Surrealismus – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Surrealismus

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Terezmek

 

 

Surrealismus

 • poslední velký –ismus
 • vznik ve Francii
 • navazuje na dadaismus
 • sur = nad
 • umělecký směr ale i životní styl
 • projevuje se v malířství, sochařství, literatuře, ve filmu, fotce, divadle, baletu.. atp.
 • surrealismus měl označovat uměleckou metodu, ve které jsou umělcova fantazie a imaginace absolutně nezávislé na vnější realitě
 • osvobození mysli, zdůraznění podvědomí, zachycení snů, představ, myšlenek, halucinací..
 • termín surrealismus poprvé použil Guillaume Apollinaire, jednalo se o jakousi absolutní realitu – surrealitu
 • -> známý objekt je umístěn do pro něj neobvyklého prostředí -> vzniká napětí uvolňující fantazii (surrealistický objekt), spojování zdánlivě nesourodých skutečností – zvláštnost, tajemnost..
 • psychický automatismus: tvůrčí proces, umělec zaznamenává bez rozumové kontroly a jakéhokoliv záměru okamžité stavy a děje v nitru člověka – záznam psychiky, barevné plochy a linie jsou symboly vnitřního světla
 • magický realismus: (veristický surrealismus) – malíř vytváří iluzi ve vnitřní vize

 

Dvě období

 1. Intuitivní období – věřili ve všemohoucnost myšlenky postavené nad realitu
 2. Politické období – surrealisté si začali uvědomovat vázanost svého experimentu a pociťovali nutnost vyjádřit se k tehdejšímu politickému řádu -> veřejný protest proti kolonialismu

 

Hlavní představitelé:

Max Ernst

 • Němec, znám svými kolážemi a frotážemi (otisky struktur a siluet předmětů a přírodnin)
 • motivy přírody, symboly, metafory, vzpomínky z dětství..

 

Salvador Dalí  (1904 – 1989)

 • malíř, sochař, filmař, ilustrátor knih, tvůrce šperků, divadelních scén..
 • namaloval více jak 1 500 obrazů
 • bizardní snové obrazy – dokázal velice dobře zužitkovat zkušenosti ze sna.. – projev svobodného pohybu v málo prozkoumaném nadreálném světě..
 • bizardní deformace, výstřednosti, malba je pro něj kopie „konkrétní iracionality“
 • nejprovokativnější surrealista
 • Díla: Spánek, Hořící žirafa, Kanibalismus podzimu, Stálost paměti, Předtucha občanské války, Kristus, Sen způsobený letem včely okolo granátového jablka..

 

Další:

 • Joan Miró (imaginativní svět znaků a symbolů, jednoduché tvary připomínají dětskou kresbu)
 • Yves Tanguy (snové a halucinační krajiny, podivné tvary, barevnost)
 • Paul Delvaux (melancholická perspektivní náměstí, architektonické prostory zaplněny postavami nahých žen a slavnostně oblečených mužů)

 

U nás:

 • Jindřich Štrýnský a Toyen (Marie Čermínová) -> tvůrci artificialismu (1927)
 • artificialismus -> malířský směr, stojí na pomezí surrealismu a geometrické abstrakce.. – mozaika ve které se objevovaly sny, vzpomínky, představy.. apod.
 • Skupina Ra: (Rakovník)
  • Ludvík Kundera- spisovatel
  • Václav Zykmund – malíř
  • Václav Tikal – malíř
 • Josef Šíma – (svět představ a magických vidin, jemnost, snovost..)
 • František Muzika – (autor snových krajin s bizardními tvary)
 • Janoušek, Isler, Wachsmann, Lacina, Hudeček, Rykr.. atd.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!