Typografie a písmo v počítačích

informatika

 

Otázka: Typografie a písmo v počítačích

Předmět: Informatika

Přidal(a): amizmada

 

TYPOGRAFIE = umělecko-technický obor zabývající se tiskovým písmem

PÍSMO (font) = kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu

 

 Dělení:

 • rastrová (bitmapová) – skládají se z matic bodů (pixelů)
 • obrysová (vektorová) – využívají křivky, snadná škálovatelnost, nejpoužívanější
 • čarová – využívají sérii specifických čar -> utváří celý znak

 

Písmo má mnoho znaků – patka, stínování, síla tahu (výraznost), proporce

-> Podle těchto znaků se dělí písma:

 • bezpatková (grotesková, sans-serif)
  • absence patek
  • tahy stejně silné, slabé stínování
  • málo zdobená
  • např. Arial, Tahoma
 • patková (serifová, antikva)
  • tahy písmen zakončeny patkami
  • mají obvykle stínování
  • např. Times New Roman, Bookman
 • kaligrafická a dekorativní
  • vzhled ručně psaného písma
  • různé dekorativní prvky
  • např. Vivaldi, Comic Sans

 

Rozdělení podle šířky písmen:

 • proporcionální – písmena jsou různě široká (M a l), číslice jsou stejně široké
 • neproporcionální – všechna písmena jsou stejně široká, užívá se u zdrojového kódu

 

VELIKOST PÍSMA

 • udává se v bodech (points – pt)
 • v jednom dokumentu by se nemělo užívat velké množství velikostí
 • nadpisy a podnadpisy větší velikostí
 • velikost se volí podle formátu a typu tiskoviny:
  • učebnice, dokumenty většího formátu (A4) – 11-12 pt
  • knihy – 10 pt
  • časopisy – 9 pt
  • noviny – 8 pt
  • slovníky – 5-7 pt
 • minusky – malá písmena
 • verzálky – velká písmeny
 • kapitálky – verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky)

 

ŘEZY PÍSMA

 • varianta písma, která se svou kresbou liší od základního fontu
 • rodina písma (font-family) – skupina řezů odvozených z jednoho typu písma
 • dělení
  • síla písma
   • slabé (light), obyčejné (regular, book), tučné (heavy), polotučné (demi, bold), extratučné (black, extra bold)
  • sklon
   • stojaté (normal), kurzivní (italic)
  • šířka
   • zúžené (condensed), normální, rozšířené (expaneded)

 

VYZNAČOVÁNÍ V TEXTU

 • nejlépe řezem – kurzíva (text), tučný řez (text)
 • kapitálky (TEXT)
 • vyznačování jiným písmem (např. ve slovnících)
 • podložení barvou (text) nebo orámování
 • nepoužívat podtrhávání (text) nebo postrkávání (t e x t)

 

TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY

 • typ a řez
  • nekombinovat více než 3 typy písma
 • velikost
  • ne více než 3 velikosti jednoho písma
  • zřetelně odlišené
 • patková písma – delší texty
 • bezpatková písma – titulky, nadpisy, letáky, plakáty
 • mezera
  • zásadně jedna
  • pevná (nezlomitelná) mezera – vkládá se mezi znaky, kde nesmí dojít k zalomení řádku – např. za předložkou, mezi číslo a jednotku
 • tečka (.), čárka (,)
  • těsně za slovo, mezera za nimi
  • pokud věta končí zkratkou další tečka se nepíše
 • dvojtečka (:) středník (;), otazník (?), vykřičník (!)
  • těsně za slovo, mezera za nimi
  • dvojtečka u sportovního skóre bez mezery
 • uvozovky („“)
  • těsně ke slovu bez mezer
  • je-li uvozená celá věta, uvozovka za interpunkci, jinak před
 • závorky
  • těsně ke slovu, venku je mezera
  • je-li v závorce celá věta, tečka uvnitř
  • je-li jen část, tečka za závorku
 • spojovník (-)
  • dělení slov na konci řádku a spojování slov (česko-anglický)
 • pomlčka (–) (Alt + 0150)
  • delší než spojovník, jako znak minus
  • odděluje části textu
  • vyjadřuje rozsah – až, od do (9–11 hod, pondělí–pátek)
  • peněžní jednotky (500,–)
 • čísla
  • věta nesmí začínat číslicí
  • v běžných textech čísla slovy (kromě data, letopočtů a časových údajů)
  • oddělení desetinných čísel – čárka (ne tečka)
  • po trojicích oddělení pevnou mezerou (1 000 000)
  • početní úkony a poměry s mezerami (3 + 2 = 5, 2 : 1), rozměry a skóre bez mezer
  • u sportovních výsledků se hodiny, minuty, sekundy dělí dvojtečkou (15:30:26)
  • datum – různé formáty, běžně se píše s mezerami (1. 3. 2024)
  • čas – hodiny a minuty dělíme tečkou, minuty a sekundy dvojtečkou, desetiny sekund a sekundy desetinnou čárkou, vše bez mezer (15.25, 15:30, 15,8)
  • měny a fyzikální jednotky se oddělují pevnou mezerou (100 Kč)
  • procenta a promile – 4 % (4 procenta), 4% (čtyřprocentní)
  • PSČ – s mezerou po prvních třech číslech (272 00)
  • telefonní čísla – odděleny po trojicích pevnou mezerou
 • zkratky
  • nesmí být na začátku věty
  • iniciálové nemají tečky (USA)
  • za „viz“ se nepíše tečka (rozkazovací způsob od slovesa vidět)
  • zkratky první a poslední písmeno bez tečky (fa, pí)

 

ZLATÝ ŘEZ

 • poměr o hodnotě 1 : 1,618 (2/3)
 • ideální proporce, působí esteticky dobře (viz digitální fotografie)
 • vyskytuje se v přírodě a užívá se v umění

 

ČLENĚNÍ TEXTU

 • odstavce = základní stavební kámen textu
  • odstavcová zarážka – odsazení (nepoužívá se) x mezery mezi odstavci
  • zarovnání:
   • na levý / pravý okraj
   • na střed
   • do bloku – nutnost dělení slov

 

GRAFICKÉ PRINCIPY

 • jeden dominantní prvek (nadpis, obrázek) umístíme na optický střed stránky (je výš než geometrický střed)
 • sazební obrazec – okraje stránky, největší dolní okraj
 • nejdůležitější nadpisy nebo obrázky -> zlatý střed – 2/3 výšky nebo šířky
 • pokud text obsahuje více obrázků -> jejich okraje by měly být zarovnány v lince
 • kontrast mezi písmem nadpisu a textu
 • text by měl mít jasnou strukturu – kapitoly, podkapitoly, nadpisy, podnadpisy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!