Textové operační systémy – maturitní otázka

informatika

 

Otázka: Textové operační systémy

Předmět: Informační technologie

Přidal(a): Katuš

 

Příkazový řádek

 • představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel komunikuje s programy nebo operačním systémem zapisováním příkazů do příkazového řádku
 • Na rozdíl od textového rozhraní a grafického uživatelského rozhraní nevyužívá myš ani menu a nedovede pracovat s celou plochou obrazovky
 • Příkazový řádek zobrazuje výzvu (prompt) a (blikající) kurzor
 • Uživatel vkládá příkazy napsáním jejich názvu a stiskem klávesy „Enter“

 

HVĚZDIČKOVÝ ZÁPIS

 • V řadě příkazů příkazového řádku lze využít tzv. hvězdičkový zápis, který umožňuje vybrat více souborů nebo složek najednou
 • Zadáte-li v nějakém místě názvu složky (souboru) hvězdičku, pak ji systém nahradí libovolným počtem libovolných znaků
 • Pro nahrazení jednoho znaku použijte tečku
 • Příklady:
  • D* vyhovuje pro složky Desktop, Downloads, Documents
  • Do* vyhovujte po složky Downloads a Documents
  • D*s vyhovuje také pro složky Downloads a Documents – obě začínají na D a končí písmenem s 

PŘEPÍNÁNÍ A SEZNAMY SLOŽEK

 • Jakmile příkazový řádek nastartujete, budete umístěni ve své domovské složce, čili ve Windows Vista v C:\Users\Vaše jméno
 • Název aktuální složky je vždy uveden na řádku, kde systém čeká na zadání příkazu
 • Seznam položek v aktuální složce si prohlédnete zadáním příkazu dir
 • Můžete si nechat vypsat jen adresáře – složky
 • Stačí doplnit přepínač /D, výsledný příkaz tedy bude dir /D
 • Zkuste vypsání všech položek začínajících určitými znaky, například všech majících na začátku písmeno D
 • Výsledný příkaz bude dir D* a v domovské složce Windows Vista zobrazí složky Desktop, Documents a Downloads

 

VYTVÁŘENÍ SLOŽEK

 • Pro vytvoření složky v aktuálním umístění stačí zadat md nebo mkdir, následuje název složky
  • mkdir název složky

  

KOPÍROVÁNÍ A PŘESOUVÁNÍ SOUBORŮ

 • Ke kopírování souborů slouží příkaz copy
 • Vyžaduje zadání dvou nezbytných parametrů, a sice cesty ke zdrojovému souboru a do cílového umístění
  • copy a.txt b.txt– zkopíruje soubor a.txt na b.txt v aktuálním umístění
  • copy c:\Users\Honza\Desktop\a.txt c:\Users\Honza\Documents– zkopíruje soubor a.txt z Plochy do Dokumentů
 • Pro přesouvání souborů můžete využít příkaz move, který se ovládá stejně jako výše uvedený copy

 

MAZÁNÍ SOUBORŮ

 • Mazání položek na disku zajišťuje příkaz del, resp. Erase
 • Stačí jej zadat s doplněním složky nebo souboru (s relativní nebo absolutní cestou), který chcete smazat
 • Například:
  • del c:\Users\Honza\Desktop\a.txt smaže soubor txt z Plochy uživatele Honza
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!