Studená válka do roku 1962

dějepis

   Otázka: Studená válka do roku 1962

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BAMBI

 

Studená válka

 • – Na tento název přišel americký finančník Bernard BARUCH (Žid)
 • – politické a vojenské napětí mezi Z (USA) a V (SSSR)
 • – Zvláštní forma konfliktu, kdy oba světy nemohly přímo použít zbraně, protože by to bylo ohromné riziko pro lidstvo, jelikož disponovaly jadernými zbraněmi
  RAYMOND ARON vystihl toto období: „Mír nemožný, válka nemyslitelná

 

Oblasti:

1) ideologie – marxistické pojetí světa a osočování západu z imperialismu, na druhé straně demokratické pojetí, ve kterém však existoval mccarthismus – vyšetřování lidí, kteří měli něco společného s komunismem

2) vojenské → závody ve zbrojení

 • 1945 USA vyvinula atomové zbraně – monopol, vydírali SSSR
 • 1949 SSSR získal atomové zbraně

3) ekonomické – předhánění se, kapitalismus se ukázal jako životaschopnější

4) kulturní střety – socialistický realismus a kultura podřízena ideologii, na druhé straně svobodný vývoj na Západě – Beatles, jazz, kinematografie. Na východě nesměli přijmout NC př. Pasternak

5)  sportovní – USA bojkotovaly olympiádu v Moskvě(1980), za to že vstoupili do Afghánistánu, a naopak SSSR bojkotoval olympiádu v LA(1984), pro lepší výsledky se používal dopink, SSSR porazil v hokeji Kanadu

 

Počátky studené války

 • V únoru 1946 Stalin veřejně mluví o tom, že Francie, Anglie a USA jsou imperialisté, chtějí vybudovat vlastní impérium a chtějí vyprovokovat další válečný konflikt
 • Winston CHURCHILL pronesl k americkým studentům projev, který vstoupil do dějin jako FULTONSKÝ PROJEV(5.3.1946), ten nastartoval studenou válku- Churchill zde varuje před stále většími roztahovačnými tendencemi totalitních režimů. Poprvé používá termín „železná opona“:
 • Evropa byla najednou rozdělena železnou oponou, která sahá od polských přístavů až po Terst = bariéra, zátarasy, betonové věže, ostnaté dráty
 • Na jaře 1947(12.3.1947) vyhlašuje americký prezident Harry Truman tzv. „Trumanovu doktrínu“ o zadržování komunismu, jde o snahu zabránit šíření komunismus kdekoliv na světě
 • zasloužil se o pád komunismus v Turecku a v Řecku

 

Po kapitulaci Německa ( 8.května 1945, Berlín)

 • Postupimská konference (zámek Cecilienhof) (17.) červenec– (2.) srpen 1945
 • poslední schůzka „Velké trojky
  • SSSR – J. V. Stalin
  • USA  – H. Truman
  • VB  – W. Churchill / Clement Attlee
 • hlavní úkol   →  sestavit mírové smlouvy
 • otázka Německa → 4 okupační zóny, jednotný celek
 • spravovat Německo bude Spojenecká kontrolní rada
  • složená ze 4 hlavních velitelů spojeneckých vojsk
  • rozdělení Berlína (nacházející se v SSSR části)
  • stanovily se zásady okupační politiky → 4D
   • demilitarizace
   • denacifikace
   • demokratizace
   • decentralizace
  • stanoveny podmínky reparačních plateb
  • stanoveny hranice – území na V od řeky Odry a Nisy připadlo Polsku,část V Pruska připadla SSSR
  • otázka odsunu Němců a Maďarů

 

Norimberský proces ( 20.listopad 1945 – 1.říjen 1946)

 • – soudní proces s 24 hlavními německými válečnými zločinci
 • – souzeny nacistické organizace → NSDAP, Gestapo, SS…
 • – tribunál soudců tvořily vítězné státy → VB, Francie, SSSR, USA
 • – souzeni za
  • spiknutí za účelem ovládnutí světa
  • zločiny proti míru, porušení mezinárodního práva
  • válečné zločiny
  • zločiny proti lidskosti
 • – rozsudek   → 12 odsouzeno k smrti ( H. Goering,J von Ribbentrop, W.Keitel)
  • část vězení (R.Hess – doživotí, K. Doenitz – 10 let)
  • osvobozeni (Franz von Papen)
 • – 3000 dokumentů

 

Posledním aktem – podepsání mírových smluv s poraženými státy (Itálie, Finsko, Maďarsko, Bulharsko) → reparace, ztráta části území

 

2.9.1945 – na palubě USS Missouri →  mír s Japonskem, konec války

 • – porážka Německa změnila konstalaci síly → do popředí SSSR a USA
 • – státy proti sobě s nedůvěrou

 

USA ekonomicky nejrozvinutější země světa

 • nejsilnější válečné loďstvo a letectvo
 • atomová zbraň
 • válka se jejich území nedotkla – † 400 000

 

SSSR

 • část území zdevastována
 • ztráty na životech
 • obnova ze svých vlastních zdrojů
 • nejsilnější pozemní armáda
 • → USA x SSSR – ohniskem sváru – IDEOLOGIE

   

většina V Evropy byla osvobozena SSSR ( kromě Řecka a Finska)

→ z ČSR a Jugoslávie odešli hned po válce

→ z Bulharska až po podepsání mírové dohody

→ zůstali → Rumunsko, Maďarsko, Polsko + okupační zóny v Německu

→ ve většině V Evropy → lidově demokratické státy

 • nové vlády → koalice KS, SOC+DEM
 • komunisté → mocenské pozice

→ změny → pozemkové reformy, znárodňování   → někde jednorázově

 • někde v etapách

→ komunistický vliv

 • ČSR, Bulharsko → odrazem války
 • Jugoslávie → J. B. Tito → komunistická strana, silná pozice
 • Polsko    → hlavní odboj → Zemská armáda  
  • osvobozováni Sověty → dávali moc komunistům
  • guerillová válka → teror → potlačeno RA
  • předána moc komunistům
 • Maďarsko, Rumunsko → ks slabé
  • bývalí spojenci Německa
  • pomocí sovětských vojsk → ks k moci
 • Řecko →  po skončení 2. SV zde vypukla občanská válka
  • Řekové spolu s Angličany vyhnali Němce
  • začali se však bít mezi sebou: boje mezi komunisty a demokraty
  • demokraté nakonec vítězí

→ k posunu doleva i na Z → první poválečné volby → posílily dělnické strany

→ komunisté do vlády (Fr.)→ znárodňování

→ Z → po několika letech přijal Mp + přítomnost Am vojsk

→ USA → snaha zastavit revoluční posun doleva

 • 1947- Trumanova doktrína (=politika CONTAIMENTU)
 • Marshallův plán ( George Marshall)
  • ekonomická pomoc všem zemím postižených válkou
  • zvyšoval prestiž USA x obavy SSSR – odmítl + další V státy
  • až na Jugoslávii

1947 → vznik OECD

1947 → vznik Informbyra – sdružuje ks V bloku , sídlo v Polsku

 

Dekolonizace

1947 INDIE

 • předání moci do → Indického národního kongresu
 • → Muslimská liga
 • vznik Indie a Pákistánu( 1971 – Bangladeš)
 • Kašmír

 

Německo – národní život ochromen, pomalá obnova

 • povoleny 4 strany
  • křesťansko- demokratická
  • liberární
  • komunistická
  • soc dem
 • SSSR sféra – pozemková reforma, znárodňování
 • omezován demokratický život
 • důsledná denacifikace

SED – sloučení SD a KSN

→ jednotné slovo ve vládě

→ Z se snažil ponechat volnost vývoji

 

Reparace 20 mld dolarů → ½ SSSR

Američané proti reparacím

Leden 1947 → Z státy → VB + USA => BIZÓNIE → separátní měnová reforma

Duben 1948 → Bizónie + Francie => TRIZÓNIE → přijetí Mp

 • bojkotování SKR

→ Sověti reagují blokádou Berlína

 

1.Berlínská krize (12.červen 1948 – 12.květen 1949)

 • -uzavření veškerých mostů, silnic do Berlína
 • -uzavření 2 mil Berlíňanů
 • Lucius Clay → rozkaz nasadit všechny letouny v Evropě → Letecký most
  • 277 000 letů
  • 24 letadel havarovalo
  • vybudování dalších letišť
 • 12.května → zrušení blokády
 • zvětšení napětí mezi Z a V
 • semknutí Z → duben 1949NATO → USA, BENELUX, ISLAND
 • srpen 1949 – volby
 • 7.9.1949 → vyhlášení SRN – Konrád Adelauer
 • 7.10.1949→ NDR – Wilhelm Pieck

 

2.Berlínská krize (1958-1961)

 • – listopad 1958 NDR ukončuje mírovou smlouvu se SRN
 • – 13.8.1961 → zpráva V Německa → obviňuje Z, že vyzývá jejich obyv, aby emigrovali
 • -emigrovalo cca 2 000 000 lidí (část vysoce kvalifikovaná)
 • – během několika hodin zablokováno 193 ulic
 • – kolem celého Z Berlína – plot
  • poté nahrazen betonovou zdí → Berlínská zeď
 • -Z mocnosti se s ní smířily
 • -1961-1989 – vylepšování Bz – hl.zeď → 3,6 m vysoká, ostnaté dráty, zátarasy, minová pole
 • -během 28 let – zahynulo při pokusu o útěk 580 lidí
 • 9.11.1989– pád Berlínské zdi
 • 3.10.1990 – znovusjednocení Německa

 

RADA Evropy (1949) – 10 Z evropských států

Probíhá občanská válka v Číně  (1945 – 1949)

14.5.1948 – vyhlášen Izrael

1949 – 1.sovětský test atomové bomby

1949 – V blok zakládá RVHP

 

– 1949

 • Sovětsko- jugoslávská roztržka
 • Stalin x Tito
 • 1.krize ve V bloku
 • až do r. 1956
 • po roztržce s Titem, Stalin požaduje čistky ve stranách
 • soc.státy – politické procesy s kom. Předáky

 

 Korejská válka

 • – Na počátku 20. století japonská kolonie, severní část osvobodila Rudá armáda srpnu 1946, jižní část Američané
 • – Komunistická strana v ilegalitě , KIM IR SEN ujal se moci na severu, u moci tedy komunistický režim
 • – Na jihu vzniká tvrdá diktatura – toho využili komunisté a Kim ir sen rozpoutal válku →agrese Severokorejců, OSN zareagovala, poslala vojáky na ochranu jižní Koreje, 90% tvořili Američané, strašlivé boje (50-53)
 • – Táhlá fronta od severu k jihu, severní Korejci požádali o pomoc Čínu: jeden milion vojáků, fronta se neustále hýbala, Mc Artur uvažoval, že bude bombardovat čínská města atomovými zbraněmi, ale Eisenhower ho odvolal
 • – 1953 zemřel Stalin, situace se uvolnila, začalo jednání, uzavřeno příměří (není tam mír dodnes)
 • – Hranice na 38 rovnoběžce (demarkační linie), na severu nastala tvrdá diktatura stalinského typu
 • – Jedna z nejsilnějších armád na světě, ale hospodářsky v ruinách, hladomory
 • – Jih Koreje se úspěšné rozvíjí, demokratický stát, velká investice v zahraniční, asijský tygr, automobily

 

Vietnamská válka

 • – Stará kulturní nezávislá země ovlivněná Čínou a buddhismem, už v 18. století začínají pronikat Francouzi, na konci 19. století je Vietnam podroben + Kambodža, Laos=Francouzská Indočína
 • – Za 2. SV do kolonií proniká Japonsko, Indočína je okupována Japonskem, vzniká partyzánské hnutí proti Japoncům, v čele HOČIMIN (oblíbený politik), v 45 se zase vracejí Francouzi, Vietnamci využili procesu dekolonizace- partyzáni zahájili boj proti Francouzům, daří se jim, hluboká džungle.
 • – Překvapivě vyhráli Vietnamci, donutili Francouze ke kapitulaci, Francie se stáhla
 • – Podobně jako Korea- měly být vyhlášeny volby: 1954 na severu země vyhlášena Vietnamská demokratická republika, u vlády komunisté, jih: taky svou republiku, kapitalismus
 • – V jižní dost diktátorský režim, komunisté toho využili, vznikly partyzánské jednotky Viet-cong
 • – Američané se zalekli, že by komunisté mohli zvítězit a stala by se komunistickou i jižní Korea, báli se dominového efektu, že by postupně komunisté zasáhli Kambodžu i Laos.
 • – 1964- první američtí poradci (došlo k tonkinskému incidentu)=námořní přestřelka, Američané posílali stále více vojáků (600 000 vojáků), vybavení vším možným, chtěli zlomit odpor
 • – Na severu Hočiminova stezka- do konfliktu zapojena i Kambodža a Laos
  Američané nemohli uspět, kontrolovali jen města, vesnice partyzánské, proti USA se obrátilo veřejné mínění, demonstrace amerických matek, USA začalo bombardovat severní Vietnam, chtěli rozbít systém hrází
 • – My-lai=vesnička vietnamská, Američané zde přišli s cílem vyhledat a zneškodnit partyzány
 • – V 1973 vietnamizace války, Američané se stáhli, pomáhají vládním vojskům, slabí, v 1975 válka skončila
 • – Roku 1976 se Vietnam sjednotil- vznikla socialistická republika, dnes hybrid socialismu a demokracie, Vietnamci odcházejí do světa (i v ČR)

 

Říjen 1950 – okupace Tibetu

1946-1956 – Hon na čarodějnice ( mccarthismus) →manželé Rosenbergovi

 • hon na komunisty, hledání komunistů ve státní správě

Schumannův plán → integrovat Z Evropu

 • ukončení N a F soupeření

1951, Mnichov – rádio Svobodná Evropa

 • 5.3.1953 → umírá J. V. Stalin
  • nastupuje N. Chruščov
  • nastává období tání
  • nepokoje ve V bloku →Berlín(červen 1953)
   • stávky, demonstrace
   • stanné právo
   • zásah sov. tanků

 

Nepokoje ve V bloku

 • 1593 – umírá Stalin
 • únor 1956 → XX.sjezd KSSS – Chruščov → kritika Stalina

 

Poznaňské povstání

 • 28.6.1956
 • za lepší pracovní podmínky
 • snížení cen, zvýšení platů
 • masové demonstrace (100 000) → obsadili věznici
 • povolána armáda → krvavě potlačeno
 • celá událost znamenala destalinizaci Polska
 • Gomulkova vláda
  • začal s reformami i přes odpor SSSR
  • zastavil kolektivizaci
  • vykázal sovětské poradce
  • upevnil svojí moc

 

Maďarské povstání

 • 23.říjen – 10/11.listopad 1956
 • Mátyás Rákosi – tvrdý stalinsta , kritizován Moskvou
 • Imre Nagy
  • doporučen za předsedu
  • reformní komunista
  • propouštění nepohodlných osob
  • uvolnění
 • Rákosi stále soupeří o moc → 1955 – Nagy odvolán
  • nahrazuje ho Ernő Gerő
 • Petőfiho klub
  • společenství komunistů i nekomunistů
  • veřejná diskuze na vážná témata
 • 23.říjen 1956     → demonstrace studentů
  • šíření nepokojů – poslána armáda
  • Gerő – požádal o sovětskou intervenci
 • 24.říjen 1956    → přijíždějí sovětské tanky
  • Maďaři – ozbrojené milice, začínají bojovat
  • padá vláda – I.Nagy do čela
 • 28.říjen 1956    → skončily boje → Nagy → neutralita
  • vystoupení z VS
 • 1.11.1956 →vyhlášení neutrality
 • 4.11.1956
  • znovu poslány tanky, povstání
  • tisíce obětí
  • 200 000 exil
  • 229 lidí popraveno (I.Nagy)
  • zrušeny všechny reformy
  • normalizace → J. Kadár

 

KUBA

 • – od 16.století – šp.kolonie
 • – obchodní a dopravní uzel
 • – cukrovarnictví a tabák
 • – od ½ 19.st. – snahy o nezávislost → neúspěšné
 • → koncem 19.st. – 1898- po americko- šp válce → Kuba pod správou USA
 • → 1902 – Kuba získává nezávislost →  vyhlášena republika
 • →chaos , občasné zásahy USA
 • → diktatura – G.Machado
 • → Fulgencio Batista → čistky v armádě , stává se prezidentem
  • orientace na USA, pokročilá ústava
 • 1952 – státní převrat , zrušil ústavu a nastolil tvrdou diktaturu
 • proti diktatuře vzniká silná opozice – v čele F.Castro

 

FC – dobrý řečník, příklon k marxismu

26.7.1953 – útok na kasárnu Moncada – neúspěšný, 68 bojovníků popraveno

 • Fidel se svým bratrem do vězení
 • věznice Isla de Pignos
 • založili vězeňskou univerzitu
 • 1955 amnestie
 • Mexiko → hnutí → Hnutí 26. července

arg. lékář – Ernest „Che“ Guevarra

 • v Mexiku  – guerillové oddíly + výcvik

→ 1956 – návrat na Kubu

→ Batista dobře připraven → tvrdé armádní zásahy → z 82 lidí přežilo cca 14

→ ti, kteří přežili utekli do hor

→ začali připravovat povstání , žili izolovaně , izolované útoky

 

1.1.1959 – Batista svržen

 • narůstal vliv kub. kom.
 • likvidace odpůrců
 • radikální soc.experimenty   → pozemková reformami, znárodň.
  • zabavování majetku am. občanů
 • Odpor a nátlak USA → dovozní embargo

 

1960 – Kuba + SSSR

 • nejdříve obchodní, diplomatické styky
 • Kuba → socialismus

1961→ JFK → operace Pluto (Eisenhowerův plán)

plán invaze na Kubu

měli to provést kubánští emigranti

duben 1961 → Zátoka sviní

vylodění 1400 kub. emigrantů

Castro připraven, mobilizace, proti nim 20 000  lidí

invaze poražena

– > Kuba posiluje spojenectví s SSSR

 

1962 → Karibská krize

 • → N.Chruščov začíná na Kubu umisťovat rakety středního doletu
 • → v polovině října odhaleno → letoun U-2
 • → v ohrožení velká část USA
 • → USA zvažovali útok na Kubu, nakonec varianta blokáda Kuby
 • → tlak na demontaci raket
 • → dohoda mezi USA a SSSR
  • zrušení blokády
  • SSSR- stažení raket z Kuby
  • USA → stažení raket z Turecka
 • → zavedena „horká“ telefoní linka

 

1955 – Bandungská konference

 • organizace nezúčastněných
 • úsilí neúčastnit se Studené války
 • Čína, Indie, Indonésie, Egypt ……

 

1955 → do NATO vstupuje Z Německo

1955 – vznik VS

 

5.1.1957 → Eisenhowerova doktrína

 • potlačování komunismu na Blízkém východě

1957 → založení EHS

1960 – rok Afriky

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!