Starověká Indie – maturitní otázka


Otázka: Starověká Indie 

Předmět: Dějepis

Přidal(a): elis

 

 

Starověká Indie

 • Řeky – Indus, Ganga, Brahmaputra
 • a) Harappská kultura – 2300 -1500 př.n.l.
 • b)Védské období – 1200 – 600 př.n.l.
 • c) Maurijská říše – 321 – 184 př.n.l.

 

Harappská kultura 

 • Nejstarší
 • V povodí řeky Indus
 • Lokality – Harappa, Mohendžodano + 100 sídlišť
 • Ulice do 90°, pevné bytelné stavby, žádný významný palác, splachovací záchod, kanalizace, protoindické písmo
 • 1500 – příchod Arjů, vyvraždili je 

 

Védské období

 • Vytvořili Áriové
 • Rozšířili až k řece Gange
 • Ariové – z jihoruských stepí, válečníci, nomádi – kočovníci
 • Védi – lit. A nábož. Památka

 

Maurijská říše

 • Čnánjaguptra Maurja – zakladatel
 • Generál – sesadil vládce
 • Vojenský převrat
 • Centralizovaná říše – sjednotil kmeny
 • Selbenkovská říše – sjednotil kmeny
 • Ašóka – vnunk Čandragupty 
 • Nejvýznamnější
 • 3.st.př.n.l.
 • Vyvraždil svoje bratry
 • Vítězné války
 • Pak začal konat dobro – moudrý a laskavý vládce 
 • Zakládal nemocnice a aleje stromů
 • Edikty – rozkazy – vytesával do skal- milostné, laskavé
 • Po smrti rozpad říše

 

Kultura

 • Číslice (1,2,3,..)
 • Lékařství
 • Věděli, že se země otáčí kolem svojí osy
 • Věděli kdy je zatmění slunce
 • Mahábháráta a Rámajana – Eposy

 

Obyvatelstvo

 • Rádža – vládce
 • Bránit obyvatelstvo
 • Vést kdikoliv vítěznou válku
 • Šůdrové : nemají práva a mohou být beztrestně zabiti
 • 4 varny (skupiny)

 

Náboženství

 • Védy = vědění
 • Oběť = podstata všeho, princip světa 
 • Bráhmán = nejvyšší duch
 • Vložil do každé zivé bytosti kus sebe 
 • Atman = duchovní podstata v živých tvorech
 • Karma – souhrn lidských skutků
 • Reinkarnace =převtělení
 • Cíl – Nirvána
 • Guru duchovní učitel
 • Upanišady 
 • 600 př.n.l.
 • Buddhismus, džinismus, hinduismus

 

Buddhismus

 • Guatama Siddhárta (6/5 st. př.n.l)
 • Zpochybňuje brahmány
 • Člověk se může osvobodit sám
 • Buddha
 • Osvícený, probuzený
 • Založil přísný mnižský řád
 • Nikdy nic nenapsal, jen jeho žáci
 • Víra v reinkarnaci
 • Nirvana – stav věčné blaženosti
 • a) život je strastiplný
 • b) příčinou je lpění na životě
 • c) oprostit se od lpění na živote
 • d) 8 dílná cesta

 

Džinismus

 • Vardhamána Mahavíra (6/5 st. Př.n.l.)
 • Podobné buddhismu
 • Neubližovat živým tvorům
 • Všechno má duši
 • Vegetariáni

 

Hinduismus 

 • Jediné politeistické
 • Nemá zakladatele ani církevní orgán
 • Drží se védských textů
 • Tolerantní
 • Šiva – ničitel a znovustvořitel
 • Višnu – ocgránce lidí před zlem
 • Reinkarnace
  • cesta poznání – poznat Brámu – cesta oddanosti – zůstat věrný těm samým bohům
 • Kasta – společenské a náboženské rozdělení, Nesmí se překročit vlastní kasta.
 • Rituály – motlitby, formulace vět/veršů
 • Květinové zápalné oběti
 • Rituální očištění v řece (např. v Ganze).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!