Sportovní trénink – maturitní otázka

 

Otázka: Sportovní trénink

Předmět: Tělesná výchova

Přidal(a): adelka

 

Definice: 

 • plánovitý, řízený pedagogický proces zvyšování sportovní výkonnosti zaměřený na dosahování maximálních výkonů a na vítězství nad soupeřem 

 

Cíl:

 • dosažení nejvyšší sportovní výkonosti na základě celkového rozvoje sportovce 

 

Úkoly:

 • ovlivňovat tělesné, psychické a sociální předpoklady podporující přímo nebo nepřímo zvyšování sportovní výkonosti a připravit je na jejich využívání v soutěžích 
 • osvojování sportovních dovedností
 • rozvoj kondice a formování osobnosti sportovce 

 

Složky

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA

 • správné provedení daného pohybu, zaměřena na osvojení či zdokonalení pohybových dovedností – uzavřené dovednosti 
 • otevřené dovednosti

 

TAKTICKÁ PŘÍPRAVA  

 • zaměření na zvládnutí možných způsobů, řešení pohybových úkonů, plán boje, znalost prostředí, znalost slabin soupeře, herní situace
 • Taktika: předem promyšlený plán způsobu sportovního soupeření vedoucí k vítězství
  •    fáze taktiky: senzorická, centrální, motorická

 

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

 • prolíná se všemi zmíněnými složkami (znalost pravidel, kreativita – nic není pokaždé stejné) 

 

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

 • zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností (silové, rychlostní, vytrvalostní, koordinační schopnosti a pohyblivost) schopnost oddálit vznik únavy a vykonávat více práce s vyšší intenzitou

 

PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

 • modelovaný trénink, zaměřen na psychiku sportovce vzhledem ke sportovnímu výkonu, hudba v sluchátkách před startem
  • dlouhodobá
  • krátkodobá

 

ETAPY

ETAPA ZÁKLADNÍHO TRÉNINKU

 • délka 2-3 roky 
 • hlavním úkolem = je harmonický rozvoj osobnosti, upevnění zdraví, podpora přirozeného tělesného i psychického vývoje
 • výkon není nejdůležitějším faktorem tréninkových ukazatelů 
 • správnost tréninku posuzujeme podle: 
  • mírní rozvoje pohybových dovedností, pohyblivosti, obratnosti, správné držení těla
 • rozvoj všestrannosti 
 • vytváříme návyk na pravidelnosti tréninku 
 • osvojit si základní vědomosti o zvoleném sportu 

 

ETAPA SPECIALIZOVANÉHO TRÉNINKU 

 • délka 4 roky
 • proces se zaměřuje na rozvoj pohybové schopnosti a dovednosti, které přímo ovlivňují výkon
 • vzrůstá zatížení (tréninkové dávky, intenzita)
 • taktická a psychologická příprava 
 • pokud sportovec nepokračuje ve sportu, je to poslední etap

 

ETAPA VRCHOLOVÉHO SPORTU

 • pracuje s dospělými lidmi, kteří mají talent 
 • Cílem – co nejvyšší výkon, popřípadě výkonnost 
 • tréninkové dávky jsou enormní a zatížení je maximální (počet tréninkových dnů se blíží 320 a tj.  1000)
 • využívají se specializované tréninkové prostředky 
 • důraz na regeneraci sportovce
 • náročná taktická příprava 
 • trénink je přizpůsoben na individuální činnosti jedince
  • je třeba přizpůsobit všechno: denní režim, volný čas

 

TYPY TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ 

 • Plánování = tvůrčí činnost trenéra pro rozvoj sportovce
 • Plány:   
  • a) individuální 
  • b) skupinový

 

Plány podle délky období:   

 • Mikrocykly – obvykle 1 týden, podrobný popis činnosti sportovce 
 • Mezocykli – obsahuje optimální počet jednotlivých složek sport. tréninku
  • obsahují kontrolní závody a výkonnostní testy 
 • Roční plán – obsahuje stručnou charakteristiku družstva, stanovení cílů, počet plánovaných závodů, termín soutěží, soustředění
 •  Víceleté -plány na přípravu OH a MS

 

EVIDENCE 

 • základem je tréninkový deník sportovce a trenéra

 

Zapisuje se tam: 

 •   docházka, objem cvičení, intenzita, tepová frekvence, osobní rekordy, výsledky závodů, pocity  sportovců, zranění….

 

Řízení tréninkového procesu

SPORTOVNÍ FORMA  

= optimální stav připravenosti sportovce 

 • stav, kdy podává nejvyšší výkon 
 • není to trvalý stav (přibližně 2 měsíce)
 • jde o získávání sportovní formy  
 • v přechodném období klesá 

 

OSOBNOST TRENÉRA

Trenér= je osoba, která řídí sportovní trénink, jeho činnosti můžeme rozdělit :

 • a)  projekční a plánovací 
 • b)  organizační 
 • c)   realizační 
  • činnosti trenéra ve vztahu ke sportovcům: podává instrukce, opravuje, hodnotí, chválí, trestá..

 

Typy trenérů podle výkonnostní úrovně: 

  • Trenér – pedagog – vhodný pro trénink dětí a mládeže 
  • Trenér – organizátor – vhodný pro výkonnostní sport 

 

Vybraná doporučení pro řídící práci trenéra: 

 • vzorem pro své svěřence, přísný, chápající
 • spravedlivý 
 • budovat u sportovců sebedůvěru i sebekontrolu 
 • komunikovat s rozhodností, ale přátelsky 
 • pochválit, ale ne příliš často
 • umění řešit konfliktní situace
 • provádět diagnostiku aktuálního stavu trénovanosti sportovce 

 

VÝBĚR TALENTŮ

 • vybírá se uspořádáním testů- soutěže => tam se pak talenti vyberou
 • zaměřují se na vlohu, nadání, talent 

 

Vlohy

 • má každý jedinec, je to všeobecný předpoklad daný jedinec má vlohy např. pro míčové sporty 

 

Nadání

 • ze všech míčových her by si měl najít jen 1 který mu jde nejlíp např. Ve florbalu – jde hlavně o naleznutí silné stránky

 

Talent

 • talent má 1% nabob 0,5% sportovců, převyšuje výkony ostatních ne za až tak velkou oběť, sportovní genialita

 

Testování fyzické zdatnosti 

 • slouží k zjištění fyz. koordinace sportovce buď na konci nebo začátku období – tréninku 
 • Teréní test – improvizované, podmínky jsou proměnné 
 • Laboratorní test – jasně dané podmínky, musí být ve stejné místnosti nebo na stroji 
 • Test W170 –  měří se výkon sportovce při tepové frekvenci kolem 170/1 minutu tepů 
 • WO2MAX – vitální kapacita plic- maximální využití kyslíku z vdechnutého kyslíku – má hrudní pás + masku 

 

RANÁ SPECIALIZACE 

= specializace v mladém věku – musí děti chtít (rodiče je nesmí nutit – vzniká nechuť k té činnosti) 

 • je nutné dodržovat zátěž 
 • malé děti nesmí cvičit moc – posilování vůbec, hrozí pak ničení těla, nebo úraz, aniž by dosáhli maxima – je lepší když budou postupně trénovat a budou nejlepší za pár let, než když je přetrénují a jsou nejlepší 1.rok ale pak s tím skončí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!