Schodiště železobetonová konzolová – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Schodiště železobetonová konzolová

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

SCHODIŠTĚ ŽELEZOBETONOVÁ KONZOLOVÁ

Schodiště se samostatnými stupni

 • h‘ … statická výztuž,
 • 0,2h‘ … plně započitatelná výztuž,
 • zatížení,
  • vlastní tíha,
  • zábradlí (Fd),
  • proměnné zatížení,
 • vyztužení,

 

Konzolově vyložená deska s nabetonovanými stupni

 • zatížení,
  • vlastní tíha,
  • tíha nabetonovaných stupňů,
  • zábradlí (Fd),
  • proměnné zatížení,
 • vyztužení,

 

Statická funkce

 • u obou variant stejné schéma,

 

Princip výpočtu

 • schodiště se samonosnými stupni,
  • každý stupeň počítáme jako konzolový trám trojúhelníkového průřezu o statické výšce h‘, která je kolmá na schodišťové rameno,
  • plně započitatelná výztuže je pouze v 0,2 • h‘ (měřeno od hrany stupně kolmo na schodišťové rameno,
  • zatížený vlastní tíhou, tíhou zábradlí (síla) a proměnným zatížením,
 • konzolově vyložená deska s nabetonovanými stupni,
  • počítáme šikmou konzolovou desku,
  • musí přenést vlastní tíhu, tíhu nabetonovaných stupňů, tíhu zábradlí (síla) a proměnné zatížení.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!