Šlechtění a semenářství – pěstování rostlin

 

   Otázka: Květiny v sadovnických úpravách

   Předmět: Pěstování rostlin

   Přidal(a): MAKY

 

 

Odrůda = skupina rostlinných organismů, která vznikla přirozeným nebo umělým způsobem.

 • krajové – vznik volným křížením a přirozeným výběrem
 • šlechtěné – výsledek práce šlechtitelů

 

Etapy šlechtění

 • novošlechtění
 • udržovací šlechtění
 • semenářství

 

Novošlechtění

 • cílem je vyšlechtit novou odrůdu s lepšími hospodářskými vlastnostmi, než je standard
 • rajonizace odrůd = odrůda se šlechtí pro určité podmínky, které budou převládat při pěstování

 

Postup:

1) stanovení š. cíle a volby výchozího materiálu

 • šlechtění nové odrůdy trvá 10-15 let
 • fytotron = klimatizovaný box nebo skleník, který slouží k navození umělých klim. podmínek
 • genová banka = soubor gen. materiálu všech dosud vyšlechtěných odrůd

2) vlastní šlechtění

 • výběr
  • přirozený – probíhá působením přírodních podm.
  • umělý
   • hromadný – vybere se několik nejvhodnějších jedinců podle cíle
    • u cizosprašných a krmných plodin
   • individuální – vysévají se semena každé rostliny zvlášť
 • pohl. křížení
  • hybridizace
 • heterozní šlechtění
  • tvorba hybridů, majících F1 generaci heterozní efekt (mohutnější růst, vyšší výnos, lepší odolnost proti chorobám.)
 • vnitřní šlechtění
  • imbreeding – příbuzenské šlechtění
 • mutační šlechtění
  • využití mutací (náhlých dědičných změn) uměle vyvolaných různými mutageny
 • polyploidní šlechtění
  • tvorba nových odrůd, které mají změněný počet chromozomů u tělních nebo pohl. buněk = polyploidie

3) zkoušení a hodnocení výsledku šlechtění

 • provokační zkoušky – navození umělých podm. pro zkoušení mat.
 • staniční zkoušky – probíhají nejméně 3 roky na stanici
 • mezistaniční zkoušky – jiné podm., než v oblasti, kde se odrůda šlechtí
 • poloprovozní či provozní zkoušky – reakce šlecht. mat.
 • státní odrůdové zkoušky – závěrečné hodnocení

4) povolení nové odrůdy a zapsání do Listiny povolených odrůd

 • rozhoduje Státní odrůdová komise

 

Příklady šlechtitelských cílů:

 • odolnost proti chorobám a škůdcům
 • dobrá skladovatelnost hlíz
 • vhodnost pro mechanizovanou sklizeň (tvrdší slupka)
 • dobré chuťové vlastnosti
 • vysoký výnos konzumních hlíz

 

Udržovací šlechtění

 • systematické udržování povolené odrůdy, udržení výkonnosti, jakosti a dalších vlastností
 • příčiny degenerace – pěstování v méně vhodných podmínkách
 • výsledkem UŠ je získání předstupně SE

 

Semenářství

 • předstupně množení osiva a sadby: SE 1, SE 2, SE 3
 • stupně množení O a S: E, C1, C2
  • základní osivo
  • certifikované osivo
 • uznávací řízení
 • uznávací list – vydán u uznaného O či S podle ČSN
  • doklad, který opravňuje osivo uvádět do oběhu

 

Etapy:

 • přihlášení porostu k uzn. řízení
 • polní přehlídka porostu a hodnocení
 • odebrání úředního vzorku a zhodnocení jakosti
 • vydání uznávacího listu

 

Hodnotí se:

 • celkový stav porostu
 • čistota druhu
 • pravost a čistota odrůdy
 • zaplevelení porostu
 • zdravotní stav
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!