Spojené státy a Latinská Amerika

dějiny

 

   Otázka: Spojené státy a Latinská Amerika

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): 

 

 

Monroeova doktrína, mocenské ambice USA ve Střední Americe, ohniska napětí na americkém kontinentě, charakteristika režimů v těchto oblastech

Banánové války 1. pol. 20. st. – Dom. republika, Venezuela, Bolívie, Chile, Argentina, Brazílie

 

Název „latinská“:

 • Kolonizace v 15. st. – Španělé užívající románský jazyk à Roma à latinský původ
 • Země Latinské Ameriky kolonizovány do 1. pol. 19. st.

 

Znaky kolonizovaných zemí:

 • Centralizace moci
 • Absolutismus (Španělsko)
 • Katolické křesťanství – předtím Aztékové, Inkové, …
 • Hlavním nepsaným městem – Lima

 

Odpor kolonií:

 • Snaha o nezávislý pol. vývoj a správu
 • 18. st. – osamostatnění USA, 19. st. VFR, národní hnutí po Napoleonských válkách à po jejich vzoru si začali uvědomovat, že už nechtějí být koloniemi
 • 19. st. je symbolem osamostatnění států L. Ameriky

 

Španělské kolonie:

 • Španělsko se nechtělo vzdát území
 • To vedlo k boji o nezávislost

Simon Bolívar

 • = symbol odporu, generál a politik venezuelského původu
 • Bojová cesta k nezávislosti
 • Úspěšné vymanění severní části – Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, část Peru
 • Myšlenka „Velké Kolumbie“
 • Vysněná velká jednotná říše
 • Neúspěšné
 • Každý stát jiná představa o dalším vývoji à rozpad na více států
 • Vliv Bolívara
 • Název státu Bolívie

Jose de Martín

 • Argentinský pol. vůdce za ezávislost
 • Osvobozování z jihu – Argentina, Chile, Peru
 • Původně na straně Španělů, přestoupil na opačnou stranu

Do roku 1830 všechny země osamostatněny během válek o nezávislost

 

James Monroe:

 • Prezident USA
 • Monroeova doktrína
  • „Amerika Američanům“ – sféra vlivu
  • Evropské mocnosti nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na území amerického kontinentu
  • Vymanění vlivu Evropanů a moci na území sféry vlivu USA
  • Podpoření myšlenky samostatnosti, ale zároveň využití ve svůj prospěch
  • Státy Latinské Ameriky se stávají sférou vlivu USA z ekonomického i politického hlediska

 

Mocenské ambice USA ve Střední Americe:

 • Podpořeno Monroeovou doktrínou
 • Zásahy USA -> historie Panamského průplavu
  • Panamský průplav
   • Průplav ve Střední Americe, spojení Tichého a Atlantického oceánu
   • Vznik myšlenky již za španělské kolonizaci, až Francie v 80. letech 19. st. začala s výstavbou
   • Neúspěšné – terén, nemoci, rozloha
   • Později se plánu chopila USA
   • Počátkem 20. st. dokončují průplav
   • Problém
   • Jednalo se o území Kolumbie
   • Nevedlo k úspěšné dohodě
   • Panama – nový stát, založeno USA
   • Finance plynoucí z průplavu chodily USA
   • Jimmy Carter, prezident nastupující do funkce, dohody o postupném předávání území samostatné Panamě do roku 2000

 

Ohniska napětí na americkém kontinentě:

Země Latinské Ameriky

 • Ekonomická nestabilita a ztráty
 • Bez vlády a nejasný směr hospodářství
 • Vojenské diktatury
  • Odchýlení od demokracie
  • Pod oficiální ústavou opačná realita – nedodržování lid. práv apod.
 • Závislé na USA
  • V oblasti ekonomiky a politiky
  • Závislost na exportu Ameriky

 

Banánové války:

= vojenské intervence a ozbrojené konflikty „banánových republik“

Banánové republiky:

 • Hlavně země Střední Ameriky
 • Země severní části Jižní Ameriky (Mexiko, Haiti, Dom. rep.)
 • USA v 1. pol. 20. st.

Příčina:

 • USA chtělo nerostné suroviny, zemědělství zemí – kvůli zisku
 • Země byly nestabilní a panovaly vojenské převraty – snadný ekonomický vliv
 • Následně politická aféra vlivu USA

 

Dominikánská republika:

 • Rafael Trujillo
  • Diktátor, oficiálně prezident
  • Vytvořil kult osobnosti – Bůh na nebi, Trujillo na zemi
  • Zaujatý vůči obyvatelům Haiti
 • Petrželový masakr
  • Genocida tisíců Haiťanů
  • Trujilla dlouho podporovala USA – spojenec proti komunismu
  • Nakonec zabit příslušníky vlastních řad 1961

 

Situace v Jižní Americe:

Argentina:

 • Juan Peron – dosazený diktátor
 • Zpočátku úspěšná vláda
 • Cílená na sociální a politické reformy zaměřené na zlepšení životních a pracovních podmínek nejnižších společenských vrstev
 • Ženám v roce 1947 dal volební právo
 • Jeho žena Evita – velmi populární
 • Peronismus
 • Inspirace u italského fašismu, nacionalismu
 • Stavěl na nižších společenských vrstvách a populismu
 • Po smrti Evity jeho obliba klesá
 • Peron sesazen – do roku 1972 v exilu, pak se vrací, ale umírá
 • Moci se ujímá vojenská junta
  • Režim opírající se o vládu organizací opatřenou vojenskou silou, zajišťuje chod země
  • Status země klesal, probíhaly protesty
  • Neobliba à Argentina se snaží zvýšit ego obsazením Falklandských ostrovu à válka o Falklandy

 

Chile:

 • Salvador Allende – vítězí v demokratických volbách 1970
  • Jeho vláda začala realizovat hospodářský program
  • Program založený na
   • Znárodňování dolů
   • Zvýšení platů
   • Přerozdělování půdy atd.
  • Vláda si nezískala podporu
  • Špatná ekonomika – schylovalo se k občanské válce
  • Vojenská junta Augusta Pinocheta
   • Vojenským pučem se dostává k moci
   • Zavádí vojenskou diktaturu
   • Politické autoritářství
   • Ekonomika volného trhu
   • Ekonomický zázrak
    • Pinochet pozvedl zemi
    • Přilákal zahraniční investory, podpořil podnikání
    • Celkové sociální vzchopení
    • Jeho zastánci vyzdvihují odvrácení hrozby komunismu
   • Odpůrci ho obviňují
    • Zničení chilské demokracie
    • Metody vypořádávání s pol. odpůrci
    • 1990 jeho vláda končí
    • Chod země vystřídán demokratickým vývojem
   • Pinochet
    • Stále působil jako velitel armády a odcestoval do VB
    • Byl na něj vydán zatykač
    • 2004 postaven před soud
    • Obviněn za zločiny proti lidskosti – 2006 umírá

 

Venezuela:

 • Hugo Chávez – prezident
  • Socialismus 21. století
   • S touto myšlenkou vyhrál volby
   • Podporoval nižší vrsty, rovnost
   • Největší měl podporu chudých
  • Slíbil:
   • Sociální dávky
   • Rozvoj státního zdravotnictví
   • Zaměstnanost
   • Zestátnění
   • Spolupráce se soc. státy – Kuba, Rusko, …
  • Nevýhody:
   • Vázání na Kubu a Rusko
   • Nedostatek potravin – přídělový systém
   • Zvýšení inflace, růst kriminality
   • Následky do dnes – kriminalita

 

Brazílie:

 • Předání moci díky dohodám, bez vlády
 • Juscelino Kubitschek
  • Brazilský politik a později prezident
  • Kořeny čes. původu
  • Brasília
   • m. které založil v centru země
   • Strategické důvody, ukázat, že Brazílie půjde moderním směrem
   • Dnes památka UNESCO
   • Jednotný styl – Architekt Niemeyer
  • 1961 autonehoda – umírá
   • Spekulace o atentátu
   • Oamátník v Brazílii

 

Bolívie:

 • Chtěli socialismus – silně partizánské hnutí
 • Che Guevara – v čele hnutí, ne všichni s ním souhlasili
 • Zajat, popraven a tělo odvezeno na Kubu – Santa Clara
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!