Svarové spoje ocelových konstrukcí – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Svarové spoje ocelových konstrukcí

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

SVAROVÉ SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Připojení dvou úhelníků ke styčníkovému plechu

 • u příhradového vazníku,

 • při řešení připojení úhelníků potřebujeme rozdělit sílu NEd do svarů a a b,
 • vzhledem k nesymetrii průřezu je zřejmé, že svar a přenese větší podíl síly,
 • podíly sil v jednotlivých svarech stanovíme podle momentové (Varignonovy) věty,

 

 

Připojení konzolky ke sloupu

 • svary pouze na stojině konzoly,

 • všechna 3 napětí dosadíme do vztahu pro srovnávací napětí a ověříme podmínku spolehlivosti,
 • pokud připojení nevyhovuje, provedeme jiné kční řešení,
 • svary na stojině a přírubě konzoly,

 • Vsd: svar na přírubě zanedbáme, neboť jeho vzdorující plocha vůči Vsd je malá,
 • uvažujeme, že Vsd přenáší pouze svar na stojině → stejné řešení jako v 1. variantě,
 • Msd,

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!