Stroje na dopravu plynu – maturitní otázka

 

Otázka: Stroje na dopravu plynu

Předmět: Strojírenská technologie

Přidal(a): Jakub

 

Stroje na dopravu plynu

Základní rozdělení strojů na dopravu plynů se provádí podle dosaženého výtlačného tlaku:

 • Vývěvy: slouží k vytvoření podtlaku v uzavřeném prostoru, 
 • Dmychadla: k stlačování plynů, velké množství stlačovaného vzduchu
 • Kompresory: k stlačování plynů, menší množství stlačovaného vzduchu
 • Ventilátory, exhaustory: pro dopravu plynů – překonávají pouze odpory při proudění plynu v potrubí, stejný tlak před i za oběžným kolem, respektive velmi malý přetlak (asi 0,01 MPa) stačí pro vznik a zdržení proudu plynu. Ventilátor překonává převážně odpory ve výtlačném potrubí, exhaustor v sacím (např. odsávání dřevoobráběcích strojů. 

Kompresory lze dále dělit podle velikosti objemového průtoku, druhu stlačované látky, druhu pohonu, uspořádání válců, způsobu chlazení apod. 

 

Kompresory 

PÍSTOVÉ KOMPRESORY

 • Kliková skříň
 • Válec
 • Ojnice
 • Píst
 • Sací hrdlo
 • Výtlačné hrdlo
 • Sací ventil
 • Výtlačný ventil

 

Pracovní oběhy pístového kompresoru v p-V diagramech:

Tlakový diagram kompresoru:

 • ((Škodlivý prostor V0)/(Zdvihový prostor VZ))*100 = Poměrný škodlivý prostor (3-10%)

Objemová (volumetrická) účinnost

 • Poměr skutečně nasátého plynu a zdvihového objemu se nazývá objemová (volumetrická) účinnost podle obrázku platí V + V = V + V. Objem V, na který plyn expanduje, se počítá rovnice adiabaty.
 • Dosazením a úpravou dostaneme, kde je poměrná velikost
 • Škodlivého prostoru (bývá 0,05 až 0,15). Poměr se nazývá kompresní poměr.
 • Objemová účinnost pístového kompresoru je tedy závislá na poměrné velikosti škodlivého prostoru a velikosti kompresního poměru. 

Poznámka: Poissonova konstanta (poměr měrného tepla plynu při konstantním tlaku a objemu) je konstantní pro všechny plyny o stejném počtu atomů v molekule. Pro dvouatomové plyny, a tedy kyslíky O je 

 

Vícestupňová komprese

V případě potřeby dosažení vyšších výtlačných tlaků, a tedy vyšších kompresních poměrů se komprese rozděluje do několika stupňů. Důvodem je klesající objemová účinnost při velkém kompresním poměru. Současně stoupá i teplota, což nepříznivě působí na činnost výtlačných ventilů, zhoršuje se mazání a vzniká nebezpečí vznícení oleje. Z těchto důvodů se dělí komprese do několika stupňů. Nejčastěji se používá dvoustupňová komprese. 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!