Úvod do dějin výtvarné kultury

 

Otázka: Úvod do dějin výtvarné kultury

Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

Přidal(a): Michaela

 

Pojmy: 

 • Kultura = z lat. cultura = vzdělávání v nejširším slova smyslu, zahrnuje vše, čím člověk v průběhu času obohatil stav daný přírodou = např.: umění, věda, náboženství, politika…
 • Výtvarná kultura = výroba nebo tvorba hmotného předmětu, jejichž estetické hodnoty lze vnímat bezprostředně smysly, především zrakem a hmatem
 • Výtvarné umění = architektura, sochařství, malířství, užité umění.. 

 

Uveď: základní obory výtvarného umění. Znáš i některé další obory a druhy výtvarného umění? Které společenské vědy se zabývají problematikou výtvarného umění?

 • Architektura, sochařství, malířství, užité umění..
 • Estetika: věda o podstatě a projevech krásy
 • Dějiny umění: věda o zákonitostech a konkrétním vývoji výtvarného umění

 

Vymez pojmy: umělecký sloh a umělecký směr. Uveď příklady.

 • Sloh (styl): nejobecnější pojem v dějinách umění, označujeme jím souhrn charakteristických vlastností společných uměleckým dílům, určité historické epochy, teritoria nebo národ
 • Směr: je obdobou uměleckého směru v menším měřítku a v kratším časovém úseku, termín se používá především pro období moderního umění
 • Např.: impresionismus, dekadence, kubismus, romantismus, realismus, humanismus, futurismus…

    

Kdy a proč vzniklo umění? Které druhy výtvarné činnosti se dochovaly z období, ve kterém se umění zrodilo?

 • Umění vzniklo v mladším paleolitu (40-35 000 let př.n.l.), tehdejší člověk si neuměl vysvětlit přírodní jevy, přírodní síly si představoval jako živé bytosti, a proto si je snažil získat uctíváním (kult) a obřadními tanci (rituál) před nástěnnými malbami vznik náboženství a umění – stalo se taky prostředkem mezilidské komunikace
 • Dochovalo se: jeskynní malby a malby na skalních stěnách, sošky lidí a zvířat, drobné předměty zdobené kresbou, rytinou nebo řezbou, šperky
 • Jeskynní malby: námětem byla zvěř (divocí koně, mamuti, sobi, bizoni, medvědi…) a v menší míře lidské postavy… rytí křemenovými rydly, nátěry lehce dostupnými barvami (žlutá, červená, hnědá a bronzová) X studené barvy + bílá barva se nevyskytují – např.: španělská jeskyně Altamíra, španělská jeskyně Pindal…
 • Sošky lidí a zvířat: námětem byly kultovní sošky ženské postavy – tzv. Venuše zasvěcené kultu plodnosti a drobné sošky zvířat sloužící jako amulety v lovecké magii… měkký kámen, slonová kost, hlína
 • Např.: Věstonická Venuše, Willendorfská Venuše, Venuše z Lespuque…
 • Rytiny a řezby: na kostech, slonovině, parohu a kameni – vrcholným projevem tzv. náčelnické hole a vrhače oštěpů
 • Šperky: první doklady náhrdelníků, náramků, čelenek, přívěsků…

 

Kdy došlo k vynálezu písma a komu je tento vynález připisován? Ke kterým druhům písma patří: hieroglyfy, klínopis a latinka? Na jaké materiály se během historického vývoje lidstva psalo?

 • V době římské v pravěku Germáni vytvořili písmo o 24 znacích = RUNY 
 • toto písmo nesloužilo k dorozumívání, ale k náboženským obřadům a k zaklínání
 • Hieroglyfy: obrázkové písmo, posvátné, patří do starověkého Egypta, psáno na papyrus, či kámen nebo malováno do omítky 
 • Klínové písmo: znakové písmo, které se připisuje Chetitům ve starověké malé Asii, psalo se na hliněné destičky
 • Latinka: hláskové, vytvořeno Etrusky ve starověké Mezopotámii okolo 7. st. př. n. l. na papírech či pergamenech (opracovaná kůže mladého zvířete např.: jehně, tele…) 

 

S čím se setkáváme a co můžeme obdivovat v galeriích, muzeích či archivech? Kde se nacházejí tyto galerie: Louvre, Prado, Ermitáž, Treťjakovská galerie, Zwinger, Uffizi, Albertina?

 • V muzeích, archivech a galeriích se setkáváme s artefakty, spisy, důkazy s hmotnými památkami, odborným textem, obrazy, v podstatě s celou historií člověka a výtvarného umění a kulturou celého světa
 • Louvre: Francie, Paříž
 • Prado: Španělsko, Madrid
 • Ermitáž: Rusko, Petrohrad
 • Treťjakovská galerie: Rusko, Moskva
 • Zwinger: Německo, Drážďany
 • Uffizi: Itálie, Florencie
 • Albertina: Rakousko, Vídeň

 

Kde vystavuje své sbírky naše Národní Galerie?

Vysvětli: vernisáž, katalog, depozitář

 • Národní galerie vystavuje ve více budovách:
 • Veletržní palác – sbírka moderního a současného umění
 • Šternberský palác
 • Schwarzenberský palác
 • Salmovský palác
 • Palác Kinských
 • Klášter sv. Anežky České – sbírka starého umění
 • Valdštejnská jízdárna
 • Český a slovenský pavilon v Benátkách
 • Zámek Fryštát
 • Zámek Žďár nad Sázavou

Vernisáž: slavnostní otevření výstavy, které bývá zpravidla doplněno dalším uměleckým programem (např.: hudebním či divadelním), na jehož počátku bývá pronesen krátký úvodní projev

Katalog: vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod – Může mít různou formu, zvláštním případem katalogu je např.: kartotéka, může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo

Depozitář: speciální místnost nebo celá budova, kde muzeum uchovává svoje sbírkové předměty -> v depozitáři by mělo být vytvořeno pro každý materiál ideální klima.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!