Světlem polymerující a samopolymerující pryskyřice

 

   Otázka: Světlem polymerující a samopolymerující pryskyřice

   Předmět: Protetická technologie

   Přidal(a): pb

 

 

Požadavky

Barevná stálost, dostatečná přesnost, dostatečná pevnost, co nejmenší kontrakce při polymeraci, estetický vzhled, snadné zpracování, zdravotní nezávadnost

 

1) Světlem polymerující pryskyřice = jednosložková pryskyřice, fotokompozitum

– ve formě jedné husté pasty => odstranění základní nevýhody dvousložkových materiálů (nepřesný mísící poměr)

– zlepšilo se tak složení základního materiálu a tím velmi pronikavě i vlastnosti.

– pasta se skládá z organické, anorganické a spojovací fáze. Od těchto tří skladebních složek je také odvozen název kompozitní plasty.

 

Organická fáze (matrix, báze)

– je tvořena monomery, komonomery, inhibitory tuhnutí, iniciačním systémem a stabilizátory. Původní monomery byly nahrazeny diakrylátem Bis GMA. Protože to je značně viskózní látka, je rozředěna přísadou málo viskózních dimetakrylátů.

K zabránění samovolnému tuhnutí se používají deriváty fenolu, barevná stabilita se zajišťuje přidáním UV-filtrů.

 

Anorganická fáze (plnivo)

– tvoří 40-80 % obsahu kompozitních plastů. Ovlivňuje velice příznivě vlastnosti. Snižuje polymerační kontrakci, koeficient teplotní roztažnosti a zlepšuje všechny mechanické vlastnosti.

 

Spojovací fáze

– pryskyřičné matrix s plnivem je zajištěna jeho úpravou silanováním, použitím silanů. Jako pigmenty se užívají některé kovové oxidy (Zr, Ti, Cr, Fe) a organická barviva.

 

Jednosložkové pasty vyrábí například firma Kulzer

– skladovací životnost je dva roky

-nesmí se vystavovat světlu

-polymerace proběhne po 30-90 sekundovém ozáření

-účinkují do hloubky 4,5mm

-obsahuje dentinové, krčkové a incizální pasty v tubách

Poslední polymerace probíhá pod vrstvou gelu bez přístupu vzduchu nebo se poslední vrstva potře speciálním snovadlem.

 

Vlastnosti: Jsou tvrdé, ale křehké, je nutné je dobře upravit do artikulace Dodávají se pastě hustší konzistence, jsou dobře modelovatelné.

K polymeraci dochází přidáním speciálních katalyzátorům, po ozáření UV nebo speciálním halogenovým světlem.

Do skupiny kompozitních samopolymerujících materiálů patří i bis-akrylové preparáty vhodné k výrobě provizorních korunek a můstků razidlovou technikou. Vynikají barevnou stálostí a mechanickými vlastnostmi.

 

2) Rychlepolymerující pryskyřice (samopolymerující pryskyřice)

Tekutina-monomerní metylmetakrylát + aminy (nejvíce dimetr-p-toluidin)

Prášek- polymer

K urychlení polymerace se doporučuje tepelný impuls na počátku reakce.

Obsah zbytkového monomeru je 3-10% dá se však snížit dopolymerováním při 40°C na 1-2% v tlakové nádobě (polymerátoru).

 

Výrobky

Duracryl– tuhne během 5minut, použití na opravy, rebaze( rebaze je oprava báze protézy)

Premacryl– ortodontické preparáty, pro lepší kvalitu se používá tlaková polymerace, musí se však snížit tlak i teplota, mají různé barvy

– Duracrol – žluté barvy, používá se na individ. lžíce

Samopolymerující pryskyřice– mají horší vlastnosti (mechanická odolnost, barevná stálost, změna tvaru)

Dopolymerováním zlepšíme vlastnosti a snížíme zbytkový monomer.

 

Samovolná polymerace

– probíhá při normální teplotě

-je možné využití urychlovačů (jeho štěpení lze urychlit chemicky a teplotou)

-dělení:

  • fáze – iniciace = rozpuštění dvojné vazby v molekule monomeru díky radikálu
  • fáze-propagace=růst polymerního řetězce
  • fáze-termice=dva radikály se setkají a ukončí se růst řetězce

Tyto tři fáze jsou radikálová polymerace. – u všech typů plastů

 

Výroba a zpracování

K přípravě snadno formovatelného pryskyřičného těsta je třeba získat polymerní metylmetakrylát v práškovité formě. Lze ho dosáhnout dvěma základními způsoby:

1. Suspenzí

– nejčastější způsob přípravy

-monomer se ultrazvukem rozptýlí ve vodném roztoku a teplem polymeruje, výsledkem jsou malé perly polymeru (musí se vysušit a případně obarvit)

 

2. Bloková polymerace

-starší způsob přípravy

– k monomeru se přidává dibenzolperoxid

-pomalým zahříváním probíhá polymerace, jejímž výsledkem je blok polymeru, který je třeba rozemlít a rozdrtit na jemný prášek (a obarvit)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy