Akumulátory tlaku hydraulických obvodů
Asynchronní motory – Technologie a strojírenství
Asynchronní, synchronní motory
Automatizace obráběcího stroje, rozdíl mezi KS a CNC
Automatizovaná tvorba CAM
Barva jako fyzikální jev – maturitní otázka
Bezpečnost a ochrana – maturitní otázka
Boelova algebra, Boelovy zákony, logické funkce
Broušení, upínání, druhy brusek
Čepy, hřídele, hřídelové spojky
Čerpadla – maturitní otázka
Chemicko-tepelné zpracování – maturitní otázka
Dokončovací obrábění – maturitní otázka
Dokončovací práce při ručním zpracování
Druhy svařování (plamenem, elektrickým obloukem)
Druhy ventilů, popis cestného ventilu
Elektrické stroje a zařízení
Elektromagnetická indukce a vznik střídavého proudu
Elektronické zobrazovací jednotky
Formování – maturitní otázka
Frézování, nástroje, popis a druhy frézek
Generátor (výroba) střídavého proudu
Grafické znázornění logického obvodu, význam, zápis
Grafický zápis pneumatického a hydraulického obvodu
Hřídele – maturitní otázka
Hydraulické obvody, pomocné funkce
Hydraulické obvody, řídící prvky
Hydraulické obvody, ventily k řízení tlaku, objemu, rychlosti
Hydraulické rozvaděče
Jeřáby – maturitní otázka
Kombinační logické obvody, sekvenční logické obvody
Konstrukční prvky CNC strojů – maturitní otázka
Korekce tvaru nástroje, ekvidistanta
Koroze a ochrana – maturitní otázka
Koroze a ochrana proti korozi – maturitní otázka
Lícování, dokončovací ruční zpracování
Lití kovů a úpravy odlitků – maturitní otázka
Ložiska – maturitní otázka
Ložiska – maturitní otázka
Magnetické pole přímého vodiče a cívky
Mechanismy – maturitní otázka
Měření – maturitní otázka
Měření a měřidla – maturitní otázka
Metalografie, tepelné a chemicko-tepelné zpracování oceli
Metody programování + funkce, pevné cykly
Mikroprocesory, počítače
Modelování – maturitní otázka
Nástrojové materiály – maturitní otázka
Nástrojové řezné materiály – technologie
Nedestruktivní zkoušky – strojírenství, fyzika
Nekonvenční technologie obrábění
Nekonvenční způsoby obrábění
Ofsetové tiskové formy
Ovládací panel CNC stroje
Ozubené převody – seminární (ročníková) práce
Pájení, lepení, nýtování – maturitní otázka
Paměťové obvody – maturitní otázka
Papír – maturitní otázka
Papír – otázka z technologie
Plastické hmoty (bez vstřikování plastů)
PLC řízení, funkce
Pneumatické a hydraulické motory
Pneumatické prvky – maturitní otázka
Pneumatický obvod, zásobníky stlačeného vzduchu
Pohony a servo-pohony
Polovodičové součástky
Polygrafie a materiály v technologii
Popsat pneumatický obvod a funkci děrovacího stroje
Porovnání pneumatického a hydraulického obvodu
Potrubí a příslušenství, rozvody a vytápění budov
Prášková metalurgie – maturitní otázka
Předení – výroba česané a mykané příze, efektivní nitě
Přehled technických materiálů – maturitní otázka
Převody – maturitní otázka
Programování stroje, struktura programu
Regulace, regulační obvod, regulátor
Revolverové hlavy a zásobníky, upínání a rozdíly
Řídicí systémy NC, CNC, DNC, pohony, servopohony
Robotika – princip, kinematické schéma, druhy pohonů
Rozdělení materiálů – maturitní otázka
Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje
Rozvod elektrické energie
Ruční zpracování, rozměřování, orýsování
Schéma hydraulického obvodu
Slévárenství – maturitní otázka
Součástky řízené světlem a teplem
Souřadné systémy
Soustružení, geometrie nástroje, soustruhy – popis, druhy
Spalovací motory, tepelné stroje a zařízení, vodní díla
Stroje na dopravu kapalných látek
Stroje na dopravu plynných látek
Stroje na dopravu plynu – maturitní otázka
Strojírenské materiály – maturitní otázka
Synchronní stroje – Technologie a strojírenství
Systémy odměřování, druhy
Technická dokumentace – maturitní otázka
Technologie a technické parametry sítotisku
Teorie obrábění kovů, materiály nástrojů
Teorie pořezu kulatiny
Tepelné zpracování – maturitní otázka
Transformátor jednofázový
Tranzistory a cívky – maturitní otázka
Trojfázová soustava – maturitní otázka
Tváření za studena – technologie tváření a slévání
Tváření za studena – technologie tváření a slévání (2)
Tváření, kování, tažení a protlačování, lisování
Tvařitelnost a jejich zkoušení – strojírenství, fyzika
Usměrňovače – maturitní otázka
Vlastní a nevlastní vodivost polovodičů
Vlastnosti materiálů a jejich ochrana
Vlastnosti technických materiálů a zkoušky materiálů
Voda ve dřevě – Technologie – maturitní otázka
Vodní turbíny a vodní díla
Vrtací a vyvrtávací stroje, vyvrtávání
Vrtání – maturitní otázka
Vrtání, vyhrubování, vystružování a vyvrtávání
Vstřikovací systémy Motronic – seminární práce
Výkon střídavého proudu, účiník
Výroba dveří – maturitní otázka
Výroba litiny – maturitní otázka
Výroba oken – maturitní otázka
Výroba ozubených kol
Výroba surového železa
Výrobní systém – maturitní otázka
Výtahy – druhy, vlastnosti a použití
Vznik a význam mechatroniky
Základy třískového obrábění – Technologie
Záznam analogový, digitální, kódy, kódování
Zdroje tlaku pneumatických obvodů
Zdroje tlaku u hydraulických zařízení
Zesilovače – maturitní otázka
Značení ocelí, litin, druhy – maturitní otázka
Způsoby ovládání řídících prvků
Zvedáky – strojírenství a stavitelství
Zvedáky, navíjedla, zdvihací zařízení