Umění starověkého Egypta a Mezopotámie – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Sandra

 

 

EGYPT

PERIODIZACE

Předdynastické období: 5.000 – 2.700 př.n.l.

Stará říše: 2.800 – 2.100 př.n.l.

Střední říše: 2.100 – 1.600 př.n.l.

Nová říše: 1.600 – 700 př.n.l.

Pozdní doba: 700 – 300 př.n.l.

 

 

ARCHITEKTURA

– kámen, cihly, písek

– sloupy s motivy hlav, lotosových květů, palem

 

Pyramidy

– na severu Egypta

– monumentální hrobky faraónů

– falešné hroby kvůli zlodějům a větrací šachty (nová říše)

– nejdříve stupňovité

– téměř žádné malby uvnitř

 • Djoserova pyramida v Sakkáře – stupňovitá, 7 mastab na sobě (autor Imhotep)
 • Pyramida Cheopsova – 146m, nejvyšší
 • Pyramidy v Gíze – 1. div světa + Sfinga (lidská hlava, tělo lvice)

 

Hrobky tesané do skal

 • Údolí králů (Théby) – všechny hrobky až na Tutanchamonovu vykradeny

 

Mastaby

– hroby vyšších úředníků

– pečlivě přitesané kvádry

– obdélníkové základny

 

Chrámové komplexy

– stavěny bohům nebo pro pohřební obřady

– na jihu Egypta

– pylon, jehlan, kolos (velká lidská socha), obelisk, svatyně (nejmenší místnost chrámu), peristyl

 • Karnak
 • Luxor

 

Nová říše

– hlavní změnou Hypogréna – hrobky tesány do skal

– v Thébách zbudováno Údolí králů

– všechny hroby až na Tutanchamonův vykradeny

– areály k pohřebnímu kultu se nadále stavěly pod širým nebem

– chrámy v Karnaku a Luxoru byly vyzdobeny a přestavěny

 

MALÍŘSTVÍ

– kolorované kresby, obrysová linka

– enkaustika – včelí vosk a barva, malováno za tepla

– výzdoba sarkofágů, stěn chrámů a hrobů

– nástěnná malba – přesná kresba, začátek zobrazování krajin (nová říše)

 

Znaky:

– zdánlivá strnulost

– neživost a idealizace objektů

– vypráví o světě lidí, faraonů a bohů ornamentálním písmem

– hlava a končetiny malovány z profilu, oko a trup zepředu

 

SOCHAŘSTVÍ

– reliéfy

– víra v ožití člověka, jehož jméno se vyryje do sochy

– frontální zobrazení

– hieratická perspektiva – podle důležitosti

– inkrustace – vkládání drahokamů na místo očí

– nedostatek kamene – menší hliněné, dřevěné nebo kostěné sochy

– kult mrtvých – přidávání sochy hlavy se jménem do hrobky, snaha o co největší podobu

 • Chammurapiho stéla (v dolní části zákoník, v horní se modlí k bohu)
 • Náramsinova stéla (král a jeho vojsko)
 • stojící a sedící král Gudea
 • Nefertiti – busta

 

Tutanchamon

– žezlo, důtky a omotané vousy

– vládl cca 10 let, zemřel náhle

– nalezen 1922

– v hrobce byli zbraně, vozy, hračky, oděvy

– největší archeologický nález v dějinách

 

UŽITÉ UMĚNÍ

– luxusní šperky, nábytek, bytové doplňky, tkaniny a sklo

– zdobený nábytek – doplňky z drahých kamenů, zlacený

– výroba skla, perel, nádob a figurek

– zrcadla s držadlem (tvar sloupku či dívčí postavy)

 

PÍSMO

Hieroglyfy

– přes 6.000 znaků

– písmo Hieratické (kněžské, 500 znaků)

– písmo Démotické (lidové, 250 znaků)

 • Literatura mrtvých – náboženské texty, přechod na onen svět

 

MEZOPOTÁMIE

PERIODIZACE

Starobabylonské období – 4.000 – 1.500 př.n.l.

Asyrské období – 885 – 600 př.n.l.

Novobabylonské období – 600 – 538 př.n.l.

 

Sumerové – polyteismus

 

Asyřané – válečné vozy, zbraně

– palácové reliéfy/obrazy z glazurovaných kachlíků

 

Babylon – metropole starověku, popisovaný v Bibli

– středisko obchodu a duchovního života

– 90 metrů vysoká Babylonská věž

 

ARCHITEKTURA

– hliněné cihly, někdy glazurované (nedochovaly se)

Zikkuraty

– na vrcholku chrám

– stupňovitá pravoúhlá věž

– každý stupeň má různý symbolický význam

 

 • Babylonská věž – největší zikkurat
 • Ištařina brána (rekonstrukce v berlínském muzeu)
 • Visuté zahrady královny Semiramis

 

MALÍŘSTVÍ

– zdobená keramika (sumerové)

– ornamentální bohatost a barevnost (asyrské o.)

– barevné reliéfy v Babylonu

 

PÍSMO

– klínové, psáno na hliněné tabulky

– rozluštil Bedřich Hrozný

 • Chammurapiho zákoník (oko za oko, zub za zub)
 • Epos o Gilgamešovi (svou nesmrtelnost si zasloužil dobrými skutky)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!