Abstraktní umění – dějiny umění k maturitě
Akcionismus a body art
Alexander Calder – život a jeho tvorba
Anish Kapoor
Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy
Antické umění
Antický Řím – dějiny umění k maturitě
Architektura 1. pol. 20. století – maturitní otázka
Architektura 20. století – maturitní otázka
Architektura mezi válkami, poválečný postmodernismus
Barokní architektura v českých zemích – dějiny umění
Baroko – architektura – dějiny umění
Baroko – dějiny umění (2)
Baroko – dějiny umění k maturitě
Baroko – dějiny umění k prezentaci
Baroko – malířství – dějiny umění
Baroko – maturitní otázka
Baroko – seminární práce
Baroko – sochařství – dějiny umění
Baroko, barokní hudba
České barokní sochařství po třicetileté válce
České umění 19. století – dějiny umění k maturitě
Dadaismus – dějiny umění k maturitě
Dějiny kultury – maturitní otázka z dějin umění
Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Díla Ivy Hüttnerové – dějiny umění
Egypt – dějiny umění k maturitě
Egypt a jeho umění – maturitní otázka
Egyptské a mezopotámské umění – dějiny umění
Estetika životního prostředí a možnosti jeho výtvarného řešení
Expresionismus – maturitní otázka
Expresionismus – maturitní otázka
Expresionismus – maturitní otázka (2)
Fauvismus – dějiny umění k maturitě
Futurismus – dějiny umění k maturitě
Generace národního divadla – dějiny umění
Geneze křesťanského umění s přesahem do současnosti
Gotické umění – maturitní otázka
Gotický sloh na našem území – maturitní otázka
Gotika v Čechách – dějiny kultury (umění)
Gotika v Čechách – dějiny umění
Henry Moore – život a jeho tvorba
Impresionismus – zachycení okamžiku
Impresionismus a postimpresionismus – dějiny umění
Impresionismus v 70.letech 19.století – výtvarné umění
Jan Blažej Satini-Aichel
Karim Rashid – referát
Kde domov můj – česká národní hymna
Konceptuální umění
Kubismus
Kubismus – dějiny umění k maturitě
Kultura a společnost českého a evropského romantismu
Kulturologie – dějiny umění k maturitě
Land art – umění 20. století v historických souvislostech (VŠ)
Ledečský kostel – maturitní otázka z dějepisu
Malíři zaalpské renesance – dějiny umění
Max Švabinský – dějiny umění
Mezopotámie a její umění
Mezopotámie, Egypt a předhelénské kultury
Mimikry (30 případů majora Zemana) – rozbor – Film
Muzikál – seminární práce
Naivní malířství
Nauka o barvách – maturitní otázka
Otto Gutfreund – život a jeho tvorba
Papír – maturitní otázka
Perspektiva – estetika pro umělecké školy
Perspektiva – maturitní otázka
Počátky filmu a první polovina 20. století – světový film
Porovnání starověkých umění
Postimpresionismus a začátek 20.století – výtvarné umění
Pravěk a umění
Pravěké kultury – dějiny umění k maturitě
Pravěké umění
Pravěké umění – dějiny umění
Pravěké umění – dějiny umění (2)
Pravěké umění – dějiny umění (3)
Pravěké umění – dějiny umění (4)
Pravěké umění – umění a kultura
Pravěké umění a umění přírodních národů
Provensálský interiérový styl – dějiny umění
Pryskyřice, vosky, pojidla a rozpouštědla, oleje
Realismus – dějiny umění k maturitě
Realismus ve výtvarném umění – dějiny umění k maturitě
Renesance – dějepis a dějiny umění
Renesance – dějiny kultury (umění)
Renesance – dějiny umění k maturitě
Renesance v Čechách – dějiny kultury (umění)
Renesanční sloh
Renesanční sloh – dějiny umění
Renesanční sloh v Evropě – dějiny umění
Renesanční sloh v Itálii – dějiny umění
Renesanční sloh v Itálii s přesahy do vývoje umění
Renesanční umění a jeho srovnání s uměním gotickým
Renesanční umění v Čechách – dějiny umění
Rokoko
Románská kultura – dějiny kultury (umění)
Románská kultura v Čechách – dějiny kultury (umění)
Románské umění
Románský a gotický sloh – dějiny umění k maturitě
Romantismus
Romantismus v otázkách
Sochařství a jeho techniky (sádra, lukopren, litá keraminka, laminování)
Sochařství s druhy keramiky a problematikou modelování
Spalovač mrtvol – rozbor filmu – charakteristika postav
Staroorientální umění
Starověká kultura a umění na území Mezopotámie
Starověké kultury – neevropské oblasti
Starověký Řím – dějiny umění k maturitě
Století revolucí (1780 – 1880) – dějiny umění k maturitě
Surrealismus – dějiny umění k maturitě
Templáři a templářský řád v Praze – seminární práce
Umělecké směry 20. století – Přehled
Umění 20. století – dějiny umění k maturitě
Umění evropského pravěku
Umění pravěku – maturitní otázka
Umění starověké Číny
Umění starověkého Egypta a Mezopotámie – dějiny umění
Umění starověku – Egypt, Řecko, Řím – dějiny umění
Úvod do dějin výtvarné kultury
Vila Tugendhat – seminární práce – dějiny umění
Vrcholná renesance v Itálii – dějiny umění
Vývoj českého umění v 19. století – dějiny umění
Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio
Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio – dějiny umění