T-průřez – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: T-průřez

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

T-PRŮŘEZ

 • Deskový trám – ŽB deska je monoliticky spojena s trámem,
 • Při navrhování kladného ohybového momentu je namáhán nejen trám, ale i spolupůsobící část desky,
 • Při řešení trámu můžeme uvažovat vliv spolupůsobící desky na ohybovou únosnost trámu, tj. řešíme tzv. t-průřez,
 • V oblasti záporného ohybového momentu (např.: okolí podpor spojitých trámů) je deska v tlačené části průřezu a její spolupůsobení nelze uvažovat – řešíme jen obdélníkový průřez,

 

 • Podmínky spolupůsobení desky a trámu:
  • Konstrukce musí být monoliticky spojena,
  • Tloušťka desky: hf > (1/20h), minimálně 50 mm,
  • Deska se nachází v tlačené oblasti průřezu,

 

 • Stanovení spolupůsobící šířky desky (beff):
  • V oblasti spolupůsobící šířky desky předpokládáme rovnoměrně tlakové napětí, tj. že deska je namáhaná stejně jako obdélníkový průřez trámu,
  • Beff = ∑beff,i + bw beff < b,
   • Beff,i = 0,2bi + 0,1 l0 < 0,2l0,
    • Bi = 0,5 vzdálenosti trámů (světlé),
    • L0 = vzdálenost průřezů s nulovými ohybovými momenty (na konstrukci trámu),
    • L0 = 0,85l = krajní pole trámu,
    • L0 p= 0,7l = vnitřní pole spojitého trámu,
   • Hodnoty l0 platí pro poměr rozpětí sousedních polí v rozmezí 2/3-1,5 a pro délku převislého konce l3 <1/2l2 – přilehlého pole,
  • Řešení závisí na poloze N.O. – neutrální osy,
  • Mohou nastat dva případy:
   • O. prochází deskou x<hf,
    • Podmínkou rovnováhy Fs1=Fe,
    • Trám navrhujeme jako průřez o šířce beff a výšce h, tlačená část desky (beff*0,8*x)m
    • Po návrhu výztuže ověříme minimální a maximální množství provedeme pro trám o rozměrech bw a h,
   • O. prochází žebrem (spojenou T- průřezem) x>hf,
    • Obvykle u více vyztužených průřezů,
    • Tlačená oblast průřezu má tvar T, pro zjednodušení lze rozdělit na obdélníkové části,
   • Část desky mimo trám (b=beff-bw),
   • Tlačená část trámu (b=bw),
    • Síla v tlačené části průřezu se pak skládá ze dvou součtů FC1 + Fc2,
   • Určení polohy N.O.,
    • Ověříme, zda N.O. prochází deskou nebo žebrem trámu, provedeme stanovením tzv. hraničního momentu únosnosti – pro jeho stanovení předpovídáme, že deska je tlačená v celé své tloušťce (0,8*x=hf),
    • Moment od zatížení MEd porovnáme s hodnotou MRd,f,
     • MEd < MRd,f – N.O. prochází deskou, tlačená oblast je obdélníková,
     • MEd > MRd,f – N.O. prochází trámem.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!