Aerobní trénink
Novodobé olympijské hnutí – maturitní otázka
Novodobé olympijské hnutí (2)
Protahovací cviky dle Suzukiho
Reliabilita při běhu a agility test (VŠ)
Sportovní trénink – maturitní otázka