Stavby občanského vybavení – stavitelství

 

   Otázka: Stavby občanského vybavení

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ, TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA TYPOLOGIE STAVEB

– Slouží k uspokojování hmotných kulturních a společenských potřeb obyvatel

 

ROZDĚLENÍ

– školské stavby   (školy všech stupňů)

– Stavby pro zdravotnictví   (jesle,zdravotní střediska,nemocnice,lékárny)

– Stavby pro kulturu   ( kina,knihovny,kulturní domy)

– Stavby pro službu a obchod   (obchodní domy,restaurace,markety,prádelny)

– Stavby pro dočasné ubytování   (hotely,penziony,motely,ubytovny,domovní mládeže)

– Sportovní stavby   (Stadiony,hřiště,haly)

– Administrativní budovy   (úřady,pošty,soudy)

– Ostatní stavby   (požární stanice)

 

ČLENĚNÍ SÍDLIŠTNÍCH ÚTVARŮ

1.Obytná skupina        

– Nejmenší útvar obytného území

– Zajišťuje některé funkce obslužné a hosp.

 

2. Obytný okrsek

– Složen z několika obytných skupin

– Začleněno základní občanské vybavení

 

3. Obytná čtvrť

– Část města složena z několika okrsků

– Obsaženy některé složky vyššího vybavení

 

PODLE ČLENĚNÍ OBYTNÝCH ÚZEMÍ A ZAJIŠTĚNÍ DENÍCH NEBO OBČANSKÝCH POTŘEB OBYVATELSTVA

  1. Základní občanské vybavení

– Slouží k denním potřebám obyvatel okrsku   (mateřské a základní školy,hřiště,zdravotní středisko,prodejny, okrsek policie)

 

Mateřská škola

– Docházková vzdálenost max. 15 min. dětské chůze

– Pro děti staré 3 – 6 let

– příprava na základní školu

– Pracování v kolektivu

– naučení kázně

– Podle provozu se dělí na denní,týdenní a nepřetržité

– Stavební parametry objektu jsou 2 – 3 podlaží max.

 

Základní škola

– Docházková vzdálenost předepsaná pro I. a II. Stupeň

– Výchova dětí  6 – 15 let

– Monoblokový nebo pavilónový systém objektů

– Stavební budova musí být volně stojící

– Orientace kmenových tříd

 

ČÁSTI SKOLY

– Učebny , – Dílny , – Tělocvična , – Jídelna , – Administrativní družina , – Šatny

  1. Vyšší občanské vybavení

– Slouží k uspokojování všech ostatních občanských potřeb obyvatel

– Umisťuje se do čtvrtí nebo měst

 

ROZDĚLENÍ PROSTOROVÉHO KCČNÍHO POJETÍ

1. Více podlažní budovy

– Administrativní budovy

– Nemocnice

– Školy

– Obchodní domy

– Hotely

 

2. Velkoprostorové budovy

– Haly

-Divadla

– Supermarkety

– Rozhodujícím prvkem je vodorovné zastřešení

– převažuje horizontální provoz

 

3. Kombinované více podlažní budovy se sálovými prostory

– Dispozičně,prostorově a provozně náročné

– Sloučeny 2 druhy kcčního. a prostorového pojetí

 

4. Nezakryté,nebo polozakryté stavby

– Stadiony

– Hřiště

– Letní kina

– Kce. z vyztuženého nebo ocelového betonu

 

TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z TYPOLOGIE STAVEB

ZÁKLADNÍ PRŮZKUMNÉ A VÝZKUMNÉ PRÁCE Z HLEDISKA Ž.P.

– Materiál používaný pro výstavbu

– Klima a znečišťování ovzduší

– Ochrana čistoty vody a půdy

– Hluk a vibrace

– Zeleň a biologický aspekty

– Doprava a životní prostředí

– Zásobování paliv a energií

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy