Spalovač mrtvol – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Spalovač mrtvol (Ladislav Fuks)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Tereza

 

Ladislav Fuks

 • český autor v 80. až 90. letech světově známý
 • autor psychologické prózy
 • jeho hrdinové často svádí boj s okolím nebo sami se sebou a příběhy končí tragicky (nehoda,..), díla obecně se vyznačují promyšlenou stavbou a logikou příběhu, opakováním motivů, židovská tématika
 • dílo Spalovač mrtvol bylo zfilmováno v roce 1969 v hlavní roli s Rudolfem Hrušínským
 • Fuks byl homosexuál, jeho hlavní tématikou je židovství, kam on sám jako autor promítal tehdy už ne trestnou sexuální orientaci( promítání své utlačované skupiny do v časoprostoru díla utlačované menšiny); dokonce se oženil; homosexualita je přítomna jen v náznacích, např. mezi Milivojem a boxerem v díle Spalovač mrtvol, nikdy ale není explicitně vyjádřena, tématika je podmíněna ztrátou přátel z židovské menšiny během války,  jejich odchod do koncentračních táborů.

 

Další díla:

  • Pan Theodor Mundstock
  • Variace na temnou strunu
  • Myši Natálie Moosharové

 

Literárně historický kontext

Literatura v období 70. a 80. let

 • převažuje obraz soudobého člověka
 • vzniká próza venkovská, historická, vědeckofantastická
 • vpád techniků – autorů z praktických povolání (V. Páral, J. Švejda – chemici, Frais – důlní technik, Dub – lékař atd.)
 • témata z různých prostředí a každodenní praxe.

 

Politická situace:

 • Mnozí autoři publikovali v samizdatu nebo exilu, z důvodu nadvlády komunistické strany na našem území, se kterou byla úzce spjata cenzura a věznění pro odlišné politické názory
 • Spousta děl bylo také vydáno až po Sametové revoluci v roce 1989.

 

Další spisovatelé:

  • Jan Otčenášek
  • Geogre Orwell
  • Ota Pavel
  • Bohumil Hrabal

 

Rozbor díla: Spalovač mrtvol

Literární druh:

 • epika

 

Literární žánr:

 • psychologická novela

 

Doba vzniku:

 • konec 60. let, konkr. 1967 ( časoprostor díla jsou Čechy za dob před 2. sv. válkou a jejím začátku)

 

Jazyk díla:

 • er- forma, vypravěč vševědoucí, vnitřní monolog a myšlenky hlavní postavy, spisovný jazyk postav i autora ( vyjímkou jsou manželé)

 

Hlavní téma:

 • Kromě okupace Čech a zabráním Sudet, je ústředním tématem změna člověka, který miluje svou rodinu, ale je ovlivněn myšlenkami a nakonec se změní ve vraha.

 

 

Postavy:

 • Karel Kopfrkingel
 • Lakmé (manželka Marie)
 • Zina (dcera)
 • Milivoj (syn)
 • Wilhelm Reinke ( Karlův známý)
 • Židi z Karlova okolí

 

Podrobná charakteristika hlavní mužské postavy, včetně zájmů:

Karel Kopfrkingel je zaměstnanec krematoria,který  už na začátku novely působí trošku podivínsky. Zajímá se o východní filosofie (odkazuje se na Buddhu,Dalajlámu, apod.), sám sebe považuje za vlastence neboť bojoval v první světové válce. Kromě dávání přezdívek členům rodiny( manželka – Lakmé,..) i sám sobě přezdívá Roman ( je romantik).  V průběhu díla je jeho osobnost ovlivěna a stává se z něj zmanipulovaný fanatik a podporovatel Hitlera a jehho nenávisti k Židům ( viz. obsah)

 

Stručný obsah:

Příběh z doby před a na začátku 2. světové války ( 1937) s hlavním hrdinou Karlem Kopfrkingelem, zaměstnancem krematoria. Zprvu neškodného podivína si podmaní jeho starý známý Willi Reinke, člen sudetoněmecké strany a podporovatel  Hitlera. Uvede Karla do vybrané společnosti a ukáže mu žití na vyské noze během války. Karlovi se tento život zalíbí a dostává se tak tím pod Wilhelmův vliv. Začne věřit nacistické propagandě, sympatizuje s ní ( je mu blízká lavně z hlediska smrti- kremace,..), postupně ztácí zbytky soudnosti, která vrcholí nenávistí k Židům. Sám se pak začne hlásit k německým předkům, začne udávat Židy ze svého okolí ( lékař, zaměstnanci krematoria,..) a nakonec i zavraždí svou manžělku Marii, neboť má židovské kořeny.  V krematoriu pak umlátí svého syna Milivoje železnou tyčí a pokusí se zabít i Zinu. Pokus je ale nezdařený a Karla odváží do blázincem, jeho osobnost je rozložena ( vidí Dalajlámu). V závěru této psychologické novely pak vede Karel vnitřní monolog u okna v blázinci, odkud vidí Židy vracející se z koncentračního tábora a utvrzuje se ve faktu, že jim tím zajistil ráj na zemi.

Jak bylo řečeno, součástí Fuksových děl jsou také stále se opakující motivy. Těmi jsou v případě Spalovače mrtvol dva manželé, kteří přicházejí a odcházejí a jejich role v díle navozuje pocit, že se jedná o divadelní hru, kdy herci „přebíhají z role do role“. Dále pak zde je motiv dívky v černém, která v díle nemá žádnou významnou roli, jen se zde stále objevuje.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!