Severní a Střední Amerika – maturitní otázka

zeměpis

 

Otázka: Severní a Střední Amerika

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Ol

 

 

Státy Severní a Střední Ameriky:

 • Kanada, USA, Mexiko, Guatemala, Belize Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Haiti, Dominikánská republika, Jamajka, Bahamy

 

KANADA

 • konstituční monarchie, člen Společenství, hlavou státu britská královna, hl. město Ottawa

 

Příroda

 • Kanadské Kordillery (Mount Logan), Skalnaté hory, Arktická nížina a Laurentinská vysočina
 • řeky – Mackenzie, řeka sv. Vavřince
 • jezera – K. má po Rusku nejvíce jezer na světě, Velké Medvědí, Velké Otročí, Winnipežské › ledovcový původ
 • ovy na S a severní pobřeží – tundry s permafrostem, zbytek jehličnaté lesy, okolí Velkých jezer – listnaté, centrální část stepi

 

Podnebí

 • kontinentální podnebí mírného pásu, SV pobřeží výrazně ochlazuje studený Labradorský proud
 • na pobřeží oceánské, S – subarktické a arktické

 

Lidé

 • kolonizace – Francouzi a Britové › angličtina, francouzština (v provincii Quebeck) › snaha o vytvoření nezávislého státu, v referendu nebyla většina, dnes značná autonomie
 • velmi nízká hustota zalidnění – 33 mil. Obyvatel
 • většina žije na J podél hranic s USA, 2/3 ve státech Ontario a Quebeck
 • S – Inutié (1999 – vlastní teritorium Nunavut s částečnou autonomií)
 • Z – Indiání ve Skalnatých horách

 

Hospodářství

 • patří mezi ekonomicky nejvyspělejší státy světa, člen NAFTA
 • obrovské nerostné bohatství – ropa a zemní plyn (podhůří Skalnatých hor v provincii Alberta)
 • uhlí (Alberta, Britská Kolumbie)
 • rudy železa a barevné kovy (v okolí Velkých jezer, pol. Labrador)
 • zlato, diamanty
 • více než ½ elektrické energie pochází z vodních elektráren
 • většina průmyslu – oblast Velkých jezer, v okolí řeky sv. Vavřince
 • ekonomická centra – Montreal, Toronto (nejlidnatější město Kanady)
 • důležitá petrochemie – Edmonton
 • zemědělská oblast – jižní část provincií Manitoba, Saskatchewan, Alberta – prérie, centrum: Winnipeg
 • obiloviny (pšenice, ječmen) – přes ½ vyváží
 • chov skotu, rybolov, S – chov sobů
 • lesy – 40% povrchu státu, produkce celulózy a papíru
 • přístav na Z – Vancouver
 • turistická lákadla – Niagarské vodopády, Skalnaté hory, národní parky (Wood Bufalo)

 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ – USA

 • prezidentská federativní republika tvořena 50 státy, mají vysokou míru samosprávy, hl město: Washington DC

 

Příroda

 • Kordillery (četné sopky, zemětřesení – v okolí San Francisca – paralelní posun Pacifické a Severoamerické desky), Pobřežní pásmo, Sierra Nevada (Mount Whitney – nejvyšší vrchol kontinentální části USA), Kaskádové pohoří (Mount Rainier), činné sopky – hora sv. Helena
 • na Aljašce vAljašských horách – nejvyšší vrchol USA – Mount McKinley
 • Kolumbijská plošina, Velká pánev (Gilská poušť, Velké solné jezero, Údolí smrti), Koloradská plošina (Grand Canyon), Skalnaté hory (Yellowstonský národní park), Velké planiny (prérie), Centrální roviny, Mississippská nížína
 • Appalačské pohoří (Mount Mitchell), Pobřežní a Atlantská nížina
 • řeky – Mississippi (přítok Missouri, Ohio) – oblast propojena s Velkými jezery › nejvýznamnější vnitrozemská vodní cesta, řeka sv. Vavřince, Rio Grande, Colorado, Columbia, Yukon – Aljaška
 • na řece Niagaře mezi Erijským jezerem a Ontariem – Niagarské vodopády
 • Velká jezera – tektonicko-ledovcového původu – Hořejší, Michiganské, Huronské, Erijské, Ontario

 

Podnebí

 • kontinentální podnebí mírného pásu, J – subtropické podnebí (Mexický záliv, Kalifornie, Florida – hurikány), Aljaška – subarktické a arktické
 • studené mořské proudy – Labradorský (pobřeží Atlantiku), Kalifornský (pobřeží Pacifiku)

 

Lidé

 • většina – běloši; dále Afroameričané (dovezeni jako otroci); Hispánci (mluvící španělsky); Indiáni (původní obyvatelé, dnes žijí v rezervacích)
 • třetí nejlidnatější stát – 307 mil. obyvatel (vysoký přirozený přírůstek, přistěhovalci)
 • křesťanství (½ protestanti, ¼ katolíci), islám, judaismus, mormoni, řada sekt
 • problémy: drahá zdravotní péče, vysoká kriminalita, nezaměstnanost, sociální nerovnosti – černoši a Hispánci
 • Washington DC (Bílá dům, Pentagon)

 

Hospodářství

 • největší ekonomická velmoc svět (nejvýznamnější odvětví průmyslu – letectví, kosmonautika, automobilový a chemický průmysl, elektronika,…)
 • monopolizace – velké nadnárodní společnosti (Ford, Boeing, Microsoft, Motorola, Coca-Cola, Mc Donald’s)
 • velké nerostné bohatství – rudy barevných kovů, zlato, stříbro, uranová ruda (západ USA – Kordilerry)
 • černé uhlí (Appalačské pohoří)
 • ropa a zemní plyn (stát Texas – pobřeží Mexického zálivu, Kalifornie, Aljaška)
 • převažují tepelné elektrárny
 • SV – oblast těžkého průmyslu – hutnictví, dopravní strojírenství, elektrotechnika
 • centra: Boston, New York (největší město USA, světové finanční centrum Wall Street, sídlo mezinárodní organizace OSN), Philadelphia, Washington, Detroit, Chicago, Cleveland
 • Z – Kalifornie (ekonomicky nejsilnější a nejlidnatější stát USA – moderní průmyslové obory, technologické parky (Silicon Valley u San Francisca), Los Angeles (Hollywood), San Francisco, San Diego
 • JV – petrochemický a textilní průmysl, kosmonautika, zbrojní průmysl, Texas (střediska Houston, Dallas), New Orleans (jazz)
 • Florida – rekreační oblast (středisko Miami); Havaj (ovy sopečného původu, centrum Honolulu)
 • Aljašku Američané v roce 1867 odkoupili od Ruska, velké zásoby ropy, zemního plynu, uhlí a zlata
 • zemědělství – příměstský charakter (chov drůbeže, prasat, mléčného skotu, zelenina, ovoce)
 • obilní pás – mezi Appalačským pohořím a Kordillerami, S – přesnice, brambory; J – kukuřice, slunečnice
 • bavlníková pás – JV USA, bavlník, tabák, sója, citrusy
 • prérie – chov skotu na maso

 

STŘEDNÍ AMERIKA

 • Mexiko, Guatemala, Belize Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Haiti, Dominikánská republika, Jamajka, Bahamy

 

Příroda

 • povrch převážně hornatý, Mexiko (pohoří Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Mexický plošina)
 • styk litosférických desek – častá zemětřesení, četné činné sopky (Popokatepetl, Citlaltépetl)
 • nížinatý – Yucatán , pobřeží Mexického zálivu
 • Karibské státy a V pobřeží střední Ameriky – hurikány
 • řeky – Rio Grande (Mexiko)
 • jezera – Nikaragua, Managua – obě tektonického původu
 • S Mexika – pouště a polopouště (kaktusy), J Mexika – savany (i na ostrovních státech), tropické deštné lesy (i na dalších pevninských státech)

 

Podnebí

 • Mexiko – suchý tropický pás, J část Mexika a zbytek – subrovníkový pás (v létě vydatné srážky)

 

Lidé

 • Mayové osídlili Yucatánský poloostrov, největší rozmach: říše Aztéků
 • pevninské státy – mestici (míšenci původních indiánů a španělských přistěhovalců)
 • karibské státy – černoši a mulati (míšenec bělocha a černocha)
 • katolické náboženství
 • Mexická plošina – nejhustěji zalidněná (žije zde více než ½ obyvatel Mexika), zalidněné sáty Velkých Antil
 • vysoký přirozený přírůstek
 • sociální problémy – chudý jih Mexika – převažuje indiánská populace (požadují vyšší podporu ze strany státu a pozemkovou reformu a rozdělení půdy); narkomanie
 • pevninské státy – ve 2. polovině 20. století četné vojenské převraty, diktátorské režimy, občanské války – zničení cestovního ruchu i hospodářství, dnes země s vysokým dluhem a negramotností, nyní demokratické režimy
 • příčiny nepokojů – nerovnoměrné rozdělení půdy (většinu půdy vlastní několik desítek rodin), obrovské sociální rozdíly
 • většina států – španělština; Haiti – francouzština; Jamajka a Belize – angličtina
 • Kuba (od 50. let 20. století) – budování socialismu (Fidel Často) – znárodnění, odstraněná negramotnost, nezaměstnanost, likvidovány zahraniční monopoly, izolace vůči tržním ekonomikám, komunistická země
 • Portoriko (hl. město San Juan) – stát volně přidružený k USA (není ani státem USA ani nezávislým státem), Portoričané jsou občany USA

 

Hospodářství

Mexiko

 • silná závislost na USA
 • těžba ropy a zemního plynu (Mexický záliv – druhé největší zásoby ropy po Saudské Arábii), stříbra
 • kukuřice, fazole, cukrová třtina, káva na vývoz
 • cestovní ruch – památky po vyspělých indiánských kulturách (pyramidy ve městě Teotihuacán, Acapulco)

 

Další pevninské státy

 • plantážní hospodaření – banánové republiky – závislost všech zemí na vývozu zemědělských plodin, banány a káva
 • ekonomicky nejsilnější stát – Kostarika (vyhnuly se jí nepokoje a vojenské převraty, v roce 1948 rozpustila armádu, povinná školní docházka – minimum negramotných, běloši)
 • Panama – poplatky za průjezd Panamským průplavem (do roku 2000 průplav majetkem USA), panamská obchodní flotila patří k největším na světě – levná registrace lodí

 

Karibské státy

 • cukrová třtina, tabák (Kuba, Jamajka)
 • ložiska niklu (Kuba), bauxit (Jamajka)
 • Haiti – díky vojenským převratům jedna z nejchudších zemí světa
 • Dominikánská republika a Jamajka – orientace na cestovní ruch
 • Jamajka – ilegální produkce konopí (problémy)
 • země Malých Antil a Bahamy (daňové ráje) – turistika
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!