Software – maturitní otázka

informatika

 

Téma: Software

Předmět: Informační technologie (IKT)

Přidal(a): White 002

 

Obsah

 • Úvod
 • Seznámení se softwarem
 • Systémový software
  • Operační systém
  • Firmware
 • Aplikační software
  • Rozdělení
  • Kancelářské balíky
  • Grafické programy
  • Vývojové nástroje
  • Zábavní zdroje
 • Závěr
 • Zdroje

 

Úvod

Dnes budu psát o softwaru. Seznámím vás se všemi možnými formami softwaru a vším co software používá a s čím pracuje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a sedmi podkapitol. První kapitola je stručná seznámení se softwarem. V druhé kapitole si popíšeme Aplikační software. Třetí kapitola se zabývá systémovým softwarem. A ve čtvrté kapitole se dozvíme o Aplikačním softwaru. První podkapitola se zabývá rozdělením aplikačního softwaru. Další dvě jsou odvozeny od systémového softwaru. Poslední čtyři podkapitoly jsou spíše příklady Aplikačního softwaru.

 

1.    Seznámení se softwarem

Software je soubor všech programů v počítači, které vykonávají nějakou funkci. Bez těchto programů neboli jednoho softwaru by počítač nemohl pracovat. Software se rozděluje na dvě odvětví, na Aplikační software a Systémový software. Software je protiklad k hardware.

 

2.  Systémový software

Systémový software je software, který umožňuje uživateli s počítačem pracovat, ovládat ho, spouštět aplikace a podobně. Běžný uživatel se systémovým softwarem přímo nepracuje. Mezi systémový software patří operační systém, pomocné nástroje a firmware

 

2.1.         Operační systém

Operační systém je základní programové vybavení počítače, který je zaveden do paměti počítače. Skládá se z jádra a pomocných systémových nástrojů. Hlavním úkolem je zajistit uživateli ovládat počítač. Opareční systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější a náročnější, než vývoj obyčejných programů.

Operační systém plní tři základní funkce:

 • Ovládání počítače – umožňuje uživateli spouštět programy
 • Abstrakce hardware – vytváří rozhraní pro programy
 • Správa prostředků – Přiděluje a odebírá systémové prostředky počítače

Příklady operačního systému:

 • Windows
 • Linux
 • Unix

 

2.2.       Firmware

Firmware je tzv. OS (operační sytém) specifický pro dané zařízení. Je nahráván výrobcem do daného zařízení a lze ho aktualizovat, dokonce je to v některých případech doporučováno, aktualizace firmware přináší nové rozšíření, opravy chyb a vylepšení daného zařízení, pokud k tomu dané zařízení má předpoklady. Označení určeno od „firm“ jako firemní a „ware“ jako software.

Příklady:

 • BIOS u počítače
 • Operační systémy a základní uživatelé aplikace v kapesních počítačích
 • Firmware mobilů
 • Firmware tiskáren, plotterů, atd.
 • Firmware kalkulaček, translátorů (překladačů), organizérů, apod.
 • Firmware u složitějších měřících přístrojů
 • Firmware agregátů v automobilech
 • Firmware embedded zařízení obecně
 • Firmware grafické karty, mechaniky, pevného disku, atd.

 

3.   Aplikační software

Aplikační software (aplikace) je v informatice veškeré programové vybavení počítače, které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost. Aplikace využívají pro interakci s uživatelem grafické nebo textové rozhraní, případně příkazový řádek. Mezi aplikace nepatří systémový software Aplikační software, neboli aplikace je software, který umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost.  Aplikace se může skládat z několika programů, případně je několik aplikací spojeno do skupiny, kterou označujeme, jako aplikační balíky mezi které patří například Microsoft Office

 

3.1.        Rozdělení

 • Programy
  • Antiviry
  • Pomocné
  • Výukové
  • Technické
  • Prezentační
  • Správci souborů a  archivů
 • Systémy
  • Databáze
  • Ekonomika a informace
 • Další
  • Grafické editory
  • Hry
  • Internetové prohlížeče
  • Kancelářské balíky
  • Tabulkové kalkulátory
  • Textové editory
  • Vývojové nástroje

 

Rozděleni podle účelu:

 • Antivirové Programy
 • Databázové systémy
 • Ekonomické a informační systémy
 • Grafické editory
 • Hry
 • Internetové prohlížeče
 • Kancelářské balíky
 • Pomocné programy
 • Poštovní programy
 • Prezentační programy
 • Správci souborů a archivační programy
 • Tabulkové kalkulátory
 • Technické programy
 • Textové editory
 • Výukové programy
 • Vývojové nástroje

 

3.2.       Kancelářské Balíky

Kancelářský balík (office) je v informatice označení pro skupinu kancelářského softwaru prodávaného jako celek, který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém. Někdy se v balíku též objevují groupwarové nástroje či grafické editory. V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office. Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce konkurovat. Tyto soubory jsou ukládány do proprietárního formátu.

 

3.3.       Grafické programy

Jedná se o grafické editory. Mezi nejjednodušší patří například „Malování“, které je standardem u operačního systému Windows.

Další programy:

 • Placené
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Corel draw
 • Neplacené
  • Zoner Callisto
  • GIMP
  • NET

 

3.4.       Vývojové nástroje

Vývojové nástroje, jsou programy sloužící například programátorům při programování. Vývojové nástroje byly použity při programování většiny programů. Příklady:

 • PSPad (HTML editor)
 • FL Studio (zvukový editor)
 • Game Maker (editor počítačových her)

 

3.5.        Zábavní software

SE zábavním softwarem se jistě každý z nás někdy setkal. Mohou to být například přehrávače zvuku, videa nebo počítačové hry

Přehrávače videa:

 • Windows media player
 • GOM player
 • KMPlayer

Přehrávače zvuku:

 • Windows media player
 • WinAmp
 • MusicMatchJukebox

 

4.     Závěr

S tématem se mi pracovalo dobře. Vyznám se v daném tématu. Byl jsem si nejistý pouze u kancelářských balíků. Zdržel jsem se u Aplikačního softwaru, je tam toho spousta na vypsání.

 

5.    Zdroje

 • [1] Zaci.22zsplzen [online].[cit.2018-10-23]. Dostupné z: http://zaci.22zsplzen.cz/prace/hamet/index.html
 • In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-10-23].
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!