Tvarová a silová spojení strojních součástí

informatika

 

Téma: Tvarová a silová spojení strojních součástí

Předmět: Stavba a provoz strojů

Přidal(a): Rubblu

 

K čemu slouží spojení strojních součástí?

 • Slouží k přenosu sil a momentu.

 

Princip tvarového spojení?

 • Přenos tlaku z jedné součástky na druhou.

 

Princip silového spojení?

 • Zatížení mezi hřídelí a nábojem se přenáší pouze třením.

 

Popiš kolíkové spoje.

 • Rozebíratelný spoj tvarový, kolíky jsou normalizované. Namáhání na střih a tlak. Slouží k zajištění vzájemné polohy.

 

Popište čepy.

 • Volnější uložení, tlustější. Jsou normalizování a je to rozebíratelný tvarový spoj. Namáháno na ohyb.
 • Musí se zajistit – závlačkou, segrovkou.

 

Popište spojení pomocí per.

 • Tvarové spojení, rozebíratelné, normalizované. Nejčastěji používaná jsou pera těsná, pak výměnná a woodruffovo. Namáháno na střih a tlak.

 

Popište drážkované hřídele.

 • Pro vysoké Mk. Je to tvarový spoj. Mk přenáší styčných ploch. Dělíme na rovnoboké a evolventní. Je možné je středit na vnitřní průměr, vnější a na boky zubů. Jsou vhodné pro přesuvné náboje na hřídeli.

 

Popiš jemné drážkování.

 • Tvarový spoj pro velké Mk. Nevhodné pro přesuvné náboje. Jemné drážkování méně zeslabuje hřídel.

 

Popište klíny.

 • Klínové spojení je kombinace tvarového a silového rozebíratelného spoje, spoje přenáší Mk i axiální sílu. Druhy máme ploské, drážkové a tangenciální, přičemž ploské a drážkové se vyrábějí s nosem nebo bez (na vyražení klínu). Tangenciální se používají vždy dva páry.

 

Popište pera.

 • Je to strojní součást. Pera slouží k přenosu Mk. Podle tvaru rozdělujeme na pera těsná, výměnná a woodruffovo.
 • Pera těsná se naklepnou do drážky v hřídeli.
 • Pero výměnné je připevněno šrouby
 • Woodruffovo pero je v hluboké úsečové drážce, velký vrub v hřídeli, ale jednoduchá výroba

 

Popište svěrný spoj dělený.

 • Náboj je rozdělen, obě poloviny jsou přitlačovány na hřídel po obou stranách šrouby

 

Popište svěrný spoj rozříznutý.

 • Šroub nebo šrouby jsou umístěny z jedné strany.
 •  Ve spoji se využívá vlastní poddajnosti materiálu.

 

Popište svěrný spoj s kuželem.

 • Styčnou třecí plochou je kužel.
 •  Spoj lze použít na konci hřídele (normalizované kuželové konce hřídelů).

 

Popište tlakové spoje, výhody a nevýhody.

 • Vzniknou při spojením hřídele a náboje, kdy je nejmenší průměr hřídele větší než největší průměr otvoru náboje.
 • Výhody: Hřídel ani náboj není zeslaben drážkami-nevznikají vruby a dochází k úspoře strojního času a financí.
 • Nevýhody: náročná demontáž, může dojít k poškození součástí

 

Možnost montáže tlakových spojů.

 • Lisováním – nutno srazit hranu hřídele a náboje
 • Smrštěním – zahřáním náboje a po nasazení hřídele se smrští
 • Roztažení – podchlazená hřídel se vloží do náboje a po ohřátí se roztáhne
 • Možná kombinace
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!