Tvařitelnost a jejich zkoušení – strojírenství, fyzika

 

   Otázka: Tvařitelnost a jejich zkoušení

   Předmět: Strojírenství, Fyzika

   Přidal(a): hutník

 

Tvařitelnost

 • Je schopnost podrobit se trvalé deformaci bez porušení. Zkoušky tvařitelnosti se provádějí za studena a za tepla

 

Zkoušky za studena (tvařitelnost za studena):

 • zkouška lámavosti za studena

 

Hlubokotažnost podle Erichsena:

 • Provádí se u tenkých plechů do tloušťky 2mm.
 • Výsledkem je velikost prohloubeniny vrstev vzniklé trhliny (Hloubka vtisku)
 • Při tlouštce se zatlačuje kulovitý razník do plechu až do okamžiku vytvoření trhliny
 • Plech vhodný k hlubokotažnosti musí mít trhlinu koncentrického tvaru ( jedoucí po vrstevnici)

 

Pěchováním za studena

 • Provádí se za účelem posouzení vhodnosti materiálu k výrobě nýtů a šroubů do průměru d=
  30mm
 • Podmínky odpovídají pevnosti v tlaku a musí být podobné provozním.
 • Pěchuje se tak dlouho, až vznikne první trhlina a nebo do výšky stanovené odběratelem.
 • Zkouška pěchování za studena

 

Zkoušky technologických vlastností

 • Technologické vlastnosti: Jsou souborem mechanických a fyzikálních charakteristik materiálů.
 • Určují, zda je materiál vhodný k danému technologickému zpracování. To znamená, souvisí přímo s provozními podmínkami

 

Vlastnosti:

 • Svařitelnost
 • Tvařitelnost
 • Slévatelnost
 • Obrobitelnost
 • Kalitelnost, prokalitelnost, Odolnost proti opotřebení

 

Tvařitelnost a jejich zkoušení

 • Tvařitelnost je schopnost podrobit se trvalé deformaci bez porušení. Zkoušky tvařitelnosti se
  provádějí za studena a za tepla.

 

Zkoušky drátů

 • Zjištění tvařitelnosti a stejnorodosti materiálu drátů a jejich povrchové a vnitřní vady.
 • A) Zkouška střídavým ohybem do 8mm- Provádí se střídavým ohýbáním drátů o 90 stupňů. Cílem je zjistit počet ohybů do zlomení.
 • B) Zkouška drátů navíjením- Drát se navíjí určitým počtem závitů kolem trnu předepsaného průměru. Materiál vyhovuje, jestliže se drát při navíjení se nezlomí nebo nevytvoří trhlina
 • C) Zkouška drátů kroucením- Používá se pro dráty do průměru 10mm. Drát se zkrucuje kolem své podélné osy až do lomu, anebo do dosažení předepsaného počtu krutů. (1 kruh 360 stupňů).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy