USA – státoprávní vývoj – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: USA – státoprávní vývoj

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Honza K

 

 

USA – obyvatelstvo, státoprávní vývoj, světová politická velmoc, fungování federace

 

 Obyvatelstvo

– Počet obyvatel 319 000 000

– Přirozený přírůstek: začátkem roku 2013 to bylo 0,77

 

Ilegálních imigrantů se v USA odhaduje na 12 milionů

– naprostá většina Mexičané okolo 52% a jiní obyvatelé latinské ameriky 24%

– zbytek tvoří imigranti z celého světa

I když v Americe žije velmi mnoho etnických skupin, je jejich národ velmi jednotný.

 

Rozložení Obyvatelstva

– Běloši  63 %

– Afroameričané 13 %

– Asiaté 5 %

– Původní obyvatelé 1,5 %

– Hispánci 17 %

 

Osadníci

– Jako první přišly do ameriky asiaté přes Beringův průliv během některé z dob ledových. Rychle pak osídlili celý kontinent. Okolo 10.století podnikali do ameriky přepadové nájezdy také vikingové

 

-1492 – Kryštof Kolumbus objevuje ameriku

-1607 – Je založena první Britská kolonie Jamestown ve Virginii, která je pojmenována po   královně Alžbětě I.

-1620 – Připlouvají do Ameriky angličtí puritáni na palubě lodi Mayflower, všichni ale málem pomřou hlady hned první zimu, kdy nemají zásoby. S tím jim pomůžou Indiáni, kteří je zásobí a následující rok je naučí pěstovat kukuřici a jiné plodiny. V půlce listopadu poté osadníci pozvou indiány na hostinu z jídla, které vypěstovali a tak vznikl jeden z nejznámějších amerických svátků, díkůvzdaní.

 

Původní obyvatelé

– tvoří 1,5 %  celkové populace což je přibližně okolo 5 000 000 obyvatel

 

Mezi ně patří Indiáni a Inuité, Havajané  a Aleuti, což je lid podobný Inuitům, žijící na Aljašce a na Aleutských ostrovech v severním pacifiku.

 

– Jediní inuité, kteří žijí v USA je národ zvaný Jupikové a to v oblasti jižní aljašky v počtu 24 000 obyvatel.

– Havajané žijicí na H. Ostrovech a jejich počet je okolo 200 000.

 

Indiáni tvoří nejširší skupinu čítající okolo 3 000 000.

1830 – se schválil přesun indiánů z východní části USA až ze řeku Mississippi.

1924 – všichni se stali oficiálně občany USA.

– Největší indiánskou komunitou je nyní národ Navahů.

– Zajímavostí je, že mohou ve svých rezervacích pěstovat hazard.

 

Rozmístění obyvatel

Nejvíce obyvatel žije na severo-východní části USA :

– Boswash ( Boston , NY, Philadelphie, Washington)

– Chipitts (Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh

 

Na západní části žijí lidé především u pobřeží :

Sansan (SF – LA – SD).

Vnitrozemí – obyvatel méně.  Důvody: přítomnost pouští na jihu a pohoří Kordiller, nebo      Tornado Alley

 

Náboženství

  • Křesťané – Protestanti 48 %

– Katolíci 22 %

– Mormoni 2 %

–   Bezbožní (Ateismus, Agnosticismus*) – 20 %

  • Ostatní 8%

*Agnosticismus – Nevěří v boha, ale uznává ho jako možnou teorii.

 

Historie

–  4. července 1776 –  podepsána Deklarace nezávislosti, sepsána Thomasem Jeffersonem.

– 56 vyslanců ze všech Třinácti kolonií, které tak vytvořili USA

 

– 1775 – 1783 – Válka o Nezávislost s Brity

– skončila Pařížským mírem

– 1789 – se stal prvním prezidentem USA G. Washington

 

– 1861 – 1865 –  proběhla Občanská válka někdy známá jako válka Severu proti Jihu.

– Unie x Konfederace

– Unie nakonec zvítězila a jediným prezidentem se stal Abraham Lincoln     (zavražděn o 5 dní později)

 

1917 – vstupuje USA do války s Německem, z důvodu torpédování parníku Lusitania

1929 – nastala největší finanční krize všech dob, která má následky po celém světě

1941 – Japonsko zaútočila na Havajský přístav Pearl Harbor. Tím vyvolalo vstup USA do 2.SV. O 2,5 roku později se spojenci vylodí v Normandii

1948 – Konflikt mezi západním a východním blokem především kvůli politické ideologii a poválečném uspořádání Evropy. Trvala až do rozpadu SSSR

50.létá – Korejská válka – konflikt mezi severní komunistickou a jižní demokratickou koreou.

USA na straně vítězné Jižní Korey.

60.léta – Válka ve Vietnamu – podobný konflikt jako v Koree. USA na straně kapitalistického

jihu. Ovšem na nátlak americké společnosti vláda nakonec stáhla zpět svá vojska.

Oslabený jih, který to považoval za zradu, prohrál.

1963 – Byl v Dallasu zastřelen prezident JFK

1972 – aféra Watergate, ve které byla odhalena špionáž kanceláře demokratické strany prezidentskou kanceláří republikánského prezidenta Richarda Nixona. Ten později jako první prezident abdikoval a na jeho místo nastoupil viceprezident Gerald Ford.

 

Fungování Federace

– 17.září 1787 – ve Philadelphii podepsána Ústava USA. Jde o nejstarší stále platnou ústavu na  světě.

– 3 pilíře státní moci a jejich povinnosti.

Moc Zákonodárná

Moc Výkonná

Moc Soudní

 

+ obsahuje dodatky (27 dodatků, prvních deset označujeme  jako Listinu Práv)

 

50 států

– vlastní parlament

– v čele státu – guvernér volený většinovým systémem  na 4 roky

– vlastní kompetence, soudy i zákony (trest smrti, řízení vozidla…)

 

Legislativa (zákonodárná)

Kongres – dvě komory, Senát (100 senátorů) a Sněmovna reprezentantů (435 kongresmanů)

– komory jsou si rovny a obě vytvářejí zákony, které ale musí schválit obě dvě.

 

Exekutiva (výkonná)

– Prezident a Vláda

– Prezident USA – nejvyšší velitel armády USA

– nezodpovídá se nikomu

– je volen nepřímo, lidé volí 538 zástupců, kteří následně volí prezidenta

 

Justice (soudní)

– Nejvyšší soud

– ruší zákony

– přidává Dodatky k Ústavě

 

Strany

Republikánská strana

– založena roku 1854

– tradicionální a konzervativní, nábožensky a rodinně založeni.

 

– uznáváni za individualismus

– kritizováni za názoryy na trest smrti, držení zbraní, homosexualitu a rasismus..

– podporu mají v jižanských a západních státech kromě Californie a Washingtonu.

 

Demokratická strana

– založena už roku 1820 ale základy sahají již do roku 1790

– liberalismus a toleranci

– volí svobodné podnikání a jsou pro pomoc vlády sociálně slabším

– jsou ekologičtí a jsou pro ochranu životního prostředí.

 

Mezinárodní zájmy USA

– začínají  po první světové válce a definitivně rozmach je po druhé (zrušení Monroeovi Doktríny*)

– členství –  Organizace spojených národů a Severoatlantická aliance.

– V OSN také figuruje jako stálý člen Rady bezpečnosti.

*Zaručovala, že USA bude hájit pouze své zájmy ve své zemi a nebudou se plést do chodu Evropských zemí

 

Nedávné Konflikty

Irák – 1990 – 1991  1.válka

– 2003 – 2011  2.válka

– 1.válka z důvodu obsazení Kuvajtu Irákem.

– 2.válka z důvodu podozření držení ZHN

 

Trvalá svoboda

-je souhrn útoků po 11.září vedených proti teroristické organizaci Al-kaida, Talibanu a především Usámu Bin Ládinovi zodpovědným za ony útoky.

 

Libye

–  důvodu podpory Lybijských povstalců proti diktátorskému režimu Muammara Kaddáfího

 

Islámský stát

– 3.ledna 2014 vyhlásil nezávislost, ale není uznán žádným světovým státem.

– původně to byla teroristická organizace působící v Iráku a byla napojena na Al-kaidu,

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!