Staroorientální státy – maturitní otázka (3)

dějiny

 

Otázka: Staroorientální státy

Předmět: Dějepis

Přidal(a): kavon

 

 

a)     Důvody vzniku civilizací

 • Usídlený způsob života
 • Zemědělská výroba – nadprodukce
 • Potřeba centrálního řízení
 • Jednotící prvek (národ – rasa, společný nepřítel)

 

b)      Předpoklady vzniku těchto civilizací

 • Geografické, klima
  • Zemědělská výroba -> není třeba kočovat
  • pravidelné záplavy – několikanásobná sklizeň
  • nadprodukce uživí vládnoucí vrstvu
  • povodí Indu, Nilu, Juang-che,…
 • Vznik písma
 • Administrativní účely, náboženství texty, vznik literatury
 • Kámen -> papyrus
 • Piktografické -> hláskové (vynález Féničani)
 • Nejstarší známé písmo – Sumerové

 

c)      Charakteristika státního zřízení, každodennost, kulturní odkaz

Státní zřízení

 • Despocie = neomezená moc panovníka
  • Nejvyšší moc zákonodárná, soudní a výkonná
  • určoval práva a povinnosti všem vrstvám
 • Theokracie
  • theos = bůh, kratein = vládnout je forma vlády
  • odvolává se na božskou moc a božské právo

 

Každodennost

 • občinové vlastnictví půdy, asijský způsob výroby
 • zavlažovací systém
 • vyspělá města

 

d)      Jednotlivé státy

Sumeři

 • Eufrat a Tigris
 • Vytvoření obrázkového (piktografického) písma
 • Městské státy
  • 2000 př.n.l. vyvráceny -> vytvoření Babylonské říše

 

Babylonská říše (cca. 2000–539 př. n. l.)

 • Starobabylonské období (2000–1594)
  • Chamurappi – říše ovládá Asýrii a Mezopotámii (1. pol. 18. stol.)
  • Chamurappiho zákoník
   • Awilum – privilegovaní, odveta: „oko za oko, zub za zub“
   • Muškeni – neprivilegovaní, pokuta
   • Otroci – majetek, jejich újma je se vztahuje na jejich pána, mají právo se ženit, vlastnit
  • Vyvrácena Chetity -> Kassité -> Asyřané
 • Novobabylonská říše (626 – 539)
  • 626 př.n.l. – Nabopolesar obnovil Babylonskou říši
  • pol. 6. stol – Nabukadnezar II.
   • velký rozmach říše, babylonské zajetí
  • Babylon – zikkuraty, vyspělá strukturovaná města, opevnění – Ištařina brána, visuté zahrady – pro Řeky div světa (1/7)
  • 539 – vyvrácení Peršany

 

Asyrská říše

 • Staroasyská říše (2000–1750)
  • 19. století vrchol
  • Od 18. století oslabována Chamurappim, rozvrácena Churitty (říše Mittani)
 • Středoasyrská říše (1345–1045)
  • Chetité rozvracejí říši Mittani -> vznik Středoasyrské říše
  • Dobytí Babylonu
 • Novoasyrská říše (934 – 609)
  • Centrum v Ninive – Aššurbanipalův palác: knihovna (Epos o Gilgamešovi)
  • Aššurbanipal II.

 

 Starověký Egypt

 • Řeka Nil – 3 sklizně do roka
 • Faraon – panovník, vtělený bůh
 • Horní a Dolní Egypt -> sjednocení 3100 př.n.l. – faraon Menes
 • Vezír představuje nejvyššího soudce a generála
 • Daně vybírají nomarchové, panovník pak naturálie vybírá
 • Lidé nevlastní půdu
 • Vysoké vrstvy jsou kněží a o něco níž písaři

 

 • Stará říše (2700–2181 př.n.l.)
  • centrum Mennofer (Memfis)
 • Střední říše (2040–1786 př.n.l.)
  • Sjednocení vesétskými králi – centrum Vessét, později Ictavej
  • Větší území + Syrie, Somálsko, Sinaj, Nubie (údolí Nilu)
  • Vyvrácena Hyksósy
 • Nová říše (1551 – 1080)
  • Amenhotep IV. -> Achnaton
   • Náboženská reforma – monobožství (bůh Aton)
   • Sídlo zpátky do Vessétu, nové hlavní město Achetaton
   • Syn Tutanchamon, žena královna Nefertiti
  • Ramessovci
   • Ramesse II. – 1273 bitva u Kadeše (příměří s Chetity – první smlouva o příměří)
  • Pozdní doba (11. stol a dál)
   • 7. století dobyt Asyřany
   • Sajská dynastie -> 525 př.n.l. dobyt Peršany
   • 332 př.n.l dobyt Alexandrem Velikým
   • 323 – 30 př.n.l. Ptolemájovci
   • 30 n.l. dobyt Římany…
 • Papyrus, hieroglyfy
 • Největší: Cheopsova pyramida, nejstarší: Džoserova
 • Skalní hrobky
 • Egypťan Sinuhet

 

Palestina

 • 4. tisiciletí osídlení semitskými kmeny
 • 13. stol. hebrejské kmeny – boje proti Filištíncům
 • 9. stol. Král Saul, David, Šalamoun
 • Rozdělení: Judské a Izraelské království -> 8. a 7. stol. vyvraceny Asyřany a Babyloňany
 • „babylonské zajetí“ -> vysvobození Peršany

 

Indie

 • Harappská kultura (2300 – 1600)
  • Ukončena s příchodem Árjů
 • Védské období (1200 – 600 př.n.l.)
  • Védy – soubor náboženských textů (védský sanskrt)
  • 7. a 6. stol.: Upanišády – filosofické texty
  • Náboženství Brahmanismus (Brahma, Višnu, Šiva)
 • Magahdské období (pol. 6. stol – pol. 4. stol.)
  • Buddha (563 – 483) + Mahavíra zv. Džina -> buddhismus (pronikl i do Číny, Japonska, …) a džinismus
  • 4. století – obsazení JZ Peršany -> Alexandr Veliký
 • Maurijská říše (325-185)
  • Ašóka – největší uzemní rozmach Indie
  • Hinduismus – kastovní systém
   1. Brahmani
   2. Bojovníci
   3. Obchodníci a řemeslníci
   4. Šúdrové
  • Vpád Hunů
 • … roztříštěná říše – nadvláda Arabů, Turků, Mongolů (Timur Lenk -> říše Velkých Mughalů 1525 – 1858), Britové

 

Čína

 • Řeky Juang-che a Jang-c‘- ťiang
 • Poznatky: střelný prach, kompas, kormidlo, porcelán, chomout na zápřah koně
 • Dynastie Šang (18.-11. stol.)
 • Dynastie Čou (11.-3. stol.)
  • Velká čínská zeď
  • Vélké povstání
  • Filosofové Lao’c (5. stol.) a Konfucius (3. stol.)
 • Dynastie Chan (220 př.n.l. – 206 n.l.)
  • Největší území (Střední Asie)
 • Nadvláda Mongolů (do 1368)
 • Dynastie Ming (do 1644)
  • Ukončena rolnickým povstáním
 • Mandžudská dynastie (do 1911)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!