Průmysl 4.0: Budoucnost výroby a inovace ve světle digitální transformace

V posledních desetiletích mění výrobní a logistické procesy svou podobu bleskovou rychlostí. Tyto změny jsou v rámci konkurenčního boje nezbytné, protože společnost, která nehledá cesty ke zvýšení efektivity všech procesů, začne rychle zaostávat a důsledky pocítí ve velmi krátkém časovém horizontu. Stále více firem včetně těch středně velkých tak do svých procesů implementuje myšlenky průmyslu 4.0, tedy digitalizaci a automatizaci. Jaké konkrétní nástroje jsou v tomto ohledu nejúčinnější?

 

Co znamená označení Průmysl 4.0 a s jakými vizemi pracuje?

S pojmeme čtvrtá průmyslová revoluce, kterou označujeme jako průmysl 4.0 se můžeme setkávat již více než 10 let. Podle původního konceptu by měly být do výrobních a logistických procesů implementovány nástroje, se kterými bude možné jednoduše zvýšit efektivitu výroby, minimalizovat chyby, nastavit ideální skladové zásoby a odstranit zbytečné procesy.

 

Které nástroje digitální transformace by neměly v žádné výrobě chybět?

V ohledu na nástroje, které firmy k dosažení těchto cílů používají, se nejčastěji mluví o automatizovaných výrobních procesech, které budou vykonávat stroje a jak se v souvislosti s tím promění trh práce. Často se však zapomíná na to, že průmysl 4.0 není jen o montážních linkách s robotickými pažemi, ale i o softwarových nástrojích, které pomáhají vedoucím pracovníkům při stanovení optimálních zásob nebo s identifikaci úzkých míst ve výrobě. Velmi účinným nástrojem jsou v tomto ohledu výrobně informační systémy, které se zkráceně nazývají MES systémy.

Výrobně informační systémy jsou dnes již navrženy tak, že mají vysokou modularitu a jednoduše se napojí na stávající ERP systémy i systémy pro automatizaci. Díky tomu jsou MES systémy skvělým řešením pro výrobní i logistické podniky napříč různými odvětvími jako je automotive, těžký průmysl, ale i potravinářská a farmaceutická výroba.

 

Jaké výhody mohou systémy MES přinést i středně velkým firmám?

Velmi častým problémem, se kterým velké i střední firmy zápasí, je stanovení výše optimálních zásob, aby nebyly ohroženy dodávky odběratelům a zároveň nebyl v zásobách vázán příliš velký kapitál a zvětšil se cash-flow společnosti.

Kromě toho poskytují MES systémy svým uživatelům řadu praktických dat, na jejichž základě je možné tvořit dostatečně informovaná rozhodnutí. Právě to je často problémem, jehož výsledkem bývají rozhodnutí, která ve finálním výsledku nevedou ke zřetelnému zlepšení logistických a výrobních procesů. Obvykle je totiž řada těchto rozhodnutí dělána pod tlakem a bez relevantních dat. MES systémy vám však tyto data poskytnou v reálném čase, a to ve formě uživatelsky přívětivých tabulek nebo v grafické podobě.

 

Jak implementovat MES systémy i do vašeho podniku?

Jak již bylo výše uvedeno, tyto systémy dosahuji v současné době vysoké modularity a na základě úpravy ze strany poskytovatele je se snadno propojí i s již nainstalovanými čidly ve vaše provoze, a to ve všech vašich provozech. MES systémy tak mohou za vás sledovat technologicky náročné úkoly, ale i samotný provoz výrobní linky. Zároveň platí, že kromě sběru aktuálních informací a plánování vlastní výroby zvládnou MES systémy i plánování údržby, vlastní kontrolu kvality a řízení řady dalších relevantních procesů.

Vybavení do školy: Připravte se na nový školní rok včas

Nenechávejte školu usnout na vavřínech, nový kabátek si přece zaslouží! Obměna starého vybavení i pořízení pár nových kousků mohou zlepšit výuku i každodenní fungování učitelů i studentů. Jaké školní pomůcky nebo nové vybavení byste měli zvážit?

Školství se neustále vyvíjí, stejně jako studenti a žáci, kteří se mění s každou přicházející generací. S tím souvisí pochopitelně i rozdílné potřeby, ať už kantorů nebo studentů. S odpovídajícím vybavením do školy na ně budete připraveni.

 

Zdroj: Adobe Stock

Nástěnky pro rozšíření výuky

Abyste mohli vyzdobit třídu kreativními poučkami, důležitými hesly nebo pomůckami pro učení, budete potřebovat nástěnku. Korkové či filcové nástěnky různých rozměrů vám poskytnou dostatečně prostoru na cokoliv, co budete potřebovat. Velkou výhodou je, že nástěnky můžete často obměňovat a přizpůsobovat se konkrétním trendům, potřebám i období.

 

TIP: Nechejte část výzdoby i na dětech. Jejich kreativní mysl vám umožní vidět látku z jiného úhlu a sami si mohou uzpůsobit, jakou formou vyjádří své myšlenky a nápady. Samozřejmě tak, aby došlo ke vzájemné shodě.

 

 

Magnetické popisovací tabule budou vždy připraveny

Pro menší i větší třídy využijete magnetické “whiteboard” tabule s keramickým povrchem. Velmi rychle se stanou nepostradatelnou součástí výuky. Díky bílému povrchu na nich krásně vyniknou barevné popisovače, které budou čitelné i pro žáky v posledních lavicích. Navíc tabuli můžete uchytit horizontálně či vertikálně. Fixy můžete umístit do přiloženého držáku, k tabuli lze dokoupit i magnetky. Bílá deska je lehce popisovatelná a nedělá šmouhy, takže ani stokrát smazaný text nebude mít vliv na čitelnost.

 

Kliprámy pro plakáty i infografiky

Klip rám nebo také klaprám můžete znát z nejrůznějších reklamních poutačů na veřejných místech. Podobně jej můžete využít i v rámci škol, pokud si z nich uděláte info tabuli, která bude informovat studenty o aktuálním dění ve škole, nadcházejících událostech a akcích nebo studentských spolcích.

Vytvořit můžete infografiku v barvách školy, která může žáky upozornit třeba na blížící se sběr papíru, škole v přírodě nebo školním představení. U klip rámu můžete volit i bezpečnostní variantu, která se dá otevřít pouze prostřednictvím klíče. Pro větší trvanlivost doporučujeme ochrannou UV fólii. Mezi oblíbené varianty můžete volit rám spolu s grafikou, rám samostatně či pouze plakát.

 

Zeptejte se dětí, co ve své třídě ocení

Vybavení je samozřejmě otázkou rozpočtu konkrétní školy. Pokud ale můžete školu dovybavit i dalšími prvky, které mohou razantně zlepšit výuku, pojďte do toho. A nebojte se do procesu zapojit i studenty. Co by jim zlepšilo výuku? Jak si třídu chtějí vyzdobit? Jaká témata v nich rezonují?

Můžete tak přijít na celou řadu dalších nápadů, které možná nebudou tak složité na realizaci. Zamyslet se můžete třeba nad:

 • třídní knihovnou – kousky z povinné četby i zábavné knihy a komixy pro radost. Probuďte v žácích lásku ke knihám právě tím, že jim umožníte si jednoduše vypůjčit knihy a sdílet je se spolužáky. Knihy mohou být darovány rodiči, učiteli nebo místní knihovnou.
 • kreativní koutek – prázdný roh třídy můžete využít ke kreativnímu koutku. Stačí prázdné papíry, tužky, barvy, lepidla, plastelíny a podobně.
 • třídění odpadu – nejlépe si člověk zapamatuje to, co si sám vyzkouší. Chcete-li děti vést ke třídění odpadu, mějte takovou možnost i ve třídě. Třiďte papír, plasty, sklo, ale i další druhy materiálů, jako je elektronika, baterie, hliník či kartony.
 • herní centrum – deskovky vládnou světem. Pro delší přestávky i obědové pauzy můžete mít pár oblíbených kousků i ve třídě. Třeba tím smažete pár minut, které by žáci jinak strávili na mobilu.
 • bazar školních učebnic – prostor, kde si studenti mohou vyměňovat či shánět učebnice na další ročník může pomoci rodinám s menším rozpočtem.

Erasmus vs. výměnný pobyt: Cesta k nezapomenutelnému dobrodružství

Zdroj: Freepik.com

 

Jakmile vstoupíte na vysokou školu, otevřou se vám dveře do světa plného nových možností. Jednou z těch nejvíce vzrušujících je studium v zahraničí. Představte si, že jste na křižovatce dvou cest: Erasmus a výměnný pobyt. Oba programy slibují dobrodružství, ale každý na trochu jiné bázi.

 

Která cesta je ta pravá?

Každý program má své kouzlo. Erasmus představuje bezpečnou, ale vzrušující cestu prozkoumávání Evropy s finanční podporou, která vám umožní soustředit se na studium a kulturu. Na druhou stranu, výměnný pobyt je jako plachetnice na otevřeném moři, nabízí neomezené možnosti a příležitosti k hlubšímu objevování, ale vyžaduje více samostatnosti a odvahy. Nedovolte financím, aby vám stály v cestě – půjčka i pro studenty vám zajistí možnost vycestovat za vzděláním kamkoliv.

 

Erasmus: V srdci Evropy

Program Erasmus je vstupenkou do Evropy s bonusem – stipendiem. Představte si, že prozkoumáváte historické ulice Říma, ochutnáváte paellu ve Valencii nebo se potápíte do bohaté kultury a nočního života Berlína, aniž by to výrazněji pocítila vaše peněženka. Erasmus je nejen o studiu – nabízí celkový zážitek, který zahrnuje kulturní výměnu, jazykové výzvy a nekonečné příležitosti k navazování mezinárodních přátelství.

 1. Financování: Program Erasmus je financován Evropskou unií a obvykle poskytuje stipendium, které pomáhá pokrýt část nákladů spojených se studiem nebo stáží v zahraničí. Výše stipendia se liší v závislosti na hostitelské zemi a délce pobytu.
 2. Průběh: Program je zaměřen hlavně na studijní pobyty a stáže v Evropě, i když existují možnosti i mimo Evropu. Pobyty obvykle trvají od několika měsíců do jednoho akademického roku. Erasmus podporuje také integraci studentů do místní kultury a nabízí různé akademické a sociální aktivity.
 3. Uznání kreditů: Kredity získané během pobytu v rámci Erasmu jsou obvykle bez problémů uznávány domovskou univerzitou, která vás na pobyt v zahraničí poslala.

 

Výměnný pobyt: Celý svět na dosah ruky

Máte-li chuť na něco více globálního, výměnný pobyt může být vaší jízdenkou do světa. Představte si, že studujete v Tokiu, pracujete v New Yorku nebo se účastníte výzkumu v Melbourne. Výměnný pobyt nabízí širší rozmanitost destinací a akademických specializací. Ano, může to vyžadovat více plánování a možná i větší investici, ale zkušenosti a znalosti získané z takového dobrodružství jsou nedocenitelné.

 1. Financování: Financování výměnných pobytů se může výrazně lišit. Některé univerzity nabízejí stipendia nebo podporu, ale často zůstává financování na bedrech studentů, včetně školného, ubytování, cestování a životních nákladů. V některých případech může být školné na hostitelské univerzitě prominuto nebo sníženo.
 2. Průběh: Výměnné pobyty mohou být globálně orientované a nabízejí širší spektrum destinací, včetně zemí mimo Evropu. Tyto programy bývají také více zaměřeny na specifické akademické obory nebo typy výzkumu. Doba trvání se pohybuje od několika týdnů do celého akademického roku.
 3. Uznání kreditů: U výměnných pobytů může být proces uznání kreditů složitější a vyžaduje více koordinace mezi domovskou a hostitelskou univerzitou. Je důležité si předem zajistit uznání akademických výsledků.

 

Není to jen o studiu, je to lekce do života

Nic vás neostřílí tak jako delší pobyt v zahraničí, kde nikoho neznáte a denně musíte vystupovat z komfortní zóny, abyste se domluvili cizím jazykem. Ať už si vyberete Erasmus, nebo výměnný pobyt, pamatujte, že to není jen o akademickém studiu. Je to cesta k sebeobjevování, k rozšiřování obzorů a k vytváření vzpomínek, které budete vyprávět po zbytek života. Takže, kterou cestu si vyberete, abyste napsali další kapitolu svého životního příběhu?

Co je postgraduální deprese a koho postihuje

Zdroj: Freepik.com
Mnozí studenti se v době svého vysokoškolského studia setkávají s náročnými výzvami, které nemusí být jen akademického charakteru. Je to období, kdy se formuje nejen jejich profesionální identita, ale také duševní zdraví. Jedním z fenoménů, který v tomto kontextu vystupuje na přední místo, je postgraduální deprese. Co to vlastně je a koho postihuje? Povíme si o tom v našem článku.

 

Co je postgraduální deprese?

Postgraduální deprese představuje psychologický stav, který postihuje studenty během jejich vysokoškolského studia nebo krátce po něm. Jedná se o složitý soubor emočních, kognitivních a fyzických symptomů, které dokáží ovlivnit duševní zdraví. Tato forma deprese se vyznačuje nejen náročným akademickým prostředím, ale je také spojena s dalšími faktory, včetně sociálních, finančních či osobních.

Příznaky postgraduální deprese mohou zahrnovat chronický stres, únavu, ztrátu zájmu o studium, úzkost, a často vede k pocitu izolace a neschopnosti zvládnout náročnosti studentského a profesního života. Je důležité si uvědomit, že postgraduální deprese není vzácným jevem a může ovlivnit širokou škálu studentů bez ohledu na jejich akademický výkon.

 

Specifické skupiny ohrožené postgraduální depresí

Postgraduální deprese nezasahuje rovnoměrně všechny studenty. Některé skupiny studentů jsou ohroženy více. Identifikace těchto skupin je klíčová pro cílenou podporu a prevenci. Mezi tyto specifické skupiny studentů patří zejména:

 • Studenti s vysokým akademickým tlakem – ten, kdo je vystaven intenzivnímu akademickému tlaku a vysokým očekáváním, může pociťovat vyšší stupeň stresu a riziko postgraduální deprese. Podobný tlak však existuje i na trhu práce krátce po skončení vysokoškolského studia.
 • Problémy s adaptací v novém prostředí – studenti, kteří se musí přizpůsobit novému kulturnímu, sociálnímu nebo geografickému prostředí, mohou čelit dodatečným emocionálním výzvám a následné depresi.
 • Vliv kvality spánku na psychické zdraví – studenti, kteří trpí chronickým nedostatkem spánku nebo mají nepravidelný spánkový režim, častěji zažívají problémy s psychickým zdravím, včetně deprese. Pro chronickou nespavost je ideálním řešením například koupě kvalitní bonellové matrace.
 • Studenti se zdravotními problémy – osoby se zdravotními problémy (zejména jsou-li chronické), čelí větší zátěži ve snaze zvládnout nejen své zdraví, ale i náročné studium.
 • Studenti se specifickými osobnostními či psychologickými charakteristikami – sem patří studenti s vyšší úrovní perfekcionismu nebo nízkým sebevědomím.
 • Mezinárodní studenti – studenti studující v zahraničí čelí náročným výzvám spojeným s kulturními odlišnostmi, izolací a dalším stresem ze života v cizí zemi.

 

Prevence a podpora duševního zdraví

Prevence a podpora duševního zdraví jsou klíčovými aspekty v boji proti postgraduální depresi. Vzhledem k náročnému akademickému prostředí a stresům spojeným s uplatněním na trhu práce, je nezbytné implementovat různorodé strategie, které posílí duševní zdraví a sníží riziko deprese. Jako účinná prevence a podpora jsou důležité zejména:

 • Duševní zdraví jako priorita – aktivní propagace důležitosti duševního zdraví na univerzitách. Je velmi důležité poskytnout studentům informace o dostupných psychologických a duševních zdravotních službách.
 • Osvědčené techniky zvládání stresu – workshopy a tréninky na techniky zvládání stresu, včetně relaxačních cvičení a meditace. Taková podpora minimalizuje akademické zatížení. V osobním životě a ve vztahu je jedním ze způsobů, jak zvládat stres, používání erotických pomůcek. V tomto směru jsou oblíbené například párové vibrátory.
 • Sociální podpora – vytváření komunitních programů a fór pro vzájemnou podporu mezi studenty. Je důležité zajistit, aby studenti měli přístup k podpůrným skupinám a neformálním společenstvím.
 • Profesionální pomoc – dostupnost studentských poradenských služeb s kvalifikovanými psychology.
 • Fyzická aktivita a zdravá strava – podpora sportovních aktivit a fitness programů.
 • Zlepšení přístupnosti k finančním prostředkům – poskytování informací o finančních zdrojích, stipendiích a jiných formách finanční podpory. Snížení finančních tlaků do velké míry redukuje právě postgraduální depresi.

 

Rada na závěr

Sociální podpora od spolužáků poskytuje studentům pocit příslušnosti a brání izolaci, která také může být častou příčinou vzniku postgraduální deprese.

Jaké léčivé rostliny pěstovat proti stresu

Zdroj: Freepik.com

 

Bylinky jsou přirozeným prostředkem proti stresu a nespavosti – při mírných stavech úzkosti a nervového vypětí a problémech s usínáním se doporučují nálevy z meduňky, heřmánku, kozlíku lékařského nebo koupel s levandulí. Bylinná sedativa lze zakoupit v lékárnách bez lékařského předpisu. Představíme vám 5 bylinek na zklidnění.

 

Léčivé byliny proti nespavosti a stresu

Podívejte se s námi na nejznámnější léčivé rostliny, které pomohou při stresu a nespavosti. Nespavost je skutečnou noční můrou moderního člověka. Mnoho z nás sebou v noci hází a obrací a neúspěšně se pokouší usnout. Také stres má negativní vliv na zdraví. Těchto pět bylin vám od vašich obtíží pomohou:

 

Meduňka lékařská

Meduňka lékařská (Melissa officinalis) je vytrvalá bylina pocházející ze Středomoří a Malé Asie, v současnosti pěstovaná v Evropě jako oblíbená bylina s uklidňujícími vlastnostmi. Je bohatý na esenciální oleje (citronellal a citral), dále na seskviterpeny, kyselinu rozmarinovou, fenolové kyseliny a flavonoidy. Jako suroviny se používají sušené listy meduňky nebo silice získaná z rostliny.

Kozlík lékařský

Kozlík lékařský (Valeriana officinalis), má charakteristickou intenzivní vůni. Obsahuje esenciální olej s hlavní složkou bornylacetát a valepotriáty. Kozlík lékařský má především uklidňující vlastnosti, ale nepůsobí na organismus návykově, lze jej tedy užívat dlouhodobě.

Chmel obecný

Chmel obecný (Humulus lupulus) obsahuje hořčiny – humulon a lupulon, fenoly jako rutin, kvercetin a proanthokyanidiny a silice. Používá se nejen jako koření v pivovarnictví. V lidovém léčitelství se chmel používal především k povzbuzení chuti k jídlu a jako močopudný prostředek.

Levandule

Levandule lékařská (Lavandula officinalis) je po staletí známá jako léčivá rostlina. Pochází z oblasti Středomoří, ale hojně se pěstuje v mnoha zemích včetně Česka. Levandule příjemně voní, i když chuť je hořká a štiplavá.Květy levandule obsahují esenciální olej, který je velmi oblíbený v aromaterapii.

Heřmánek

Heřmánek pravý (Matricaria recutita) je další léčivá rostlina používaná k uvolnění nervového napětí. Košíčky z heřmánku obsahují mimo jiné flavonoidy, deriváty kumarinu, cholin (příznivě působí na vývoj a činnost nervové soustavy a také na činnost jater).

Všechny výše uvedené bylinky si můžete rovněž vypěstovat sami v truhlíku či na zahrádce. Nasušené pak máte po celý rok k dispozici při stresu i nespavosti.

Vytvořte si kurzy na míru pro firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání se stává stále důležitějším prvkem úspěšného podnikání. Vlastní kurzy na míru mohou být efektivním způsobem interního vzdělávání vašich zaměstnanců. Podívejte se, jak takové kurzy pro firemní vzdělávání vytvořit.

 

Zdroj: Freepik.com

1. Analyzujte potřeby a cíle

Začněte s důkladnou analýzou potřeb a cílů firemního vzdělávání. Identifikujte klíčové oblasti, ve kterých potřebují vaši zaměstnanci zdokonalit a stanovte konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout. Tato fáze je klíčová pro navržení kurzů, které přímo podporují strategické cíle vaší společnosti.

 

2. Spojte se s odborníky

Spolupráce s odborníky v dané oblasti přináší větší hloubku znalostí a zkušeností do procesu tvorby kurzů. Odborníci mohou být interní seniorní zaměstnanci s hlubokými znalostmi, nebo externí konzultanti a lektoři se specializací v oblastech, které chcete pokrýt.

 

 

3. Vsaďte na interaktivitu

Zajistěte, aby kurzy byly nejen informativní, ale také interaktivní a zábavné. Už Komenský přece preferoval školu hrou. Využijte různé formáty, jako jsou videa, simulace, interaktivní cvičení a kvízy. Interaktivní prvky pomáhají zajistit aktivní účast všech účastníků a aplikaci nově získaných dovedností do praxe. Dobrou možností je například

 

4. Buďte dostatečně flexibilní

Firemní prostředí je různorodé, a proto jsou i potřeby zaměstnanců odlišné. Tvorba kurzů na míru by měla zohledňovat tuto rozmanitost a nabízet flexibilní a možnosti vzdělávání. Tvorba online kurzu a možnost samostudia umožňují zaměstnancům učit se vlastním tempem a podle svých časových možností a individuálních preferencí.

 

5. Vyhodnocujte úspěšnost

K měření úspěšnosti kurzů je důležité stanovit si měřitelné cíle a následně pravidelně vyhodnocovat dosažené výsledky. To může zahrnovat sledování pokroku zaměstnanců, zhodnocení jejich nově získaných dovedností a přímý dopad vzdělávání na výkonnost a efektivitu pracovních procesů.

 

6. Pravidelně aktualizujte vzdělávací materiály

Dynamika firemního prostředí a technologický vývoj vyžadují průběžné aktualizace kurzů. Pravidelné revize obsahu a jeho přizpůsobení novým trendům zajistí, že firemní vzdělávání zůstane relevantní a účinné i v dlouhodobém horizontu.

Dárky pro nadšence outdoorových sportů: Nákupní průvodce

Outdoorové sporty jsou vášní, která často vyžaduje specializované vybavení. Milovníci lezení, trekkingu nebo kajakářství potřebují mnoho doplňků a specializovaného vybavení, které se velmi dobře hodí jako užitečné a zároveň vysněné dárky. Pokud přemýšlíte o tom, jaký dárek darovat nadšencům těchto aktivit, určitě zde najdete několik skvělých nápadů!

 

Outdoorový oděv

Pro lidi, kteří tráví čas venku, je správné oblečení klíčem k pohodě. Bez ohledu na to, zda daná osoba miluje trekking, běhání v terénu nebo lezení, kvalitní bunda nebo mikina jsou naprostou nutností. Jejich materiály by měly být odolné, voděodolné a zajišťovat dobrou cirkulaci vzduchu. Taktické rukavice a čepice jsou nezbytnými doplňky během zimních horolezeckých výprav, lyžování nebo jednoduše výletů do lesa. Díky takovému dárku bude nadšenec outdoorových sportů vždy dobře připraven na obtížné povětrnostní podmínky.

 

Speciální výbava pro speciální úkoly

Dobře vybavený trekový/taktický batoh je základ každé výpravy do terénu. Moderní modely mají řadu vylepšení, jako jsou nastavitelné popruhy, systém větrání zad nebo speciální kapsy na vybavení. Při výběru batohu zvažte vhodnou kapacitu a funkčnost, abyste ho mohli přizpůsobit potřebám obdarované osoby.

V takovém batohu lze například přenášet kompaktní vařící zařízení na ohniště. Je to ideální dárek pro příznivce táboření, kteří chtějí připravovat lahodné a výživné pokrmy na čerstvém vzduchu. Přenosný plynový vařič a sada nádob umožní každému, kdo si cení nejen aktivity, ale také kulinářských zážitků během výprav.

 

Nepostradatelné outdoorové doplňky

Bezpečnost během nočních výprav nebo tábora je prioritou pro nadšence outdoorových sportů a další sporty, jako je airsoft, prioritou. Profesionální svítilna s regulací intenzity světla je velmi praktickým dárkem – pokud vyberete model odolný proti poškození a různým povětrnostním podmínkám a zároveň poskytuje mnoho hodin provozu v terénu.

Moderní chytrý telefon není pouze nástrojem k komunikaci, ale také nezbytnou součástí outdoorových výprav – plní funkci navigace, fotoaparátu a zdroje informací. Voděodolné pouzdro na telefon je drobný a zároveň velmi užitečný dárek, který ochrání zařízení před deštěm, prachem nebo náhodným zalitím.

 

Dárek zajišťující nezapomenutelné zážitky

Pro ty, kteří hledají extrémní zážitky, může být ideálním dárkem poukaz na kurz přežití. Tento dobrodružství nejen poskytuje adrenalin, ale také učí praktickým dovednostem přežití v obtížných podmínkách a bude určitě neobvyklým, nezapomenutelným dárkem!

Omalovánky pro děti – Jak posilují rozvoj a zábavu

Omalovánky pro děti nejsou jen zábavnou aktivitou; mají také značný vliv na rozvoj dítěte. Tato jednoduchá činnost může posílit různé dovednosti a přinést radost dětem všech věkových kategorií. V tomto článku se podíváme na některé z hlavních způsobů, jak omalovánky podporují rozvoj dětí a zároveň jim poskytují zábavu.

1. **Kreativita a výraznost:** Omalovánky dětem dávají možnost uplatnit svou kreativitu. Mohou vybrat barvy, které chtějí použít, a rozhodnout se, jakým způsobem chtějí obrázek vybarvit. To podporuje jejich fantazii a umožňuje jim vytvářet vlastní umělecká díla.

2. **Jemná motorika:** Aktivita barvení vyžaduje jemnou motoriku, což je klíčový vývojový krok pro děti. Držení tužky nebo pastelky a precizní práce s nimi pomáhá posilovat svaly v rukou a prstech, což má vliv na zlepšení dovedností potřebných pro psaní a další jemné motorické úkoly.

3. **Trpělivost a koncentrace:** Barvení omalovánek vyžaduje trpělivost a koncentraci. Děti se musí soustředit na jednu činnost a pracovat na ní, dokud není dokončena. Tato dovednost je důležitá pro školní úspěch a vývoj schopnosti soustředění.

4. **Rozvoj dovedností v rozpoznávání barev a tvarů:** Omalovánky mohou pomoci dětem rozpoznávat a pojmenovávat různé barvy a tvary. Toto je důležité pro vývoj kognitivních dovedností.

5. **Kognitivní a emocionální rozvoj:** Během barvení mohou děti vyjádřit své emoce a myšlenky. Můžou si vybrat barvy a tvary, které jim pomohou vyjádřit své pocity. To je důležité pro emocionální vývoj a schopnost komunikovat své emoce.

6. **Sociální interakce:** Barvení omalovánek může být i společenskou aktivitou, kdy děti barví společně s rodinou, přáteli nebo ve škole. To podporuje sociální interakci, sdílení a komunikaci mezi dětmi.

7. **Zábava a relaxace:** Nakonec nezapomínejme na to, že barvení omalovánek je prostě zábavné a relaxační. Pomáhá dětem odpočívat a uvolňovat se od stresu, což je důležité i pro jejich celkové zdraví a pohodu.

Omalovánky pro děti jsou tedy mnohem více než jen papír s obrázky ke zbarvení. Jsou nástrojem pro rozvoj dětských dovedností a zároveň přináší radost a zábavu. Měli bychom je tedy považovat za důležitou součást dětského učení a zábavy.

5 způsobů, jak zlepšit soustředění. Jak na pořádnou koncentraci?

V každodenním shonu může být někdy náročné naplno se soustředit. Nicméně existuje několik osvědčených metod, které pomáhají zlepšit koncentraci a vrátit nás do přítomného okamžiku, a to ať už zrovna pracujeme, studujeme, nebo se věnujeme jakémukoli úkolu vyžadujícímu naši plnou pozornost. Jak na to?

 

Mindfulness a meditace

Mindfulness a meditace jsou účinné techniky pro zlepšení soustředění. Pravidelná meditační cvičení umožňují lépe se soustředit tím, že nás učí ovládat myšlenky a nechat přicházet a odcházet rozptýlení bez toho, abychom se jimi nechali zcela unést. Jednoduché dýchání a vědomé soustředění se na okamžik mohou výrazně zlepšit naši schopnost udržet pozornost.

 

Rozdělení úkolů na menší části

Velké úkoly nás mohou přehltit a snadno sníží naši schopnost soustředit se. Rozdělení těchto úkolů na menší kousky nám umožní lépe se zaměřit na jednu věc, která má nejvyšší prioritu. To ve výsledku zjednoduší úkol a usnadní soustředění se na konkrétní části úkolu – jednu po druhé.

 

Stanovení jasných priorit

Jasná definice priorit nám pomůže zaměřit svou pozornost na nejdůležitější úkoly. Když víme, co je nezbytné dokončit a co je méně důležité, můžeme lépe řídit svůj čas a energii. Je proto dobré dělat si poznámky, vést si diář a rozdělovat svou práci tak, abychom byli schopni ji plnit v klidu a pohodě – bez zmatků a stresu. Nenakládejme si víc, než zvládneme v termínu dokončit a pro jistotu mějme časovou rezervu na vše, co děláme.

 

Zdravý životní styl

A zase ten zdravý životní styl – ano, i ten má vliv na naši schopnost soustředit se. Dostatek spánku, pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava jsou klíčové pro optimální fungování mozku. Pravidelná cvičení a zdravá strava mohou výrazně zlepšit náš mentální stav a naši schopnost soustředit se. Proto je dobré se snažit pravidelně a zdravě jíst, mít dostatek pohybu a pobytu venku a snažit se eliminovat stres. Vyrazte na túru – třeba v kvalitním oblečení z webu https://sportano.cz/znacky/the-north-face, přečtěte si knihu nebo si dejte dobré jídlo – zkrátka udělejte něco pro sebe.

 

Omezte rozptýlení

Moderní svět je plný rozptýlení, ať už to jsou sociální média, upozornění z mobilních telefonů, nebo neustálý tok informací. Dobré je tyto požírače času ve snaze o co nejlepší soustředění nechat zmizet z dohledu. Ideální tak je vypnout notifikace a najít si k práci tiché místo. Pomáhá i stanovení časů, kdy se věnujeme práci nebo úkolu bez přerušení.

Zlepšení soustředění a dosažení pořádné koncentrace vyžaduje čas a cvičení. Kombinace různých metod a trpělivost se sebou samým ale může přinést výrazné výsledky v naší schopnosti se lépe soustředit na úkoly a aktivity, kterým se věnujeme. Proto nevěste hlavu, pokud vše nejde na první dobrou. I soustředění lze pilovat. A jak se říká – trénink dělá mistry! Vyčistěte si hlavu dlouhou procházku – třeba v pohodlných botkách, jež najdete na stránce https://sportano.cz/znacky/jack-wolfskin nebo na webu https://sportano.cz/znacky/timberland.

5 nejlepších aplikací pro iPad do školy

Technologie se stávají nedílnou součástí vzdělávání a iPad je jedním z nejoblíbenějších nástrojů studentů po celém světě. Ať už potřebujete aplikaci pro tvorbu poznámek, organizaci času nebo třeba k zlepšení produktivity, v našem výběru najdete pět aplikací, které by v iPadu žádného studenta neměly chybět. Přečtěte si, jaké nástroje vám mohou usnadnit studium a pomoci vám dosáhnout lepších výsledků.

 

1) MyHomework Student Planner

Bezplatná aplikace, která umožňuje velmi jednoduše ovládnout veškeré dovednosti digitálního plánování. Na Padu jednoduše přidáte domácí úkol, pomůže vám s určením deadlinu a pomocí notifikací vám vše připomene. Aplikace ti pomůže sledovat také datumy testů, uzávěrek, zkoušek ale také nejrůznější projekty, dílčí úkoly a schůzky. V jedné aplikaci pak můžeš plánovat jak své studium, tak i brigády a koníčky.

TIP: Uvažujete o pořízení iPadu nejen do školy či mimo ni? Podívejte se na Apple premium partnera iSTYLE a udělejte si radost novým iPadem. Nakupujte zde: https://istyle.cz/ipad.html.

 

2) Notability

Aplikace Notability je asi nejlepší volbou na psaní poznámek, pokud s iPadem používáte také Apple pencil. V Notabullity můžete jednoduše převádět psané poznámky na text, můžete skicovat a jednoduše pracovat s obrázky, videi či jinými soubory. Nesmírně důležitou funkcí je také možnost zaznamenání zvukové stopy, tudíž si jednoduše zesynchronizujete psané poznámky s audio záznamem z přednášky. Nahrávání se vám také bude hodit v případě, že nestíháte. Pouze si uděláte poznámku, k čemu se máte doma vrátit a vše si doděláte později.

 

3) Anki

Studium pomocí kartiček ověřené napříč generacemi. Aplikace Anki převádí tuto možnost do digitálu. Studijní kartičky využijete i v každodenním životě, pokud si potřebujete něco dlouhodobě zapamatovat. Aplikace podporuje kromě textu také obrázky, videa, zvukové nahrávky a další. Jakékoliv definice a slovíčka se tak naučíte levou zadní.

 

4) Mindnode

Aplikace Mindnode vám pomůže s tvorbou komplexních myšlenkových map. Ty využijete pro zachycení a uspořádání myšlenek a nápadů. Nesmírně důležité jsou myšlenkové mapy k procesům tvorby projektů a brainstormingu. V aplikaci můžete zároveň zadávat úkoly, vkládat poznámky nebo jednoduše sdílet soubor s ostatními. A protože je design důležitý, v aplikaci máte nepřeberné možnosti, jak vaše mapy vyšperkovat.

 

TIP: Přemýšlíte, jaký iPad je pro vaše potřeby nejlepší? Pokud iPadu využijete hlavně pro psaní poznámek, vyhledávání na internetu případně k používání jednoduchých aplikací, vystačíte si s iPad Air (koupíte tady). Pokud rádi hrajete hry nebo používáte nejrůznější grafické programy, budete spokojenější s výkonnějším Apple iPad Pro.

 

5) Forest

V aplikaci Forrest si pěstujete svůj vlastní les plný stromů a keřů. Jednoduše si nastavíte čas, po který se chcete soustředit a strom či jiná rostlina Vám vyroste pokaždé, když splníte stanovený čas. Za každý vzrostlý strom také obdržíte odměnu ve formě zlaťáků, za které pak můžete následně zasadit nové typy dřevin a rostlin. Pokud získáte určitý počet zlaťáků, můžete za ně nechat vysadit opravdový strom. Aplikace je velmi motivující, jelikož po nějaké době na vás jednoduše začne fungovat chtíč mít les co největší a nejúplnější.

error: Content is protected !!