Speciální betony – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Speciální betony

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

SPECIÁLNÍ BETONY

Silniční beton

 • pro podkladní vrstvy,
 • přenáší zatížení z dopravy,
 • silniční cement → vysoká pevnost v tahu,
 • pro kryty vozovek,
 • odolnost proti obrusu,
 • odolnost proti povětrnosti,

 

Vodotěsný beton

 • vodohospodářské stavby,
 • podzemní stavby,
 • dosažení vodotěsnosti → vhodná receptura + důkladné zhutnění,
 • w < 0,4,
 • zvýšené množství cementu cca. 350kg/m3,
 • vhodné frakce (větší počet úzkých frakcí),
 • velikost zrna kameniva – 32mm,
 • jílobeton → přidáme bentonit,
 • speciální přísady → zarostou do pórů,

 

Lehčené betony

 • lehčené přímo → plynotvorná nebo pěnotvorná přísada,
 • lehčené nepřímo → použitím lehčeného kameniva (keramzit, křemelina, perlit) s polystyrenem,

 

Těžké betony

 • objemová hmotnost větší než 2800kg/m3,
 • pancéřový beton,
 • část kameniva je nahrazena ocelovým šrotem,
 • odolný rázu,
 • kryty, průmyslové objekty, banky,
 • žáruvzdorný beton,
 • kamenivo – šamot,
 • vysoké pece – manipulační prostory,
 • barytový beton,
 • barytové kamenivo,
 • pohlcuje radioaktivní záření,
 • jaderné elektrárny, rentgen,

 

Vysokopevnostní betony

 • běžné betony co třídy C 50/55,
 • speciální složení – speciální cementy, vysoce kvalitní kamenivo,
 • pečlivě dodržovaná technologie,
 • výškové budovy, mosty, přehrady,
 • přísně kontrolovat pevnost v tlaku,

 

Samozhutnitelné betony

 • tekutá konzistence díky superplastifikátorům,
 • hustě vyztužené kce, obtížně přístupné kce, tvarově náročné kce,
 • nesmí se hutnit,

 

Betony s rozptýlenou výztuží

 • drátky, propylenová nebo skleněná vlákna,
 • omezují vznik smršťovacích trhlin,
 • drátky:
 • zlepšují pevnost v tahu,
 • zvyšují odolnost kce proti porušení křehkým lomem,
 • teorie o nahrazení klasické výztuže,
 • vlákna:
 • omezují vznik smršťovacích trhlin,
 • zvyšují modul pružnosti → odolnější vůči deformacím,
 • průmyslové podlahy,
 • zvyšují odolnost betonu proti odstřelování odštěpků při požáru,

 

Betony pro estetický účinek

 • průsvitná beton (obsahuje optická skleněná vlákna),
 • grafický beton,
 • fotografický beton,
 • pohledový beton.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!