Sokrates a sokratovské školy – maturitní otázka

 

   Otázka: Stát

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

SOKRATES (470 – 399)

– TECHNÉ TOU BIOU – umění života
– ARETHÉ – zdatnost
– tatínek – kameník, maminka – porodní bába
– říká se že se pomamil – přivádí lidi na svět (zdospěluje je) -> porodník osobní autenticity
– celý život v Athénách
– účastnil se 4 válek jako voják
– EFEBIÁ (18-20)
– AKMÉ (kolem 40) – tělo jakž takž funguje, a člověk je už něco víc
– (kolem 60) – stáří
– známe z nepřímých pramenů (studenti nebo jeho nepřátelé – Aristofanes)
– jeho pramenem je Platon – namaloval sugestivní obraz Sokratese

 

Dialogy
– známe ho díky Platonovi -> spor co je Sokrates a co je referát Platona
ranné dialogy – Sokrates, pozdější – Platonovy myšlenky skrze Sokratese jako literární postavu

 

Zdroj

 • Platon – znal ho posledních 10 let jeho života
 • Xenofón – další Sokratův žák
  Anabáze – putování Řeků po Perské říši
  Obrana Sokrata
  Symposion (Hostina)
  – tyto dvě prezentují Sokrata, jako postavu rozumbrady (něco mezi myslitelem a Švejkem) -> lidovější
  – ne takový duševní horizont jako Platon
 • Aristofanes
  – Oblaka – negativní obraz, Sokrates je manipulátor, podvodník, rozvrací řád v duši, že mu jde jen o peníze, Aristofanes je stejně starý jako Sokrates, zná ho na rozdíl od Platona déle

 

Sokratovské školy (zakládají jeho studenti)

 • Kynici (Cynik)
  – Kyon = pes
  – „vše je pod psa“
  – učí osobnostní integritě, nezávislá na společnosti
  – neuctívají nic z toho co normální člověk
  – nemají rádi to co ostatní
  – pohlavně zdrženliví, nepijou, postí se, asketičtí, pohrdají společností
  – má rovnováhu protože mu na ničem až tak moc nezáleží
  – Biogenes – žil v sudu
  – Aristoteles si z ní dělá srandu
  – jsou závislí na své nezávislosti
  – Antishénes – vše co potřebuje si zařídil sám (sám si ušil oblečení, uvařil, vyrobil boty) – žák Sokrata
  – nevstupujeme do žádného komplementu (vztahu)

 

 • Hédonici
  Hédové = rozkoš/slast
  – Aristippos – Sokratův žák , podle něj myšlenka Sokrata – užívej si co to jde, užívej si slast
  – „Já nechci mít ani koně, ani milenky, já chci mít radost z nich“
  – radost se nesmí převrátit v opak
  – uměj užívat, zapoj vůli i rozum
  – cíl – prožít život co nejslastněji

 

 • Eristici
  Eris = řecká bohyně sváru/konfliktu
  – učí nás vyhrávat konflikty
  – psychologická manipulace (asertivita)
  – nejde o to, jestli máš pravdu, jde o to vyhrát spor
  – Euklides – ne ten z matiky
  – rozvíjí logické myšlění a techniku argumentu
 • -> všechny školy tvrdí že je to naučil Sokrates

 

Platónský pohled – zidealizovaný, pro něj to je lidský vzor

 

– Xantipé

 • jeho manželka, ve většině jazyků – příšerná ženská, nesnesitelná, hádavá
 • měla vizi, že ho změní
 • neměla od Sokrata peníze (nenechával si platit)
 • mnoho historek (kinycká škola – přehnané – mistr co bojuje s protivenstvím)
 • jejich syn říkal že je příšerná
 • klapalo jim to – Sokrates říkal že to je dokonalý trénink pro Logos (ustavičně ve střehu)
 • neměl nudný rodinný život, o dětech toho moc nevíme (děti silných osobností se většinou utopí v jejich stínu)

 

– Dialogos

 • vede rozhovor, Sokrates ve stáří, chodí a vede dialog,
 • v rozhovoru se zjevuje pravda
 • kdyby to říkal on sám -> neadekvátní obraz života -> dialog s někým -> dojdou k pochopení -> k adekvátnímu obrazu života

 

– Sokrates napsal jen jeden text, který se nedochoval
je aktivní, profláklá postava po Athénách, skřítek radílek, ne vždy oblíbený
kontroverzní reakce na jeho postavu
– Athény začnou mít potíže -> hledá se viník / obětní beránek (židi ani templáři nebyli) -> po 27 letech Athény prohráli Peloponéskou válku se Spartou (chyby politiky)
– pád, Athény už nejsou 1. , pokládají se za světovou politiku, řecká kultura se chápe jako světová, Athény se chápou jako srdce řeckého světa -> Athény zchudnou, spojenci dizertujou -> hledá se viník -> může za to rozvrat tradiční společnosti a hodnot -> SOFISTIKA
– konec 5.st. – Sokrates nejprofláklejší filozof -> může za to on
– následuje proces

 

tyranida 30 (oligarchů) – nastolili roční teror

 • šlechtické rodiny utlačovaly demokracii, tento režim chtěl zdiskreditovat Sokrata – nepovede se to -> vláda padne po roce -> demokracie

 

– Demokracie

 • jiná demokracie než ta 1., je posedlá spiklenectvím
 • nepevná nová moc, chce projevovat úctu
 • Sokrates – justiční beránek, ironizuje moc
 • odvrat pozornosti od aktuálních problémů

 

– 399 – proces

 • žaloba –absurdní – za to, že nevěří v bohy, tvoří jiné a kazí mládež
 • ASEBIA – bezbožnost (eusebia – zbožnost)
 • „kazí mládež“ – hněv rodičů, odvádí jim děti
 • soud by se spokojil s pokutou nebo vyhnanstvím (byl chudý, takže vyhnanství) – nejobvyklejší test
 • skončila válka, brutální společnost
 • Sokrates proces otočil -> žaloval žalující – udělal z nich kretény, vysmívá se soudu -> všechny naštval -> trest smrti (justiční sebevražda)
 • bylo jim to líto ale nedalo se nic dělat (žalářníci ho nechali uniknout, ale našli ho, nechal se)
 • Sokratova nauka je věrohodná, stojí za ní bytost -> když ztratí věrohodnost -> ztratí jí i jeho nauka -> nechce jí popřít
 • trest smrti – 26ti letý Platon -> nechuť k politice -> chce ji reformovat
 • Sokratova smrt slavnější než jeho život – zabíjí se jedem, sklenice bolehlavu, musí se vypít mezi východem a západem slunce, aby se mohl rozloučit, a pak si to sami vypít
 • noc před tím diskutoval s přáteli – DIALOG FAIDÓN –téma smrt, poslední dialog, o duši a nesmrtelnosti, vrcholí tím že Sokrates vypije svou skleničku,
  – Sokrates se zeptal kata, jestli může jed ulít bohu -> zakázáno, vypije to, a zeptá se jak se správně umírá, aby to udělal správně. Popisoval přátelům jak to postupuje -> poslední věta Nezapomeň zaplatit kohoutem Askepliosovu chrámu (zdravotnictví, nejspíš mu tam pomohli a chtěl vyrovnat účty)
 • -> umře, povstává legenda
 • existenciální filozof

 

TECHNÉ TOU BIOU

 • rozšířená konvence – umění života vyplývá ze života samého
 • žiju, tudíž to umím – mám dítě, jsem rodič, umím to vychovat – logické
  – koupím si psa, tudíž se o něj umím starat – blbost
 • používá Sokrates při procesu – kdo prospívá mláděži? -> skoro všichni až na něho (opačně u koňů – drezura koňů – 1 specialista)
 • společnost učí děti instrumentální dovednosti ale odmítá se o nich bavit ( o jejich zdokonalování)
 • když neumíš techne tou biou – jednotlivé techné ti to nedá
 • Sofisti učí techné (techniky, instrumentace – matika, rétorika,…)
 • Sokrates – jednotlivé techné nevypovídávají o tom, že umí umění života
 • má se učit techne tou biou -> odlišování dobrého od zlého, prospěšného a neprospěšného
 • desatero – nekradeš – techne (ukradneš jídlo pro své umírající dítě – není to úplně špatně -> nemůžou se uplatňovat mechaniky -> mravní kvalita člověka
 • vnitřní stav bytosti, hlubší rozdělení dobrého a špatného
 • co je v nějaké situaci dobré, může být v jiné špatné a naopak
 • nemohu vše rozlišovat mechanicky
 • dobro není mechanika, je to projasňování vnitřní podstaty situace
 • tříbení citu pro dobro (je to proces) – to chce po nás Sokrates
 • dialektický dialog = rozporný dialog – Sokratova metoda – díky dialogu, hledání odpovědí, se věci objevují
  -> projasňování Techne tou biou – jak mám dobře žit?
 • osobní problémy a otázky musím řešit na pozadí společnosti (obce)
  – nejde to bez ní řešit!
  – osobní reformy splývají s reformami politickými
  – Řekové , Evropané NE
  – dějištěm sokratových her – Athény
 • techne tou biou je proces – Sokrates nemůže říct co to je – posedlost lidské společnosti – Sokrates to ví, ale nechce nám to říct -> blbost, každej si na to musí přijít sám, každý je jiný, nemůžeš po někom chtít, aby ti dal scénář jak pojmout osobní zdatnost

 

Sokrates se zeptá co to je krása – všichni odpoví že vědí -> tak co to je? -> nevědí -> víme co je krásné – krásné jsoucna – ale nevíme co to způsobuje, co to je krása

„vím že nic nevím“

– jeden Sokratův žák se v Delfách zeptal kdo je nejchytřejší z Helénů -> 10 jmen – 1.Sokrates, 2.Euripides…šel za Sokratem a řekl mu to – nechápal proč, jsou i vzdělanější lidé -> Pitia chtěla říct že jsem dospělý -> všichni si myslí že vědí, ale já vím že nevím, a toužím vědět

– jde o to vědět o hloubce věcí – lidé si myslí že vědí vše podstatné v techne tou biou – ale tam právě nic nevědí, ale Sokrates ví že on ne, a chce to vědět, zajímá se o to -> bud ho milovali nebo nenáviděli
– bral lidem instinktivní vědomosti

 

– ARETHÉ

 • zdatnost, ctnost, úroveň lidského života, stav dospělosti
 • Sokrates ničí zaběhané vzorce – když člověku něco sebereš, čeká, že mu za to něco dáš, ale Sokrates řekne že to je na něm
 • „porodník“ osobní autenticity
 • schopnost odlišování, rozhodování, adekvátního posuzování
 • krok – člověk si připustí že neví, že nemá techne tou biou, člověk nerad opouští zaběhané tradice, vědomá nevědomost – narodit se znova, jako dospělá odpovědná bytost
 • LOGOS – Sokrates ho chápe jinak, umožňuje myšlení, osobní vyšetřující aktivita rozumu
  – řeč , dialog – adekvátní užívání logu
  – myšlení je hloub než jazyk ale potřebujeme ho k myšlení a vyjadřování myšlenek (médium – jazyk)
  – zkoumání jazyka = zkoumání myšlení
  – rozpor v řeči -> rozpor v duši
  – kolize v jazyce -> kolize v myšlení -> kolize v duši
  – jazyk neumí lhát (člověk ano) vypovídá o člověku
  – zkoumáním Logu -> zkoumám psýché
  – 1.dimenze – antipozice
  – 2.dimenze – mluvíš o tom, ale nevíš o čem mluvíš
 • krok – zvědomovací procesy – díky logu – dispozice mluvení a jazyka, kde se může zjevovat svět

 

– PSÝCHÉ – pevné jádro, duše, Sokrates to posouvá do nového mravního kontextu

 • Homér – když umřeme, zůstane psýché, nemá rozum, vědění, bloudí v Hádés
 • postihuje celostní jádro člověka, způsobuje jednotu člověka
 • Psýché umožňuje Logos
 • existence Psýché nám umožňuje ptát se, vyšetřovat svět,
 • slovo – nastavení duše, její projev
 • Psýché má každá lidská bytost (i otrok)
 • Menen – dialog Sokrata s otrokem – otrok se stává důležitým, ale jak odejde Sokrates, splaskne -> duši má každý ale v různé míře kultivovanosti
 • mravní jádro bytosti, slovo „já“ má celostný význam a obsah
 • máme vrozené

 

Psychofyzická jednota

 • TÝMOS – fyziologicky = hrudník -> odvaha
  – Achilleus má velký Thýmos
  – Frenés
  – zakotvení ve fyz.bytí
 • NUS – duch je silný -> chytrý
  – dispozice, kterými se člověk ukazuje
 • jádrová celistvost člověka – instinktivní, intuitivní – celostní proces organismu
 • uzavření a součet života samého – člověk

 

– AGATHÓN – dobro

 • smysluplnost bytí
 • věci vnějšího kosmu tíhnou ke stejné harmonizaci jako člověk
 • když se člověk harmonizuje kolem duše, kosmos kolem dobra
 • rozpoznání dobrého
 • myšlení – překlenování mikro a makro – LOGOS
 • smysl ve všech vnějších projevech, duše se učí
 • osobně pochopené AGATHON = ARETHÉ
 • logos- směřuje a táhne k dobru
 • to co zakládá jsoucnost duše, to zakládá jsoucnost světa

 

 • je důležité aby Sokrates to co říká, žil -> proto musí zemřít – nemá žádné důkazy, důkazem je celý jeho život -> kdyby neumřel, celé by se to zhroutilo

 

– Euthyfrón

 • raný platonův dialog -> pokládá se za Sokratovský
 • člověk, jeho otec spáchal zločin -> má dilema jestli ho má udat, občanská povinnost vs synovská povinnost
 • bůh si protiřečí
 • co je dobré? -> je to dobré protože to říká bůh nebo je to dobré?
 • je to dobré protože opakujeme fráze, principy bez pochopení?
 • nebo vnitřně pochopíme že to je dobré a uchopuje to bůh?
 • kdo se řídí jen normami (co říká bůh) – omezená platnost – morálka – systém vnějších principů
 • řeší osobní vztah k bohu (zeptá se co to je krása, jak odlišíme techne a techne tou biou )
 • morálka se nedá zobecnit (např.: potrat – je něco jiného, když jí znásilní a když se to stane omylem)
 • prostá zbožnost, aniž je zjasněn vztah k ní, není správná ( lež milosrdná x nemilosrdná) àstejná norma, jiná situace, člověk to musí niterně cítit
 • Sokrates není bezbožný

 

– Daimonion

 • zjevuje se charakter zbožnosti
 • bytost, ekvivalent k židovskému andělovi – přemostění mezi bohem a člověkem
 • božské navštívení – projeví se jako lidský hlas
 • není plodem Logu, ani věštba, ani rituál
 • objeví se na křižovatce nebo ne, nereaguje na volání
 • zjevná vnitřní jistota, jak se máme chovat
 • nechodí na naše modlitby/přání, chodí jak se mu zachce
 • zdrojem vyšší jistoty než je osobní a lidská
 • nejnáboženštější pojem Sokrata
 • nejistý
 • jeho pomoci se nám dostane, nebo taky ne
 • poslední období jeho života říká studentům. že čeká až se mu ozve daimonion -> ale je ticho -> na konci – už můžu umřít, Daimonion se neozval, tak asi moje rozhodnutí nepotřebuje komentáře, Daimonion je s mými rozhodnutími v souladu, už jsem dospělý, můžu sám -> závěr Techné tou biou – Daimonion ztichne

 

– Otázka zla

 • podle Sokrata je zlo forma nevědomosti
 • nikdo nespáchá zlo, pokud potkal dobro a chápe ho
 • reformace duše – oddělení od dobra – nedbáme o techne tou biou
 • to co chápeme jako dobro – dává to smysl něčemu hlubšímu než jsme my
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!