Tisk z výšky – maturitní otázka

chemie

 

Otázka: Tisk z výšky

Předmět: Polygrafie

Přidal(a): hohoho5

 

Historický vývoj tisku z výšky

 • 1440 – Johannes Gutenberg (Němec) vynalezl knihtisk
 • Používal knihařský lis což byl vlastně zdokonalený vinařský lis (tlak) a vynalezl litery/písmolijectví (TF)
 • knihtisk je nejstarší tisková technika, jejíž vynálezce je Johannes Gutenberg (1440)
 • knihtisk byl několik století jedinou průmyslově využívanou tiskovou technikou; ve druhé polovině 19. století se začal uplatňovat kamenotisk jako ilustrační technika, která knihtisk doplňovala; teprve 70. letech 20. století začal být knihtisk vytlačován ofsetem a flexotiskem
 • v současné době je knihtisk nejméně používaná klasická tisková technika, která má využití především ve speciálních nebo doplňkových operacích (výsek, ražba, číslování)
 • flexotisk se vyvíjel od konce 19. století a už tehdy byl spjat především s obalovou technikou

 

Definice tisku z výšky

 • Jde o princip dotykového tisku, který spočívá v tom, že tisknoucí místa na tiskové desce jsou vyvýšena nad místa netisknoucí. Na vyvýšená místa je nanesena barva, která je pak tlakem přenesena na papír

 

Tisková forma

Knihtisk

 • Tisková forma je reliéfní
 • před vynálezem sázecích strojů se textová TF zhotovovala ručně
 • sazeči odebírali z písmovky litery a skládali je do sázítka; vyplněný řádek pak přenesli na kovovou desku se zarážkami (sazebnici) a začali sázet další řádek
 • i v současné době se ruční sazba zhotovuje, používá se například pro potisk nebo zlacení (horkou ražbu) desek pro tuhou vazbu či pro tisk diplomů nebo jiných význačných tiskovin na ručním papíru
 • textové i obrazové formy v podobě tvrdé reliéfní desky (štočky) lze zhotovit pomocí chemického leptání
 • pro leptání se používají kromě zinkových i měděné nebo hořčíkové desky
 • další možnosti, jak zhotovit reliéfní tiskové formy pro knihtisk, je využití elektroryteckých automatů a frézovacích strojů

 

Flexotisk TF

 • z materiálového hlediska je základním dělení flexotiskových forem na pryžové a fotopolymerní
 • formy mohou být připraveny ve tvaru rovinných štočků, návleků nebo kompaktních válců
 • obraz se přenáší na TF analogově přes filmovou kopírovací předlohu nebo po jednotlivých bodech přímo na základě digitálních podkladů (CTP)
 • reliéf flexotiskové formy vznikají odstraněním materiálu na netisknoucích místech (mechanicky, vymytím vhodným rozpouštědlem, vytavením, vypálením laserovým paprskem) nebo nalisováním výchozího materiálu do matrice a jeho chemickým vytvrzením
 • materiál flexotiskové formy musí odolávat barvě použité při tisku – působením barvy, resp. příslušných rozpouštědel nesmí dojít k naleptání, nabobtnání nebo zkřehnutí formy
 • základními vlastnosti flexotiskových forem jsou tloušťka, hloubka reliéfu, tvrdost a odolnost mechanická i chemická, a především odolnost vůči rozpouštědlům

 

Knihtisk obecně

 • TF: litery, štoček (kovový, písmovina), fotopolymerní
 • vynálezce J. Gutenberg, cca 1440
 • předchůdce: deskotisk (dálný východ)

 

Soustavy knihtiskových strojů:

 • 1) Soustava plocha proti ploše
  • formová i tlaková tělesa jsou plochá, tlakové ploché těleso vykonává stejný tlak na tiskovou formu po celé ploše
  • příklopové tiskové stroje (pro ražbu, výsek, číslování, perforace,…)
 • 2) Válec proti ploše
  • tisková forma je plocha, po které se při pohybu vpřed stejnou rychlostí otáčí tlakový válec a mezi ním a formou dochází k přenosu kresby na papír
  • Rychlolisy (dnes se prakticky nepoužívají)
 • 3) Válec proti válci (nejvíce používané)
  • formové i tlakové těleso jsou válce, které se stejnou rychlostí otáčejí proti sobě a mezi nimi dochází k tisku
  • rotační stroje (vyšší výkon než rychlolisy, archové i kotoučové)

 

Flexotisk obecně

 • TF: návlek, štočkem je válec (gumové)
 • používají se pružné TF (GUMA, FOTOPOLYMER, ELASTOMER)
 • vývoj – 19. století, gumotisk, anilinový tisk – koloranty do tisk barev
 • v dnešní době se rychle rozvíjející technika
 • nejčastěji pro potisk obalových materiálů či samolepících etiket
 • Výhody: + široké spektrum materiálů (PM), velká + životnost TF
 • Nevýhody: – deformace tiskových bodů → vlivem pružnosti
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!