií,rev.hlav a srd

•Eduard BENEŠ-víra v osud(prozřetelnost),je proti kolektivu,objektivismu,subjektivismu,zdůraznoval 1 člověka

– demokracie

 

KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE

– protestantismus

•Emanuel RÁDL-poznání vytvořené z obj.mrav.hodnot,x racionální poznání,věda má být podřazena fii a ta teologii

•Josef HROMÁDKA-navazuje na Bartha,dialektickou teologii

katolicismus-novotomismus – Pecka,Kratochvíl

 

STRUKTURALISMUS

•Jan MIKÁŘOVSKÝ-estetika,lit.věda,dílo nelze pochopit analýzou

MARXISTICKÁ Filosofie-70,80 léta 19.stol,utvářeni socdem stran

•PECKA,MACHOVEC(dílo:smysl lidského života,ježíš pro moderního člověka,fil.tváří tvář..),charta 77,byty

•KOSÍK-charta 77,dílo:dialketika konkrétního,lumpenburžoasie(podnikatelé jsou podvodníci,propast mezi chud a boh

•FIŠER-Egon Bondy,dílo: Útěcha z ontologie

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!