Únosnost stávajícího železobetonového tlačeného prvku

stavitelství

 

   Otázka: Únosnost stávajícího železobetonového tlačeného prvku – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ÚNOSNOST STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO TLAČENÉHO PRVKU

Průzkum

 • geometrické uspořádání budovy – dispozice, poloha nosných kcí,
 • odchylky od původního projektu,
 • stav kce budovy jako celku,
 • stav jednotlivých kcí,
 • příčiny poruch,
 • složení kcí,
 • vlhkostní režim (kondenzace vodních par),
 • vliv vnějšího prostředí,
 • oslabení,
 • porušení,

 

Zaměření

 • přesné rozměry,
 • průhyb,
 • excentricita,
 • výztuž – průměr, krycí vrstva, poloha,

 

Statické schéma

 • uložení v patě a v hlavě,
 • působiště síly,

 

Zatížení

 • stanovení skutečného zatížení,
 • sníh / vítr,
 • kce nad posuzovaným prvkem,
 • vlastní tíha prvku,
 • užitné zatížení,
 • mimořádné zatížení,

 

Zjištění charakteristik materiálů

 • beton,
  • Schmidtovo kladívko, špičákový tvrdoměr – pevnost materiálu na základě tvrdosti,
  • dynamické metody (princip ultrazvuku) – pevnost, hustota, dutiny,
  • metoda místního porušení – odebereme vzorek, odzkoušíme v lisu,
  • zkouška karbonatace,
 • výztuž,
  • elektromagnetické metody – poloha výztuže, průměr, krycí vrstva (vždy 2 veličiny),
  • rentgen – pro stanovení polohy a rozmístění výztuže,
  • elektrochemické metody – pro stanovení koroze výztuže,

 

Stanovení únosnosti

 • známe rozměry, materiál,
 • výpočtem určíme maximální přípustné zatížení,

 

Odlišnosti pro prvky ohýbané

 • u ohýbaných prvků řešíme především tahovou výztuž,
 • posouzení na smyk.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!