Studená válka (od roku 1962), Evropa dnes

dějepis

 

   Otázka: Studená válka (od roku 1962), Evropa dnes

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BAMBI

 

SSSR od r. 1962

 • od r. 1964 → Leonid Iljič Brežněv
  • podílel se na Chruščovově pádu
 • pronásledování opozice, agresivita, zbrojení
 • Brežněvova doktrína (obrana socialismu i za použití násilí)
  • 1968 → intervence vojsk VS do ČSSR
  • 1979 → invaze do Afghánistánu (1979 – 1989)
  • radikální reformy -vlna lidového odporu
   • → útoky na orgány místní státní správy
   • → vzpoury vojenských posádek
   • → kábulské vlády neustále žádaly SSSR o vojenskou pomoc
   • → prosinec 1979 → invaze vojsk SA
   • →  obavy z šíření islámského fundamentalismu
   • → pomohla rozšířit a sjednotit rebely( Mudžáhidi)
 • operace Bouře 333 → odstranění prezidenta Amína
  • otevřený boj → pro SA žádný problém
  • přesto nejasný konec války
  • domácí kritika SSSR x morálka a podpora M narůstala
  • v 80.letech podpora M : USA, SaudA, VB, ČLD
  • CIA podpora M ( výcvik a vyzbrojení)
   • konec letecké převahy S
   • rakety
  • USA blokování přívozu obilí z USA do SSSR
  • OSN vyjednává s Gorbačovem
  • 15.2.1989 → stažení sovět vojsk
  • SSSR – 14 500 ztrát
  • Afghánistán → 600 000 – 2 mil

 

 

1984 → Jurij Andropov – bývalý představitel KGB

1985 → Konstantin Černěnko → pokus o návrat k Brežněvovskému režimu

1985 – 1991 → Michail Gorbačov

 • částečná reforma totalitního systému → reálný socialismus
 • program → perestrojka → ekonomické reformy
  • glatnosť  → informovanost
 • zahraniční politika → dohody s  USA o snížení zbrojení
  • odchod SA z Afgánitánu
  • souhlas se sjednocením Německa
  • 1991 → rozpad SSSR

1991 → Ruská federace → Boris Jelcin

 • armáda, policie, KGB pod prezidentským velením
 • souhlas se státní suverenitou bývalých států SSSR
 • 1991 → vznik SNS – v Minsku (bez Pobaltí)

 

2000 – Putin

2008 – Medvěděv

2012 – Putin

 

USA od r.1962

22.listopadu 1963 → JFK zavražděn

 • nastupuje víceprezident Lyndon B. Johnson
 • spoluzodpovědnost za Vietnam
 • rasové problémy → černošské hnutí → M. L. King (1968 – †)

 

1969 → Richard Nixon

 • nová ekonomická koncepce, ochota skončit období konfrontace
 • zlepšení vztahů s Čínou , 1971 – Čína přijata do OSN, navštívil Čínu
 • 1972 – omezení protiletadlové obrany
 • ukončena Vietnamská válka, růst prestiže USA
 • aféra Watergate → odhaleno vloupání prez.spolupracovníků do domu Watergate během volební kampaně
  • sídlo Demokratů a odposlouchávání protivníků
 • → Nixon rezignuje
  • → nastupuje G. Ford

 

 1976 → Jimmy Carter

 

 1981 → Ronald Reagan

 • neliberální hospodářská politika
 • podpora podnikání, tržního systému
 • snížení daní,oživení ekonomiky
 • rozsáhlý zbrojní program → Hvězdné války
 • skandál Írángate → pokus některých členů exekutivy prodat zbraně Íránu bez vědomí Kongresu

 

1988→ George H. W. Bush

 • úspěšná zahraniční politika
 • účast ve válce v Perském zálivu
 • 1991 → podpis smlouvy s Gorbačovem o snížení výroby jaderných zbraní

 

1993- 2001 → Bill Clinton

2001-2009  → George W.Bush

2009 – 2017 →  Barrack Obama

 

Jugoslávie (1918 – 2003)

 • – na břehu Jaderského moře
 • – hl.město : Bělehrad (Srbsko)
 • – mnohonárodnostní stát jižních Slovanů
 • – vznik po 1.sv.v.
 • – od 1.12.1918 – 3.10.1929 → Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 • – 2.sv.v.
 • – po osvobození → SSSR
 • – uchovali si větší míru samostatnosti → vlastní cesta k socialismu
 • – po rozpadu soc.bloku → války v Jugoslávii
 • – J → Srbsko a ČH
 • 2003 – zaniká

 

Občanská válka v J a cesta k ní:

předvečer 1.sv.v.

 • BIH → protektorát R-U
 • Srbsko → nezávislý stát
 • František Ferdinand d´Este → přijíždí do BIH → Sarajevo
  • zastánce „trialismu“ → přiřazení Srbska pod R-U
 • Srbové si mysleli, že by se mohli spojit
  • Srbsko, Chorvatsko, BIH
   • Velké Srbsko
   • důvodem silný srbský nacionalismus
   • R-U si to nepřálo

 

28.6.1918   → Sarajevo → G.Princip (Černá ruka) → atentát na Ffd´E

 • R-U → ultimátum Srbsku
 • přesně o měsíc později → 1.sv.v.

 

vznik J → po 1.sv.v. vzniká J → strana vítězů

 • vzniká první JS stát
 • vznik společenství států, které se liší
 • Dalmácie, Kraňsko, Chorvatsko, Bosna, Srbsko(ČH), Makedonie, Kosovo
  • vzniká nerovnoměrný stát
   • etnické, náb a hist disproporce
   • Srbové tvořili 45% (+ČH)
   • Chorvaté 30%
   • Slovinci 20%
   • ostatní
 • sever → bohatý  (Slovinsko, Chorvatsko) → daňová zátěž – tendence se odtrhnout
 • jih (Kosovo, Makedonie) → třetí svět

 

Počátek občanské války

během 2.sv.v.   → čtvrcení země

 • Slovinsko → Itálie
 • Kraňsko → Německo
 • Srbsko → loutkový stát Německa
 • ČH → loutkový stát → Itálie
 • Makedonie → Bulharsko
 • v Chorvatsku občanská válka
  • USTAŠA (podpora Osy)
  • Ante Pavelič
  • touha ovládnout Balkánský prostor
  • odpor Srbů ← snaha vyhladit Srby
  • etnické čistky → během 4 let zabili → 2 milióny Srbů

X

→ KOMUNISTÉ (podpora Spojenců)

 • Josip Broz Tito
 • díky teroru U → podpora Srbů
 • JBT → vytvořil partyzánskou armádu
 • nenáviděl Němce a U
 • Srbský teror

 

→ Tito osvobodil se svojí partyzánskou armádou Chorvatsko

→ Studená válka → napětí mezi Z a V

→ občanská válka nevypukla → Tito

→ Jugoslávie neutrální

 • Tito x Stalin     → napětí
  • hledá oporu ze Z
  • přijetí Mp
  • 100 mld dolarů
  • J bohatším státem

 

→ nebyla to svobodná země

→ po pádu železné opony do J neplynou žádné peníze

→ 1980 → Tito †

→ po 80.letech → občanská válka

 

rozpad země

a) smrt Tita (1980)

b) ekonomické rozdíly (Slovinsko, Chorvatsko)

c) politická impotence, každý chce vlastního prezidenta

d) Srbsko chce svůj stát, silný nacionalismus

 • → Slobodan Miloševič :“Srbsko je tam, kde žijí Srbové.“

e)etnické problémy

 

Začátek

1) červen 1991 → Slovinsko + Chorvatsko → vyhlášení nezávislosti

2) útok jugoslávské armády ( ovládané Srby) na Chorvatsko(červen 1991 – 1995) a Slovinsko (červen 1991 – srpen 1991) → DESETIDENNÍ VÁLKA

3) BIH vyhlašuje nezávislost (  březen 1992)

4) Chorvatské a Srbské armády útočí na BIH→ STOBOLESTNÁ VÁLKA(1992- 1995)

5) nepokoje v Kosovu (1999), bombardování Srbska ← NATO, 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislost

 

Desetidenní válka (Jugoslávie(Srbsko) x Slovinsko) červen-srpen 1991

 • -krátký ozbrojený konflikt
 • – 1991 → Slovinsko vyhlásilo nezávislost
 • -J armáda do Slovinska + armáda ve Slovinsku → snaha obsadit hranice x slovinské      síly zaútočily

 

→ způsob boje → „hit and run“ → nízké ztráty na životech

→ po deseti dnech jednání o ukončení

→ Srbové do Chrovatska

→ Brionská deklarace → ukončení bojů ve Slovinsku

 •  3 měsíční moratorium na činnost Ch a Sl parlamentu
 • po ukončení moratoria se oba státy odtrhly

 

Válka v Chorvatsku

 • – 1991 začátek
 • – oblast, kde žili Srbové → snaha být se Srbskem X druhá část ne → etnické srážky
 • -chorvatský prezident → Franjo Tjudman
 • – Srbové → podpora k chorvatským Srbům
 • – prosinec 1991 , vyhlášena republika Srbská krajina
 • – Plitvická jezera ( březen 1991) → krvavá střetnutí → násilí, teror
 • – Srbové : Vukovar  → město vyhlazené , etnické čistky → mez.pozornost, Srbské          antipatie
 • -Chorvati :velitel Ante Gotovina → město Gospič (Srbskko) → povražděno 100 Srbů
 • → OSN → stažení Srbů do Bosny (1992)
  • x 1995 konec, Chorvatsko nezávislost

 

Válka v Bosně (Stobolestná válka) (1992 – 95)

 • – Srbové (prav.) – 31 %  – touha spojit se se Srbskem, Radovan Karadžič
 • – Chorvati (katolíci) – 17% – touha vyhlásit BIH republiku
 • – Bosňané ( muslimové) – 43%

 

srpen 1991 → schůzka v Karadordevu, Radovan Karadžič + F.Tjudman  + Miloševič → úvaha o rozdělení mezi Srbsko a Chorvatsko

duben 1992 → útok na Srby → hlavní centrum Sarajevo

 • → až do února 1996  → etnické čistky (koncentráky)

– Srbové přerušili přívod vody, plynu, špatné hygienické podmínky, tunel pro zásobování

– OSN jednotky

– útok Chorvatů na město Mostar (1993) , rozdělení města na dvě části , odděleno mostem

+ Srebrenický masakr (1995) → bezpečnostní zóna , pomoc od OSN (hol.)

→ R.Mladič → útok na Srebrenicu, zatčení 40 lidí OSN

→ začala čistka → 9000 lidí

 

DAYTONSKÉ mírové uspořádání (1995)

→ federace BIH + republika Srbská + kondominium Brčko (3 aut.oblasti)

 

Karadžič ( 2008 → zatčen, 2016 – 40 let vězení)

S. Miloševič (zemřel před odsouzením)

R. Mladič

 

Kosovo

KOSMET – Kosovo a Metochie

složení: Srbové, Albánci(nemají podporu Albánie)

 • – autonomie 1974 → 1988 zrušení autonomie, vpád srbské armády do Kosova
 • -Albánci – pasivní rezistnce, teror.akce UCK -kosovská osvobozenecká armáda
 • -občanská válka → Albánci (UCK)  X Srbové
 • – tajná schůzka USA a UCK , genocida Srbů, útok Srbů na Kosovo (1999)
 • – od června 1999 – OSN zpravuje Kosovo
 • – 17.2.2008 – nezávislost Kosova , Srbové neuznávají ( nadále považují za součást)
 • – státy NATO,EU přijali Kosovo za stát

 

Pobaltí

 • ESTONSKO (Talin)
 • LOTYŠSKO (Riga)
 • LITVA (Vilnius)

 

Historie

 • WW1 – německá idea „Mittel Europa“
  • proti Brestlitevský mír → nezávislost států
 • Rusové i Poláci – nároky na území → 1918-1920 války
 • srpen 1935 – tajná smlouva  o neútočení – Molotov- Ribbentrop pakt
  • SSSR + Něm, Pobaltí připadá SSSR
 • 1939 → 1.okupace  → Ruská anexe základny SSSR
 • 1940 – SSSR připojuje Pobaltí
  • STALINSKÝ TEROR → čistky, deportace na Sibiř
 • 1941 → 2.okupace , Německo , cíl: vyhladit Slovany, prostor pro N
  • snaha vytvořit „Ost Land“
  • židovské pogromy
   • pohotovostní oddíly SS + místní dobrovolníci
   • transporty židů
   • Kaunas → největší pogrom v Litvě organizován místním obyvatelstvem
 • 1944 → 3.okupace , osvobození od nacistů X 2.vlna Stalinova teroru
  • deportace a sovětizace, ničení hřbitovů
 • 1990-1991 – nezávislost → Litva – březen 1990
  • Estonsko – srpen 1991
  • Lotyšsko – srpen 1991
 • Estonsko vydává diskriminační zákony proti Rusům (dnes neplatí !)
  • reakce Rusů – bojkot plynu , víza
 • 2004 → NATO a EU státy
 • 2007 Estonsko, Bronzová noc

 

Ukrajina

 • – hl.město – Kyjev
 • – most mezi Z a V
 • – 1990 vyhlášena suverenita země, nezávislost
 • – srpen 1991 nezávislost na Rusku (referendum)
 • → rozklad plánovaného hospodářství
 • → neschopnost politiků řešit situaci
 • → propad ekonomiky (přechod k tržní ekonomice)
  • X 2000 vzpamatování se

 

2004 → Oranžová revoluce (neozbrojená)

 • prezidentské volby → vítěz proruský V.Janukovyč

X

proti V. Juščenko + Julja Timošenko → NAŠE UKRAJINA

 • nespokojenost s výsledkem → demonstrace, Janukovyč obviněn z volebních manipulací → nové volby → Jusčenko vítězí
 • rozdělení Ukrajiny na Z a V ( pro  a proti Rus)

 

2010 → Janukovyč prezidentem , proRus  X jedná i s EU

 •  asosiační smlouvy odmítá podepsat → počátek krize 2013
 • demonstrace na Kyjevském náměstí → EUROMAJDAN
  • brutální zásahy jednotek, Janukovyč demise

 

od února 2014 ozbrojené střety → V – proruští demonstranti reagují na EUROMAJDAN

 • ANTIMAJDAN  (příznivci Janukovyče)
 • série provládních demonstrací

 

Doněck → srážka EUM  X  ANTIM

 • 2015 → Janukovyč → Rusko
 • 2015 nové volby

 

Krym

únor 2014 – anexe Krymu

 • Rusové = „Zelení mužíci“ obsadili X část proRuská

16.3. 2014 →referendum o nezávislost + 17.3. chce vstoupit do Ruské federace

 • porušení suverenity státu ( Krym byl Ukrajiny), hrozba další okupace, na pokraji          Studené války (USA, EU vs Rusko)

 

Občanská válka

 • Doněcká a Luhanská republika vzniká
 • proruští + ruská armáda X ukrajinská armáda
 • chtějí připojení k Rusku, vznik „Nového Ruska“
 • Rusko omezuje přívod plynovodu , nechce aby Ukrajina vstoupila do EU a NATO

 

Bělorusko

 • Hl.město : Minsk
 • A. Lukašenko – diktatura
 • 1918 – 1919 – samostatná republika
 • 1919 – 1991 – součástí SSSR
 • 1991 – 1994 – nezávislost , krize → opět orientace na Rusko
 • 1994 – současnost → Lukašenko , slib orientace na Rusko + sociální reformy
 • 1995 → celní unie s Ruskem (plynovod), politicko + ekonomická integrace
 • 1996 → nová ústava, diktatura  (vnější demokracie), zestátnění médií, trest smrti

 

Z ekonomických důvodů  → 1999 – vyhlášen svazový stát

Rusko – Bělorusko

 • společná vláda X suverénní státy → nestalo se, rozpory ideologií

 

2004 → plynová válka, zastavení toku → ropná

2008 → mléčná válka, sklon na západ,Ruska a EU půjčuje, Rusové zastavují import do Rus

 

Podněstří

= Podněsterská republika, nezávislý stát (podpora Rusů), odtržen od Moldavska

 • dříve Rumunsko, Besarábie, Ukrajina, Moldávie

1873 – připojena k Rusku Besarábie

1917 → odtržení  a samostatnost Moldávie, bezpečnostní unie s Rumunskem

1924 – 1940 vytvořena Moldavská autonomní socialistická republika

1940 → 1.okupace  → Ruská anexe , bez autonomie, deportace

 • 1940 – SSSR připojuje Pobaltí
 • STALINSKÝ TEROR → čistky, deportace na Sibiř

 

1941 → 2.okupace , Německo , cíl: vyhladit Slovany, prostor pro N

 • snaha vytvořit „Ost Land“
 • židovské pogromy
  • transporty židů

 

1944 → 3.okupace ,Ruská anexe, znovu vznik Moldavské SSR

 • rusifikace , odtrhnutí od moře, připojeno Zadněstří

 

Po rozpadu SSSR

 • 1989 → národnostní a jazykové zákony
 • reakce mold.Rusů → odtržení Podněstří
 • 1991 → pád SSSR , nezávislost Moldávie
 • 1990 – 1992 → vojenský konflikt o Podněstří
  • Moldávie (Rumusko) X Podněstří (Ruskem)
 • neúspěch Moldávie
 • ruské jednotky v Podněstří dodnes, černý trh se zbraněmi apod.
 • prezident Smirnov , všechny atributy státu , měna , 2 úřední jazyky
 • hl.město Tiraspolu
  • 2006 referendum o smšřování státu ->Rusko
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!