Systémy odměřování, druhy

 

Téma: Systémy odměřování, druhy

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Systémy odměřování

a) rychlostní regulační obvod

 • Jeho úkolem je, aby vlivem setrvačnosti suport nepřejel naprogramovaný bod. regulátor rychlosti musí od určité vzdálenosti zmenšovat rychlost tak, aby suport dojížděl do koncového bodu, téměř nulovou rychlostí.

 

b) vlastní odměřování, = slouží, jako snímač polohy, které dělíme na:

 • 1) podle principu odměřování:
  • absolutní = udává hodnotu polohy v celém rozsahu, informace o poloze je ihned po zapnutí zařízení.
  • inkrementální = má vysokou přesnost, avšak informace o poloze získáme až po najetí mechanismu do referenčního bodu.
 • 2) podle umístění snímače polohy:
  • přímé = většinou skleněné pravítko, které je umístěno pevně na loži, snímací hlavice je připevněna na pohyblivé části např. suport. Ze snímací hlavice se vysílá světelný paprsek, který prosvěcuje skleněné pravítko se stupnicí a dopadá na foto články. Hlavice, ve které se vytváří signál sinusového průběhu, které se digitalizuje, inkrement je 1000 mikronů.
  • nepřímé = rotační snímač je umístěn buď na kuličkovém šroubu, nebo přímo na rotoru elektromotoru. Dráha posuvu je pak odvislá na počtu otáček motoru pohánějící kuličkový šroub.

 

Kódová pravítka a úhloměry, z kódového pravítka se odečítají absolutní hodnoty polohy, čísla jsou zakódována v binárním kódu pomocí černých a bílých čtverečků.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy