Střídavý proud – maturitní otázka

 

   Otázka: Hvězdná astronomie – Hvězdy a galaxie

   Předmět: Elektronika

   Přidal(a): honastik

 

Základní pojmy

 • Perioda
  • Značí se T.
  • Čas potřebný k proběhnutí jednoho kmitu.
 • Kmitočet
  • Značí se f.
  • Počet kmitů za jednu sekundu.
  • Jednotka je Hertz
  • Jeden Hz je kmitočet periodického děje, jehož jedna perioda trvá 1 sekundu.

 

Časový průběh sinusových veličin

(Zdroj obrázku: Petr Kadlec – cs.wikipedia)

 

Hodnoty sinusového proudu a napětí

 • Vznik sinusového napětí
  • Smyčka se otáčí v mg. poli mezi dvěma póly elektromagnetu.
  • Konec smyčky je připojen ke dvěma vodivým kroužkům, vzájemně od sebe izolovaných, na které dosedají dva kartáče.
  • Smyčka je uložena na válci rotoru z elektromagnetických plechů.
  • Magnetické pole je buzeno stejnosměrným proudem, takže má stálou hodnotu.
  • Póly magnetu mají takový tvar, že magnetická indukce na rotoru má průběh podle sinusoidy.

 

Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem

 • Používají R, L, C součástky.

 

Složené obvody se sinusovým střídavým proudem

 • Používají složené R, L, C součástky.
 • Sériové RC
 • Paralelní RC
 • Sériové RL
 • Paralelní RL
 • Sériové RLC
 • Paralelní RLC

 

Impedance

 • Zabývá se zdánlivým odporem.
 • Jedná se o popis zdánlivého odporu součástky a zdánlivého posunu napětí proti proudu, kdy součástkou prochází střídavý proud podle určité frekvence.

 

Admitance

 • Je zdánlivá vodivost.
 • Převrácená hodnota impedance Y = 1/Z.

 

Rezonance

 • Je, pokud napětí přiložené na obvod a proud protékající obvodem jsou ve fázi.
 • Při rezonanci je celková impedance obvodu reálná a účiník je roven 1.

 

Thomsonův vzorec

 • Tento vzorec určuje rezonanční frekvenci sériového RLC obvodu.
 • XL = XC

 

Výkon střídavého proudu

 • Činný proud
  • Užitečný výkon.
  • UI cos α
 • Jalový proud
  • Výkon, který nepracuje.
  • UI sin α
 • Zdánlivý proud
  • Teoreticky možný.
  • UI

 

Trojúhelník výkonu

(Zdroj obrázku: Hondrej – cs.wikipedia)

 

Účiník cos α

 • Bezrozměrná veličina označována cos α.
 • Užívá se jen pro harmonické průběhy střídavých proudů a napětí nebo pro jednotlivé harmonické složky obecných průběhů.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy