VUT – fakulta strojního inženýrství

Strojní fakulta s nejvyšším počtem studentů v České republice. Spadá pod VUT v Brně. Strojní fakulta již několikrát vyhrála ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“. Absolventi mají vysoké uplatnění na trhu práce. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

Read more

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Veřejná vysoká škola se zaměřením na ekonomické studijní programy. Založena byla roku 1953, v současné době je největší ekonomicky zaměřenou vysokou školou v České republice. Škola se skládá ze šesti fakult, nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině

Read more

Univerzita Pardubice

Veřejná vysoká škola, která sídlí v Pardubicích, a současně jediná univerzita v Pardubickém kraji. Vznikla roku 1950 jako Vysoká škola chemická (měla pouze jednu fakultu). Svůj současný název nese od 31. března 1994 a celkem má 7 fakult. Škola nabízí 137 studijních programů a disponuje 49 katedrami/ústavy. Studenti jsou během studia v kontaktu s praxí a s vědecko-výzkumnou činností, která patří mezi uznávané v České republice.

Read more

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší univerzita v České republice byla založena již v roce 1573. Univerzitu tvoří 8 fakult a uchazeč si může vybrat ze 749 studijních programů, z toho je možné 173 studovat v cizím jazyce. UP se pravidelně umisťuje v žebříčku 600 nejlepších světových univerzit. Posláním školy je je podporovat zapojení studentů do oblastí výzkumu, vybroušení kritického a tvůrčího myšlení a vytváření znalostí. A především poskytnout svým studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání.

Read more

Univerzita Karlova v Praze

Nejvýznamnější a zároveň nejstarší česká vysoká škola. V řadě oborů je UK jedinou vysokou školou v České republice, která dané vzdělání nabízí. Prioritou UK je vědecká a výzkumná činnost a klade důraz také na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi.

Read more

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně sídli v Ústí nad Labem. Nese jméno významného českého biologa J.E. Purkyně. Veřejná vysoká škola založená roku 1991.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně byla první univerzita v České republice, která prošla úspěšně institucionálním hodnocením Akreditační komisí vlády ČR. UJEP se skládá z 8 fakult.

Read more

error: Content is protected !!