Tvarová psychologie – maturitní otázka

tvarova-psychologie

 

   Otázka: Tvarová psychologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Daniela

 

 

Tvarová psychologie

  • Bývá také nazývána gestalt psychologie ( Gestalt= německy tvar, útvar či podoba)
  • Je to idealistický směr (=myšlenky přednější než materiální svět)
  • Tvarová psychologie tvrdí, že vše živé směřuje k tvarům, celkům, formám, a touto tendencí se řídí vnímání, myšlení, chování i usilování vůle.
  • Její názory jsou v opozici s elementovou psychologií (psychologický atomismus), ta rozkládá duševní dění na počitky či představy)
  • Max Wertheimer (1880 Praha-1943 New York)
  • Byl spolu s Kurtem Koffkou a Wolfgangem Köhlerem jeden ze zakladatelů tvarové psychologie.
  • snažil se rozšířit teorii Gestaltu
  • působil i v USA, kde vystupoval proti behaviorismu (= chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy)
  • Zastával názor, že jednotlivé prvky vidíme jako celky
  • Zkoumal fí-fenomén- ( fenomén zdánlivého pohybu) =jednotlivé podněty vyskytující se rychle po sobě jsou vnímány jako pohyb či celek
  • Princip proximity- jako celek vnímáme prvky, které jsou blízko sebe
  • Princip podobnosti- říká, že jako celek vnímáme podobné předměty
  • Princip kontinuity- tvrdí, že jako celek vidíme to, co je plynulé, nepřerušené.

 

–        Princip dobrého tvaru (pregnance)- z německého Prägnanz (= výstižnost), Vnímáme tvary jako celé, i když nejsou př: přehlédneme chybějící části na základě zkušenosti, zvyku

–        Wolfgang Köhler (1887 Tallin-1967 New Hampshire)

–        Byl německým psychologem a jedním ze zakladatelů tvarové psychologie.

–        V letech 1913 – 1920 působil jako ředitel stanice pro výzkum lidoopů Pruské akademie věd na ostrově Tenerife.

–        Známý je jeho experiment se šimpanzem Sultánem, který dokázal spojit dvě tyče, aby se dostal k banánům, umístěným mimo klec

–        Vhled- náhlé pochopení vztahových souvislostí mezi prvky přítomnými v dané situaci

–        Tento pojem souvisí s učením

 

Fáze

1) fáze uvědomění problému – obvyklá pravidla selhala, člověk nemůže dál
2)  fáze hledání – logické a plánovité kroky nikam nevedou, osvědčený postup je vyzkoušet nové a kombinovat
3) fáze průlomu – nápad většinou přijde náhle, vytvoří se náhlé vztahové struktury na základě nápadů
4) fáze zjišťování výsledků ( testování )– upevnění, zakotvení a rozvedení nového vhledu při hovoru, psaní, zhotovování nákresů nebo použitím a přezkoušením na příkladech

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!