Těžká hodina (J. Wolker) – rozbor díla

fyzika

 

   Kniha: Těžká hodina (Jiří Wolker)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): denca.nov

 

Jiří Wolker

 • Z Prostějova
 • Všestranně nadaný
 • Člen Literární skupiny a Devětsilu
 • Představitel proletářské poezie
 • Politická činnost (komunista)
 • Zemřel na tbc ve věku 24 let

Další díla:

 • Host do domu

 

Literárně-historický kontext

 • Dozvuky války
 • Reaguje na bídu a utrpení lidí
 • Kritika sociální nespravedlnosti
 • Snaha změnit svět
 • Proměna kapitalistické společnosti na socialistickou
 • Kolektivismus

Další autoři:

 • Jaroslav Seifert, Stanislav Kostka Neumann, Jindřich Hořejší, Josef Hora…

 

Rozbor díla: Těžká hodina

 • Literární druh: Lyricko-epická poezie
 • Literární forma: poezie
 • Literární žánr: sociální básně
 • Nakladatelství: Městská knihovna
 • Místo a rok vydání: Praha, 2011
 • Počet stran: 52

 

Zasazení výňatku do kontextu díla:

 • Kontext díla: Soubor 22 básní a balad. Básně proletářské poezie. Symbolizuje autorovu proměnu.
 • Téma celého díla: Obětování jedince vůči společnosti, důsledky války, sociální bída. Snaha změnit svět k lepšímu.
 • Téma úryvku: Člověk chtěl poznat více světa, ale i když se díval stále nic neviděl, skutečné moře našel, až poté, co se opil a „opustil svoje oči“.
 • Motiv celého díla: Práce, utrpení, bída, alkohol, rebelie, výzva k bojům, pesimistický pohled na svět
 • Motivy úryvku: Symbolika, skutečnost, neštěstí, moře, práce
 • Leitmotiv: Práce, bída, utrpení, změna světa
 • Klíčový motiv: Snaha změnit svět k lepšímu, rebelie vůči systému

 

Kompozice:

 • sbírka 22 básní – z toho 3 balady
 • Metafory, symbolika – smysl básní
 • Přímá řeč
 • Dlouhé strofy – většinou kolem 10 veršů, ale i kratší
 • Většinou střídavý nebo sdružený rým
 • Personifikace, kontrast
 • představy nějaké skutečnosti
 • veršová výstavba
  • většinou dlouhé strofy
  • nejčastěji střídavý nebo sdružený rým
  • krátké i dlouhé verše

 

Lyrický subjekt:

 • působí zoufale, smutně a neví si rady
 • pozoruje námořníky v hospodě, když si uvědomil, co je skutečné moře

 

Jazykové prostředky celé knihy:

 • Zkrácené tvary, nářečí
 • Přímá řeč
 • Dialogy i monology
 • Citově zabarvené výrazy,
 • Obrazná i přímá pojmenování
 • Vulgarismy
 • Časté metafory a symbolika
 • Výskyt er-fromy a ich-formy

 

Literární čas a prostor

 • Literární čas: poválečná doba
 • Literární prostor: různé prostory: většinou dělnický prostor – fabriky…, město a příroda

 

Ukázka (Moře)

Na břehu ostrova Krku, na břehu z kamení
moře jsem hledal celých šest smutných dní
a moře jsem nenašel, — viděl jsem ptáka jen,
co zvlněnou perutí odlétal celý den,
by zvečera na měsíc sedl a z něho znavený
písničkou stříbrnou pad mezi pobřežní kameny,
písničkou mámivou, jež namlouvala mi,
že pták ten moře je s modrými vlnami,
že stačí po světě jak po lučině jít,
že abys uviděl, se stačí zrakem zpít.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!